Sommer 2016

  • Australia introduserer viktig ny lovgivning om biosikkerhet

Australia introduserer viktig ny lovgivning om biosikkerhet

Del denne siden:

Viktige endringer av Australias system for biosikkerhet trådte nylig i kraft, der Biosecurity Act 2015 erstattet en etablert karantenelov, Quarantine Act 1908.

Denne nye lovgivningen involverer mange prosedyreendringer som kreves av det australske departementet for landbruk og vannressurser for å regulere og kontrollere biosikkerheten for varer, mennesker og transportmidler som ankommer til landet.

108 år med eksisterende karantenelovgivning kan ikke fjernes over natten, så loven Biosecurity Consequential Amendments and Transitional Provisions Act 2015 er ment å sørge for en myk overgang for importører og andre interessenter til det nye driftsmiljøet gjennom gradvise tilpasninger til de tidligere karanteprosedyrene.

Det australske departementet for landbruk og vannressurser har også ordnet med koblinger til de følgende nettsider som gir detaljert informasjon og råd om hvordan de nye forskriftene vil påvirke fem viktige sektorer i bransjen:


For eksempel, sider relatert til importører, speditører og fraktindustrien inkluderer blant mange andre saker, informasjon og råd om:

  • endringen av jurisdiksjonen fra 200 til 12 nautiske mil;
  • vurderingen og administrasjonen av biosikkerhetsrisikoer;
  • definisjonen av «varer» under loven Biosecurity Act (inkludert varer som er forbudte, godkjent med forbehold og suspenderte varer);
  • importtillatelser;
  • emballasjekrav;
  • godkjente innreisesteder;
  • avlessing og kontroll av varer;
  • karanteneadministrasjon etter ankomst, og krav;
  • samsvar og håndheving.

Du kan også gå igjennom den omfattende nettbaserte interaktive lærepakken om Biosecurity Act. For å sørge for at du mottar alt av den siste informasjonen om Biosecurity Act og metoder og prosedyrer som støtter den, kan du abonnere på distribusjonslisten for biosikkerhetslovgivning, eller sende en e-post til New Biosecurity Legislation

Kontakt vår kundeservice i Australia på +61-13-26-10 for mer informasjon.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til