September/oktober 2016

  • WTO reduserer tariffer på global handel av IT-produkter

WTO reduserer tariffer på global handel av IT-produkter

Del denne siden:

Den første avtalen om informasjonsteknologi (ITA) ble besluttet av 29 deltakere på ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO), avholdt i Singapore i desember 1996. I dag har antall deltakere (inkludert EU og medlemslandene) økt til 61, som sammen representerer omtrent 97 % av verdenshandelen av IT-produkter.

På den siste ministerkonferansen, avholdt i Nairobi i desember 2015, besluttet over 50 medlemmer en betydelig utvidelse av vilkårene i avtalen. Ved å fjerne tollen fullstendig på IT-produkter vil denne utvidelsen ikke bare redusere kostnader for forbrukerne, men også la dem få ta del i siste nytt innen teknologi og innovasjon, enklere og raskere enn noensinne, og det vil gi investorer og de som driver handel betydelig forbedret markedstilgang og forutsigbarhet.

ITA dekker et stort antall høyteknologiprodukter, inkludert datamaskiner, telekommunikasjonsutstyr, halvledere, produksjon av halvledere og testutstyr, programvare og forskningsutstyr, samt de fleste delene og tilbehøret som brukes i disse produktene.

IT-sektoren har vært en av de raskest voksende sektorene i verdenshandelen. I dag står eksportsalget av de 201 produktene som medregnes for totalt $ 1,3 billioner per år, omtrent 10 % av den totale verdenshandelen.

Den første runden med tariffreduksjoner startet 1. juli. WTO estimerer at:

  • omtrent 65 % av de relevante tarifflinjene (står for 88 % av deltakernes import av produktene det angår), var allerede tollfrie på den datoen;
  • 95 % vil bli dekket innen 2019;
  • 100 % av IT-import av deltagende land vil bli tollfrie innen 2024.

For mer informasjon om WTOs avtale om informasjonsteknologi (ITA), klikk her.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til