Juni 2016

  • Ny informasjon påkrevd for luftfraktbrev ved import til Tyrkia

Ny informasjon påkrevd for luftfraktbrev ved import til Tyrkia

Del denne siden:

Det tyrkiske toll- og handelsdepartementet offentliggjorde nylig viktige endringer for informasjon som må stå på alle luftfraktbrev for import til Tyrkia.

De nye forskriftene, som trådte i kraft 1. juni, krever at alle forsendelser som skal fortolles med en fakturaverdi over 75 EUR, må ha følgende informasjon på de relevante luftfraktbrevene:

  • de første fire sifrene av det relevante tolltariffnummeret i avsnittet merket «Varenes art»;
  • et unikt Identifikasjonsnummer –
    • MVA-nummeret hvis mottakeren er et firma;
    • personnummeret hvis mottakeren er en tyrkisk innbygger;
    • passnummeret hvis mottakeren er en utenlandsk statsborger.

Det er vesentlig at all informasjonen ovenfor er korrekt og fullstendig skrevet på luftfraktbrevet for all import til Tyrkia, siden hvis det ikke gjøres vil det føre til forsinkelser i klareringen, bøter og mulige ytterligere ekstragebyrer.

Kontakt Kundeservice for ytterligere informasjon.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til