Juni 2016

  • FedEx og UEFA Foundation sørger for håp gjennom fotballen

FedEx og UEFA Foundation sørger for håp gjennom fotballen

Del denne siden:

For å støtte opp om et vanskeligstilt lokalsamfunn har FedEx, hovedsponsor for UEFA Europa League, og UEFA Foundation for Children akkurat åpnet en ny fotballbane i Cañada Real, Madrid, et av områdene i landet med den dårligste økonomien.
Den nye banen, som leveres fullt utstyrt med flomlys, garderober og andre nødvendige fasiliteter, ble konstruert ved å bruke et nyskapende, modulbasert design som har lave driftskostnader og garanteres av produsenten i åtte år. Den vil snu opp ned på lokale barn og unges muligheter til å drive sport, for her får de en arena der de sammen kan leke og vokse.

Den felles donasjonen fra FedEx og UEFA ble gjort til Red Deporte y Cooperación, en Madrid-basert ideell organisasjon som er en del av det globale nettverket Street Football World. Street Football World er et globalt nettverk av ideelle organisasjoner som bruker fotball som drivkraft for sosiale endringer i områder som Cañada Real. Red Deporte y Cooperación vil drive langsiktige samfunnsbaserte programmer fra det nye anlegget.

Dette siste FedEx-initiativet viser vår kontinuerlige forpliktelse som selskap til å investere sosialt i markedene vi bor og arbeider i. Det er også et glimrende eksempel på hvordan vi gjennom vårt globale program, «delivering for good», bruker ressurser og vårt internasjonale nettverk til å hjelpe lokale samfunn med å få tilgang til fasiliteter som ellers ikke ville vært innen rekkevidden deres.

Besøk vårt nettsted for mer informasjon.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til