FedEx eNews

Juni 2016

FedEx overtar TNT Express
Alt du trenger å vite om FedEx og TNT. Denne utgaven vil også hjelpe deg med å holde deg à jour med viktige oppdateringer i regelverket i EU, Korea, Tyrkia og Kina. Sist, men ikke minst, ønsker vi å fortelle deg om vårt e-postpreferansesenter, hva vi gjør for å støtte lokale samfunn i Spania, og hvordan vi nylig hjalp til med å få sendt en robot til Canada. Nyt lesningen!

  • eNews

Del denne siden:
  • FedEx og TNT går sammen for å koble deg til flere muligheter.

FedEx og TNT går sammen for å koble deg til flere muligheter.

FedEx har overtatt TNT. TNT leverer tjenester til 200 land/områder verden over og har et internasjonalt nettverk som utfyller FedEx-nettverket. Selskapet har dessuten en omfattende tjenesteportefølje og et enestående europeisk veinettverk.

Se bilder

  • FedEx og UEFA Foundation sørger for håp gjennom fotballen

FedEx og UEFA Foundation sørger for håp gjennom fotballen

Fotball kan være et kraftig verktøy å bruke til å forene samfunn, og la unge mennesker fra forskjellige bakgrunner integreres, lære og vokse. FedEx og UEFA arbeider sammen for å gi vanskeligstilte nye muligheter.

Avspark!

  • Ny europeisk tollkodeks (Union Customs Code, UCC) har nå trådt i kraft

Ny europeisk tollkodeks (Union Customs Code, UCC) har nå trådt i kraft

Den nye europeiske tollkodeksen ble gjeldene fra 1. mai. Den vil få inngående virkning på alle aspekter for import og eksport i hele EU, så nå er det viktig for deg, leverandørene og kundene dine å vite nøyaktig hvordan dere skal håndtere de nye kravene.

Les sammendrag

  • Bruk E-postpreferansesenteret til å få nyhetene og faktaene du trenger

Bruk E-postpreferansesenteret til å få nyhetene og faktaene du trenger

Relevant informasjon er essensielt for å drive et vellykket selskap. Dra nytte av vårt E-postpreferansesenter for å motta denne informasjonen som er av høyeste relevans for deg og kollegaene dine. Koble deg direkte til E-postpreferansesenteret med din eksisterende fedex.com-pålogging. Hvis du ikke har en pålogging, får du beskjed om å opprette en for å kunne abonnere på e-postene våre.

Gjør et valg ►

  • Kina endrer tollsatser for import av varer til personlig bruk og e-handel

Kina endrer tollsatser for import av varer til personlig bruk og e-handel

Det har akkurat blitt utført viktige endringer for tollreglene og satsene for importskatt i Kina, for import av varer til personlig bruk og for e-handelstransaksjoner.

Detaljer finner du her

  • Ny informasjon påkrevd for luftfraktbrev ved import til Tyrkia

Ny informasjon påkrevd for luftfraktbrev ved import til Tyrkia

Luftfraktbrev for alle avgiftsbelagt import med en verdi over 75 EUR må nå inkludere ytterligere informasjon vedrørende Tolltariffen og status for mottaker. Finn ut hvordan de nye kravene kan påvirke deg.

Detaljer finner du her

  • Forsendelser til og fra Korea krever nå et femsifret postnummer

Forsendelser til og fra Korea krever nå et femsifret postnummer

Vi har oppdatert alle våre interne systemer for å ta høyde for den nylige endringen fra sekssifrede til femsifrede postnumre i Korea. Finn ut hvordan du nå skal fylle ut din manuelle og nettbaserte dokumentasjon for innsending til det koreanske tollvesenet.

Kontroller krav

  • FedEx frakter robot fra Polen til Canada

FedEx frakter robot fra Polen til Canada

Det å lære å arbeide i et team og å bruke vitenskapelige prinsipper med godt resultat i praksis er avgjørende for utviklingen av nye idéer og oppfinnelser. FedEx har akkurat hjulpet et team av unge polske elever med å gjøre akkurat dette på en internasjonal robotteknologikonkurranse i Canada.

Les om robotteknologi