Juni 2017

 • Hva skal inkluderes i handelsfakturaen?

Hva skal inkluderes i handelsfakturaen?

Del denne siden:

Forberedelse og innsending av nøyaktige og fullstendige handelsfakturaer til tollmyndighetene spiller en viktig rolle for å sikre rask, effektiv og problemfri global handel. Feil og utelatelser ved utfylling kan føre til noe eller alt av følgende:

 • en forsinket forsendelsesfrigjøring;
 • betalingen av høyere toll og avgifter enn nødvendig fordi FedEx’ klareringsteam ikke er i stand til å avgjøre riktig tariffklassifisering(er) for varer i en forsendelse;
 • tilbakeholdelse eller beslaglegging av hele forsendelsen.

Her er noen eksempler på noen vanlige feil som gjøres ved utarbeiding av handelsfakturaer:

 • dårlige, feil eller minimale beskrivelser;
 • bruk av null som verdi for varer som ikke er dokumenter, eller oppgi feil eller motstridende verdier;
 • unnlatelse med å indikere produksjonsland eller produksjon for hver vare i en forsendelse.

Grunnleggende sjekkliste for utarbeidelse av handelsfakturaer

Bruk sjekklisten nedenfor til å sikre at du alltid gir oss følgende informasjon om handelsfakturaene dine, uavhengig av opprinnelse og destinasjon for varene som er involvert:

 • Fullstendig navn og adresse til både utskiper og mottaker.
 • Importørens navn og adresse hvis annet enn mottaker.
 • En fullstendig og komplett beskrivelse av alle varene i forsendelsen inkludert:
  • HTS (Harmonised Tariff Schedule)-koden frem til det 6. sifferet hvis det er kjent (NB alle HTS-kodene globalt er identisk frem til det 6. sifferet);
  • opprinnelseslandet (fremstilling eller produksjon) for hvert element i forsendelsen;
  • en materialspesifikasjon i beskrivelsen for alle varene der slik informasjon er påkrevd;
  • verdien av hvert element (både enhet og totalt) med en tydelig indikasjon på eksakt valuta som gjelder;
  • årsaken til import (kommersielt salg, gave, utstilling, reparasjon, etc.).

Se opp for spesifikke variasjoner for land

Noen land krever innsending av ytterligere informasjon eller dokumentasjon (f.eks. vedrørende verdi, produksjonsland eller informasjon om varen) før en forsendelse kan klareres. I andre tilfeller kreves det for visse varer, eller ved visse grenseverdier for en gitt destinasjon, at det skaffes til veie opprinnelsessertifikat, et skjema, tillatelse eller lisens fra et offentlig organ eller en ekstern speditørklarering.

I tillegg, selv om alle relevante dokumenter i mange tilfeller kan skaffes til veie av utskiper, krever visse myndigheter at relevant dokumentasjon presenteres av importøren eller mottaker i bestemmelseslandet. I andre tilfeller krever den fullstendige klareringen av en gitt forsendelse frigjøring fra alle offentlige organer involvert i å regulere et spesifikt element, samt tollmyndighetene i det aktuelle landet.

Papir eller elektronisk innsendelse?

Over 72 land betjent av FedEx aksepterer Electronic Trade Documents (ETD) ved importklarering.

Siden ETD tillater øyeblikkelig elektronisk nedlasting av relevant dokumentasjon og forhåndsklarering av forsendelser når tollmyndighetene tillater dette, anbefaler vi deg og leverandørene dine på det sterkeste å dra nytte av ETD-tjenesten for raskere klareringstider. Fullstendige detaljer for alle land som aksepterer ETD er tilgjengelig her.

NB Noen land krever fortsatt en original handelsfaktura i papir for klareringshensyn, samt en elektronisk versjon, så det er veldig viktig å kontrollere nøyaktig hva som kreves for hver enkelt destinasjon.

For ytterligere informasjon og råd, kontakt Kundeservice.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til