Juni 2017

  • FDAs program i USA for verifisering av utenlandske leverandører har trådt i kraft

FDAs program i USA for verifisering av utenlandske leverandører har trådt i kraft

Del denne siden:

FSVP, som trådte i kraft 27. mai, er en sentral del av den amerikanske loven Food Safety Modernization Act (FSMA). Intensjonen er at den skal gi et fleksibelt, risikobasert system for å verifisere utenlandske leverandører og sikkerheten til maten de produserer. Nøkkelelementer for ordningen er:

  • tydelig identifikasjon av hver FSVP-importør av matvarer levert av utenlandske produsenter;
  • ansvaret hver slik importør har for etableringen av prosedyrer for verifisering av utenlandske leverandører, for å sørge for at deres leverandører i utlandet alltid bruker trygge prosesser og prosedyrer, og at maten de leverer ikke er forfalsket eller feilmerket;
  • korrekt identifikasjon av hver FSVP-importør for alle ACE (Automated Commercial Environment)-dokumenter
  • forpliktelsen hver matimportør har for å avgjøre om han eller hun er den tilbørlige FSVP-importøren (og hvis ikke, hvem er det) slik at oppgaven med å verifisere alle utenlandske leverandører kan starte.

Hvem er en FSVP-importør?

FSVP-importøren må være en amerikansk eier eller mottaker av de importerte varene, med en direkte finansiell interesse i matvaren. FDA-definisjonen av en slik eier/mottaker er den personen som, på tidspunktet for innførsel, eier, har kjøpt, eller har godtatt skriftlig å kjøpe matvarene.

Hvis det ikke er noen amerikansk eier eller mottaker ved tidspunktet for innførsel, må den utenlandske leverandøren av maten utnevne en amerikansk FSVP-agent som vil være ansvarlig for å sørge for at alle påkrevde aktiviteter for verifikasjon av leverandøren utføres for hver matvare som importeres. I alle slike saker må utnevnelsen av en slik agent bekreftes i et formelt skriftlig dokument for innsending til amerikanske tollmyndigheter – behørig underskrevet av agenten – for å bekrefte hans/hennes samtykke. NB FSVP-agenten må ikke forveksles med agenten som kreves for registrering av næringsmiddelanlegget.

FSVP-importører er også påkrevd å verifisere at deres utenlandske leverandører produserer mat på en måte som overholder det samme nivået for offentlig helsebeskyttelse som Preventive Controls for Human and Animal Food Rules (21 CFR Part 117, Part 507) og Produce Safety Rule (21 CFR Part 113); og garanterer at slik mat er uforfalsket og også er skikkelig merket for allergener.

Merk at FedEx ikke under noen omstendigheter kan fungere som en FSVP-agent for noen av kundene våre.

Unntak for de nye bestemmelsene

Mat importert for personlig forbruk, eller for forskning og evaluering, forskjellige alkoholholdige drikkevarer og juicer og visse andre matvarer er unntatt fra denne kontrollen. Unntak eksisterer også for importører med lav salgsinntekt over en gitt tidsramme, visse mindre matleverandører og import fra land med lignende sikkerhetssystemer for matvarer, slik som de som finnes i USA, samt for flere andre kategorier.

For fullstendige detaljer om alle slike unntak, klikk her.

Datoer for overholdelse

Det er et utvalg datoer for når importører må overholde de nye FSVP-bestemmelsene. Disse er basert på størrelsen av mottakeranlegget, typen importør og datoen for når leverandøren for mottakeranlegget krever å overholde de nye FSMA-bestemmelsene.

De tidligste av disse datoene var 30. mai 2017, mens den siste – for «veldig små bedrifter» som definert i 21 CFR 112.3 – er 27. juli 2020. For ytterligere informasjon om datoer for overholdelse, klikk her.

Forrige artikkel

Gå til

Tilbake til forsiden

Gå til

Neste artikkel

Gå til