April 2016

  • Verdensborgerskapsrapport

Verdensborgerskapsrapport

Del denne siden:

Mer enn noen gang er kunder på jakt etter å gjøre forretninger med selskaper som viser en sterk forpliktelse til aktivt å følge opp bærekraftige, miljøvennlige og sosialt ansvarlige retningslinjer og driftsmåter.

For FedEx er det å vokse som selskap på en ansvarlig, snarrådig og langsiktig måte den eneste måten å drive forretninger på. Og vi tror at å det å drive forretninger på en trygg, etisk og bærekraftig måte, fører til profitt i det lange løp. Bevis for dette er det faktum at i 2015 kom det inn omsetning for mer enn $ 6,2 milliarder fra kunder som søkte informasjon om bedriftens samfunnsansvar og data om karbonutslipp.

Hvert år publiserer vi vår Verdensborgerskapsrapport med nøkkeloppdateringer om miljøpåvirkningen vår, bidraget vårt til økonomisk utvikling, til våre medarbeidere og lokalsamfunnene der vi opererer. Nedenfor finner du noen eksempler på noe av det vi har oppnådd i løpet av fjoråret.

Økonomisk utvikling
Vi bidrar til global, sosial og økonomisk utvikling ved å koble over 90 % av det globale BNP opp mot tjenestene våre.

  • Firmaet Boda Skins fra Storbritannia er ett eksempel på måten små selskaper kan dra nytte av vår logistikkstøtte og ekspertise på global handelsvirksomhet. De sender nå 70 % av sine luksusjakker i skinn til markeder i utlandet.

Miljø
Vi tror at vi kan redusere miljøbelastningen vår samtidig som vi utvider virksomheten vår, og dataene gir støtte for dette:

  • I løpet av 2015 sparte våre 15 solcelleanlegg 4 613 tonn med CO2-utslipp.
  • Programmet vårt for å sikre nøytralt utslipp av karbon gjorde at vi leverte mer enn 580 millioner miljøvennlige konvolutter.

Lokalsamfunnet
Vår ekspertise innen logistikk og global rekkevidde gjør at vi kan hjelpe under kriser, forbedre tryggheten på veiene og fremme bærekraftighet for miljøet i alle lokalsamfunnene i verden der vi står til tjeneste.

  • FedEx er forpliktet til å hjelpe flyktninger som er kommet til Europa for å unnslippe konfliktområder. Vi har forpliktet oss til å bruke $ 1 millioner i kontanter samt yte transport for å levere forsyninger og legehjelp.

Mennesker
Å koble sammen verden på en ansvarlig og snarrådig måte, starter og slutter med mennesker. Hos FedEx har vi det privilegiet å samhandle med millioner av mennesker hver eneste dag.

  • I 2015 meldte mer enn 15 822 medarbeidere seg frivillig i til sammen 69 065 timer i mer enn 500 byer som en del av vårt årlige FedEx Cares-program.

Få mer informasjon om FedEx’ strategi for bedriftens samfunnsansvar og last ned Verdensborgerskapsrapporten for 2015 her.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til