Februar 2015

  • Key export strategies for life science and sensitive products

Eksportstrategier for biovitenskapelige produkter

Del denne siden:

Europa og mange av utviklingslandene står overfor nye utfordringer fra en aldrende befolkning, økt forekomst av overvekt og økt utbredelse av diabetes. Samtidig opplever nye markeder stadig befolkningsvekst, med sine egne økende behov for helsehjelp.

Les våre fremste fem råd for å oppnå vellykket eksport av dine biovitenskapelige produkter.

  • Betydningen av betimelig levering. Det er utvilsomt viktig å forsikre seg om at forsendelsene kommer fram i tide, men det er det vanskeligere å oppnå jo lenger de reiser. For eksempel er forsyningskjeden for helseindustrien ofte kompleks og omfatter flere rutepunkter. Nøkkelen er å finne balansen mellom verdi og hastighet. Når man bare kan ringe og få produktene levert til kunden innen to dager, er dette uvurderlig for å sikre forretninger som ellers ville havne andre steder. Nøkkelen er fleksibilitet til å reagere på situasjonen som oppstår.
  • Sikre produktets integritet og forsyningskjedens synlighet. En absolutt nødvendighet i denne bransjen er evnen til å vite sikkert at kritiske og sensitive forsendelser ankommer i tide. Flere alternativer har blitt tilgjengelig for dette den siste tiden. Tjenesten FedEx SenseAware® bruker sensorbasert teknologi for å gi synlighet av forsendelse i nær sanntid når det gjelder lokalisering, temperatur (temperaturkontrollert forsendelse), støt, barometertrykk og eksponering for lys.
  • Samsvar med forskrifter og utfordringer i tollen. Forskrifter ikke bare endres ofte, men de er forskjellige fra land til land. Nøkkelen er å ligge i forkant gjennom å forstå reglene og forskriftene fra begynnelsen av. Du trenger ikke å bli en ekspert. Logistikkleverandøren din er en uvurderlig kunnskapskilde som kan gi råd om potensielle hindre og gi strategisk råd for hvert trinn på veien. De beste leverandørene vil ha spesialister på stedet, som kjenner reglene inn og ut, slik at du kan ta det helt med ro.
  • Velge markeder. Etablerte eller nye markeder, det er spørsmålet. Det å finne hva som er riktig for dine produkter, handler om mer enn bare å følge hva alle andre gjør. Du kan for eksempel se til Russland der nesten 80 prosent av helseproduktene er importert[1], eller til Kina der salget av farmasøytiske produkter er forventet å vokse med gjennomsnittlig 17,7 prosent hvert år frem til 2017[2]. Å dra nytte av logistikkleverandørens ekspertise er igjen en effektiv måte å undersøke nye markeder på og finne de riktige mulighetene for din bedrift.
  • En tilgjengelig forsyningskjede. Noen ganger skjer det uventede. Når det skjer, trenger du forsikringen om at utfordringen kan møtes uten forsinkelser. Tjenester som FedEx Priority Alert Plus® kan hjelpe gjennom å tilby proaktiv gjenhenting, påfylling av tørris, kondisjonering av gelpakker og tilgang til kjølelager. Tilgang til disse mulighetene er spesielt nyttig for bedrifter i helsesektoren, men kan også være et gode for enhver bedrift som sender artikler som er sensitive eller bedervelige av natur.

Med så mange muligheter på horisonten, og hvis du tar med deg ett råd fra dette, så er det at nå for tiden trenger du ikke å være transportekspert, for det er spesialister tilgjengelig. Det er spennende for logistikkeksperter å arbeide med bioteknologibedrifter, og det er ikke noe vi liker mer enn å hjelpe dem med å vokse, enten hjemme eller ute.

1 Deloitte 2014 Global life sciences outlook P.18
2 Deloitte 2014 Global life sciences outlook P.20

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til