Februar 2017

  • Ikke dokument-forsendelse til India trenger spesialklarering

Ikke dokument-forsendelse til India trenger spesialklarering

Del denne siden:

De indiske tollmyndighetene fortsetter å være årvåkne i implementeringen av sine Kjenn din kunde (KYC)-forskrifter. Disse krever at alle mottakere/importører basert i India oppgir KYC-dokumenter for klareringen av all import som er ikke dokumenter, uavhengig av verdien for slike forsendelser.

Som en konsekvens kan FedEx kun klarere slik import gjennom tollen så lenge mottakeren har oppgitt de obligatoriske dokumentene som kreves for å fastslå hans eller hennes adresse. Det er derfor veldig viktig at vi får alle KYC-dokumenter uten forsinkelse når en forsendelse ankommer til India, og helst i god tid før det.

Viktige aspekter for KYC-forskriftene for utskipere til India er som følger:

  1. Det er ytterst viktig å sørge for at mottakerens navn og adresse på Luftfraktbrevet og fakturaen er helt nøyaktig.
  2. Det er på samme måte avgjørende at mottakers telefonnummer og e-postadresse som vist på Luftfraktbrevet er helt korrekt: Dette gjør det mulig for FedEx å ta kontakt raskt med han/henne etter at forsendelsen har kommet.
  3. Når forsendelsen er bestilt, gir utskiper øyeblikkelig beskjed til hans/hennes mottaker om å sende KYC-dokumentene til kycdocs@fedex.com for å unngå mulige forsinkelser i importklarering.
  4. Utskiper skal også minne hans/hennes mottaker om å sørge for at navnet og adressen som skrives inn i KYC-dokumentene stemmer nøyaktig med dem som vises på Luftfraktbrevet og fakturaen.
Kontakt Kundeservice for ytterligere informasjon.

 

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til