Høst 2015

  • Makedonia drar nytte av forenklede regler for handel med EU

Makedonia drar nytte av forenklede regler for handel med EU

Del denne siden:

Konvensjonen om felles transitteringsprosedyre forenkler tollformalitetene mellom Makedonia og andre EU-land.

Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia har nylig blitt med i EUs konvensjon om felles transitteringsprosedyre, samt blitt med i EUs konvensjon for å forenkle tollformaliteter.

Med øyeblikkelig effekt drar nå den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia fordelen av å kunne importere og eksportere med forenklede tollformaliteter, fra alle de forskjellige EU-landene, samt Island, Norge, Sveits og Tyrkia.

Det er spesielt enkelt for utskipere, som nå kan bruke felles transittdokumenter, T1 eller T2, for vareutveksling mellom disse landene.

Detaljer om de to avgjørelsene i Rådet for den europeiske union relatert til introduksjonen av disse forenklede tollprosedyrene, ble publisert i Official Journal of the European Union L 132 den 29. mai. Du kan lese hele teksten til disse nye bestemmelsene via disse koblingene:

Rådsbestemmelse nr. 2015/835
Rådsbestemmelse nr. 2015/836 

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til