April 2016

 • Økning i «de minimis» forenkler varefrakten til USA

Økning i «de minimis» forenkler varefrakten til USA

Del denne siden:

De nye tollkravene vil påvirke administrasjonen av mange ting betydelig, inkludert følgende:

 • innførsel av tollfrie varer
 • tollspeditører
 • tilrettelegging og håndhevelse av handel
 • importsikkerhet
 • beskyttelsen av immaterielle rettigheter
 • rettsmidler ved handel
 • det elektroniske datasystemet til de amerikanske tollmyndighetene (ACE/ITDS)

Her er hovedinnholdet i de nye bestemmelsene og tidsplanen for når de innføres:

Med virkning fra 10. mars

 • Verdien av varer som kan importeres toll- og avgiftsfritt, også kalt «de minimis», har økt fra $ 200 til $ 800.

Denne økningen i terskelen for «de minimis» gjør at det blir enklere å sende varer til USA, og det er spesielt gode nyheter for små til mellomstore firmaer, siden det sparer tid og penger, reduserer papirabeid og øker leveringshastigheten.

Merk: Customs & Border Protection Agency (CBP) og alle andre etater i USA som er ansvarlig for å regulere spesifikke varer, f.eks. Animal & Public Health Information Service (APHIS), Food and Drug Administration (FDA) og Fish & Wildlife Service, kan kreve en fysisk undersøkelse av og en formell innførsel for enhver forsendelse til USA uavhengig av verdi.

Med virkning fra 25. april

 • Kapittel 9801 av Harmonised Tariff Schedule (HTSUS) vil endres for å tillate tollfri retur av visse varer som ikke er fra USA;
 • Kapittel 9802 av HTSUS som gjelder eksporterte og returnerte varer, eller produkter som er videreutviklet eller forbedret innenlands, vil også bli endret.

Med virkning fra 23. august

 • CBP vil samarbeide med eiere av immaterielle rettigheter ved å gi dem bilder av varer som trolig er forfalskninger, slik at det kan avdekkes eventuelle brudd på de internasjonale immaterielle rettighetene.
 • CBP må etablere et nytt program for vurdering av risikoen, som krever at det kreves depositum fra nye importører, og at disse justeres ut fra hvor stor risiko de utgjør for USAs føderale inntekter;
 • Det vil bli krevd av CBP at de etterforsker påstander om anti-dumping og unndragelse av utjevningstoll, i henhold til spesifikke prosedyrer.

Fullstendige detaljer om all lovgivning som omhandler dette er tilgjengelig på https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/644

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til