August 2015

 • Vær venn med tollen når du sender motevarer

Vær venn med tollen når du sender motevarer

Del denne siden:

Motebransjen er global, og varene selges i økende antall i hele verden. Den raske veksten i motebransjen drives av utviklingsøkonomier1, og store detaljister er ikke de eneste som nyter godt av dette. Oppstartsfirmaer og små gründere ser potensialet i vekst utenfor landegrensene, i form av nye kunder eller etterspørsel etter unike utførelser og komponenter til plagg. Enten det dreier seg om innkjøp, produksjon eller salg av motevarer internasjonalt, kan det å forstå seg på tollen være avgjørende for om et firma i vekst lykkes.

Å forstå tollregler er et must: de forandres stadig og kan skille seg fra land til land, og store forsinkelser og bøter kan være resultatet hvis reglene ikke følges.

Hvis du er en motegründer, klar til å gå videre til enten å kjøpe eller selge varer internasjonalt, se følgende tips om å navigere gjennom tollen.

 1. Kontroller tekstilkvoter og krav om lisensiering.
  Tekstilbransjen har lenge vært gjenstand for globale handelsforhandlinger. I 1960 var det et komplisert, globalt kvotesystem, som nå er historie. Noen land har imidlertid fortsatt utvalgte kvoter2. Costa Rica kontrollerer for eksempel handel med visse ullstoffer, mens markeder som Mexico krever at tekstil- eller materialimportører har lisens eller godkjennelse3.
 2. Gå igjennom lister over substanser som er forbudt eller har restriksjoner for bruk.
  Mange tekstiler og materialer som brukes av motebransjen, inneholder plast eller kjemikalier som omfattes av forbud eller restriksjoner, noe som er tilfellet i Europa med tekstiler som inneholder formaldehyd. Skaff deg en liste over forbudte stoffer fra lokale myndigheter, og kontroller med leverandører at tekstiler og materialer går igjennom kontrollen før kjøp.
 3. Sørg for at varene får korrekt verdi og at de merkes tydelig.
  Ved import eller eksport av varer, sørg for å oppgi en nøyaktig verdi som skal brukes til grunnlag for å beregne toll, samt en detaljert beskrivelse av innholdet til en forsendelse – for eksempel skal en beskrivelse som «rull med silke» erstattes med «rull med blå silke med broderte detaljer». Denne tilleggsinformasjonen vil gjøre det enklere for tollansatte å kalkulere skatter og avgifter som skal betales.
 4. Kontroller varenes ekthet, og rapporter inn eventuelle etterligninger.
  Det er estimert at varer som er etterlignet, utgjør opptil 10 % av omsetningen i motebransjen, der belter, vesker og sko er de mest populære varene å etterligne4. Det er ikke kun snakk om tungt markedsførte vesker og klær – dagens etterlignede varer kan være mye vanskeligere å oppdage, så det kan være at du, på et uoppmerksomt tidspunkt, kjøper inn (eller får tilbud om) «rabatterte» varer når du skal fullføre et innkjøp for sesongen.
 5. Vær informert om sedvaner og lokale regler som forbyr eller begrenser visse animalske produkter.
  Washingtonkonvensjonen (CITES) er en internasjonal avtale som forbyr handel med ville dyr5. Mange land har også tilleggslover som styrer handel av animalske produkter, og disse kan variere betydelig mellom markedene. Selv om det for eksempel er ulovlig å importere hunde- eller kattehår til Europa, er det lovlig i noen deler av Asia.
 6. Sikre nødvendig sertifisering der dette kreves.
  I noen tilfeller er det nødvendig med ytterligere sertifisering for å importere varer.

Innkjøp eller salg av varer internasjonalt kan virke komplekst. Det finnes forøvrig en rekke hjelpsomme organisasjoner som kan bistå, fra myndighetsorganer til transportøren din. Når du trenger hjelp, ta en prat med transportøren din for å finne ut hvilke verktøy, slik som FedEx Global Trade Manager, som kan hjelpe deg med å estimere skatter og avgifter, håndtere dokumentasjon og få oppdatert innsikt i lokale markedsforhold.

For mer informasjon, vennligst ring Kundeservice på 66 94 03 00.


 1. McKinsey
 2. WTO (Verdens handelsorganisasjon)
 3. Department of Business, Innovation & Skills (Storbritannia)
 4. Dow Jones, 2014
 5. www.cites.org

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til