Juni 2016

  • Kina endrer tollsatser for import av varer til personlig bruk og e-handel

Kina endrer tollsatser for import av varer til personlig bruk og e-handel

Del denne siden:

Det kinesiske finansdepartementet har akkurat introdusert endringer for importsatsen som kreves inn av tollen for varer til personlig bruk og for importforsendelser via e-handel på tvers av grensene (B2C).

Her er detaljene for de nye skattesatsene og forskriftene som gjelder for disse to importtypene:

Varer til personlig bruk
Hvilke typer produkter vil kvalifisere for denne klareringstypen? Forsendelser som kan deklareres som varer til personlig bruk, enten på grunn av at verdien er mindre enn 1000 RMB, eller at forsendelsen kun inneholder én vare.

De gjeldende betingelser for definering av slike varer og alle prosedyrer som kreves for å deklarere dem, forblir uendret. Tollsatsene som belastes vil likevel øke som vist i følgende tabell:

Type Gammel skattesats Ny skattesats
Mat 10% 15%
Drikkevarer uten alkohol 10% 15%
Kameraer 10% 15%
Klær 10% 30%
Sko 10% 30%
Vesker 10% 30%
Kameralinser 10% 30%
Klokker 20% 30%
Golfutstyr 30% 60%
Luksusklokker 30% 60%
Sigaretter og tobakk 50% 60%
Drikkevarer med alkohol 50% 60%
Kosmetikk 50% 60%

E-handelskjøp
Når noen i Kina kjøper varer fra et nettsted registrert i Kina, vil klareringen være underlagt eksisterende prosedyrer for EDI (Electronic Data Interchange) forhåndsklarering.

Slike forsendelser vil samsvare med én av følgende tre betingelser når den ankommer i Kina:

  • Verdien er under 1000 RMB.
  • Verdien er under 800 RMB hvis den kommer fra Hong Kong, Taiwan eller Macau.
  • Den inkluderer én vare hvis verdiene ovenfor er overskredet.

To viktige endringer har blitt gjort for disse betingelsene som dekker import av nettkjøp:

  • Grensen for verdien av slike kjøp har økt fra 1000 RMB / 800 RMB til 2000 RMB.
  • Muligheten for fritak som tidligere gjaldt kjøp av enkeltvarer, har blitt fjernet.

Legg også merke til en spesiell skatteendring: Hvis total betalbar skatt er mindre enn 50 RMB for denne salgskanalen, vil toll kreves inn og kravet faller ikke lenger bort.

De kinesiske myndighetene har også annonsert at relevante departementer er i ferd med å utvikle en offisiell liste over Importvarer for e-handel over landegrensene, for å gjøre innkrevingen enklere.

Kontakt Kundeservice for ytterligere informasjon.

Ansvarsfraskrivelse: Mens FedEx prøver å få med nøyaktig og gjeldende data og informasjon i dette nyhetsbrevet, gir FedEx uansett ingen erklæring eller garantier, hverken eksplisitt eller underforstått, om hvorvidt dataene og informasjonen heri er korrekte, og påtar seg intet erstatningsansvar eller ansvar for feil eller utelatelser. Du har herved blitt gjort oppmerksom på at bruk av dataene i dette nyhetsbrevet er fullt ut på eget ansvar.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til