Juni 2015

  • FedEx supports your business growth in the Nordics

FedEx støtter din forretningsvekst i Norden

Del denne siden:

Vi har nylig hatt en mønsåsfest på stedet for vårt nye hovedanlegg på København lufthavn i Danmark for å feire fullføringen av det 8000 m² store råbygget.

Det neste trinnet vil omfatte installasjon og testing av et topp moderne, automatisert sorteringssystem som representerer en investering på rundt 4 millioner euro, som vil være klart for den offisielle åpningen av anlegget tidsnok til å hjelpe våre kunder i Danmark og Sør-Sverige med å øke sin grensehandel i den travle varefraktsesongen på slutten av 2015.

Når anlegget er åpnet, vil cirka 120 FedEx-medarbeidere arbeide der, med 360 m sort bånd der 11 500 pakker vil bli behandlet hver dag. Systemet vil også inkludere en topp moderne sorteringsenhet med diagonalbåndsløyfe som vil bruke en kombinasjon av børsteløse motorer til å drive båndene og strømgenererende hjul som hjelper med å fange opp energien. Disse to elementene vil sammen også redusere friksjon og varme, noe som betyr at opptil 90 % av den kinetiske energien kan lagres og gjøres om igjen til elektrisitet. Anlegget vil også inneholde områder for «Farlig gods» og kjølelagring.

I tråd med vår bedriftsstrategi for engasjement i lokalsamfunnet og støtteplaner, har FedEx også innhentet hjelp fra en lokal sosial bedrift, Incita, som hjelper folk med å komme tilbake til jobbmarkedet etter at de måtte slutte å arbeide eller forlate jobben på grunn av sykdom eller funksjonshemming spesielt. Femten Incita-ansatte er nå i ferd med å produsere 5000 pakker av alle former og størrelser, noe som vil bli brukt til å teste og optimalisere det nye automatiserte sorteringssystemet.

For oppdateringer om framdrift og all annen informasjon om det nye anlegget, se news.fedex.com.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til