September/oktober 2016

  • USA får nye forskrifter for reimport

USA får nye forskrifter for reimport

Del denne siden:

Viktige endringer av reglene for varer som importeres til USA etter å ha blitt reparert, endret, foredlet eller på annen måte fått nye betingelser i utlandet, har nylig blitt introdusert.

De gjelder alle endringer av paragraf 98 av USAs tolltariff (Harmonised Tariff Schedule), og er laget for å modernisere og forenkle måten slike varer registreres og behandles av tollmyndighetene i USA ved innførsel.

Følgende endringer av paragraf 904 av denne tolltariffen er av spesiell viktighet:

  • Alle ombyttelige varer som eksporteres fra USA for reparasjon, endring, foredling og andre relevante endringer av betingelser, for deretter å bli importert igjen til USA, kan slås sammen på samme tolldeklarasjon.
  • Opprinnelsen, verdien og klassifiseringen av alle slike ombyttelige varer kan gjøres rede for ved å bruke en lagerstyringsmetode basert på generelt aksepterte regnskapsprinsipper, så lenge det samme systemet brukes for alle andre varer der en importør krever at de er ombyttelige.
  • En ny kategori har blitt opprettet som tillater tollfri behandling av visse varer som eies av den amerikanske regjeringen og returneres til USA enten av den amerikanske regjeringen, eller av den amerikanske regjeringens kontraktør.

Fullstendige detaljer av disse endringene er tilgjengelig på nettstedet til tollymyndighetene i USA.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til