Desember 2016

  • FedEx-endringer når du sender litiumbatterier

FedEx-endringer når du sender litiumbatterier

Del denne siden:

Det har blitt tydelig de siste årene at litiumbatterier representerer en reell sikkerhetsrisiko hvis de ikke forberedes eller sendes i henhold til hensiktsmessige transportforskrifter. Spesielt har IATA (International Air Transport Association) oppgitt at den økende bruk av litiumbatterier som den foretrukne strømkilden i mange forbrukervarer har utløst behovet for en bedre administrasjon av risikoen forbundet med transport av disse batteriene.

Så vi vil introdusere de følgende viktige endringene av våre retningslinjer for Farlig gods (DG) med virkning fra 1. januar 2017: alle forsendelser av litiumbatterier i bulk som omfattes av De forente nasjoners UN-nummer UN 3090 og UN 3480 vil kun godtas som forsendelser regulert som farlig gods.

Hvordan vil dette endre bulkforsendelser av litiumbatterier?

Hjelp oss med å sikre trygg transport av alle dine varer med UN-nummer UN 3090 og UN 3480 ved å følge disse enkle trinnene når du forbereder forsendelsene fra 1. januar 2017:

  • legg en Utskipers deklarasjon for farlige varer til forsendelsesdokumentasjonen. Merk at denne deklarasjonen kun skal fylles ut av personell som har DG-opplæring;
  • legg ved en etikett med klasse 9 Litiumbatteri og etiketten Kun lastefly til hver forsendelse;
  • Påfør også UN-nummeret på Litiumbatteri-merket, som du kan bruke fra og med 1. januar 2017. Dersom du ønsker å bruke opp emballasje eller merking som er forhåndsmerket med litiumbatterietikett, og som du har på lager, kan du fortsette å bruke dette frem til 31. desember 2018, for da blir litiumbatterimerket obligatorisk. Merk: Hvis du bruker litiumbatterietiketten, anmoder FedEx at du påfører UN-nummeret på pakken, ved siden av denne etiketten [FX-05]. Dette vil bli et obligatorisk krav fra FedEx fra 1. juli 2017.

Litiumbatterimerke
(gyldig fra 1. januar, 2017)
Lithium Battery

Litumbatterietikett
(gyldig fra 1. januar, 2017)
Lithium Battery

* UN-nummer påføres her
** Telefonnummer for ytterligere informasjon påføres her

  • Selv om denne nye regelen ikke gjelder enkeltstående litiumbatterier pakket sammen med eller står i utstyr (UN3091 and UN3481 som definert i Avsnitt II), må du følge de samme instruksjonene som forklart ovenfor vedrørende inkluderingen av litiumbatterimerket eller litiumbatterietiketten.
  • gå igjennom all forsendelsesemballasje av litiumbatterier for å se til at den overholder IATA-pakkeinstruksjonene (UN3480 – PI 965 og UN 3090 – PI 968).

Merk at det kan tilkomme et DG-gebyr for forsendelser som inneholder slike litiumbatterier.

Hold deg oppdatert om dette og alle andre endringer ved å gå til fedex.com/no/alerts/index.html. Du kan også klikke her for å lese mer fra IATA og finne nyttig informasjon om pakking av litiumbatterier, merking og dokumentasjon i «IATA Dangerous Goods Regulations Manual», som du kan kjøpe på iata.org.

For all annen informasjon, inkludert svar på eventuelle ytterligere spørsmål du kan ha vedrørende forberedelse og forsendelse av litiumbatterier, kontakt Kundeservice og spør etter spesialisten for farlige varer.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til