Drivstofftillegg


Se tidligere drivstofftillegg


Det prosentvise drivstofftillegget for FedEx Express®-tjenestene justeres hver måned basert på et avrundet gjennomsnitt av USGC-spotprisen (U.S. Gulf Coast) for en gallon med petroleumsbasert jetdrivstoff.

Drivstofftilleggsatsen for FedEx Express®-tjenester gjelder for FedEx Express Internationals priser på eksport- og importfrakt publisert i Europa, Midtøsten, det indiske subkontinent og Afrika.

Dette drivstofftillegget gjelder ikke for tjenestene FedEx International Express Freight® (IXF) og FedEx International Airport-to-Airport® (ATA) (der disse er tilgjengelige). Se tabell med drivstofftillegg for FedEx Express IXF & ATA

Vær oppmerksom på at det amerikanske energidepartementet (EIA) har sluttet å publisere Rotterdam-spotprisen (ARA) for en gallon petroleumsbasert jetdrivstoff. Fra 6. desember 2010 vil FedEx derfor bruke USGC (U.S. Gulf Coast-spotpris for en gallon med petroleumsbasert jetdrivstoff), som publiseres av EIA.

Tilbake til toppen


Tabell med drivstofftillegg for FedEx Express, gjeldende fra 4. januar 2016
(USGC-pris per gallon i amerikanske dollar ($))

Minst Men mindre enn Tillegg

$0,83

$0,89

5,00%

$0,89

$0,95

5,50%

$0,95

$1,01

6,00%

$1,01

$1,07

6,50%

$1,07

$1,13

7,00%

$1,13

$1,19

7,50%

$1,19

$1,25

8,00%

$1,25

$1,31

8,50%

$1,31

$1,37

9,00%

$1,37

$1,43

9,50%

$1,43

$1,49

10,00%

$1,49

$1,55

10,50%

$1,55

$1,61

11,00%

$1,61

$1,67

11,50%

$1,67

$1,73

12,00%

$1,73

$1,79

12,50%

$1,79

$1,85

13,00%

$1,85

$1,91

13,50%

$1,91

$1,97

14,00%

$1,97

$2,03

14,50%

$2,03

$2,09

15,00%


Tilbake til toppen

 Drivstofftilleggprosenter og beløp, tilknyttede utløsingsverdier og beregningsmetoder kan endres uten varsel. Se avsnitt 22 i fraktvilkårene for FedEx Express i EMEA. Hvis drivstofftillegget stiger over den maksimale verdien og faller under minimumsverdien, eller utløsingsverdiene endres, vil tabellen ovenfor bli oppdatert.

Oppdateringer av drivstofftillegg

Endringer i drivstofftillegg for FedEx Express i Europa, Midtøsten, India og Afrika trer i kraft fra første mandag i hver måned. Det prosentvise drivstofftillegget vil framgå av fakturaen. Informasjon om drivstofftillegget for hver måned vil bli tilgjengeliggjort ca. to uker før tillegget trer i kraft.

  • For FedEx Express viser vi til USGC-indeksen for spotprisen for en gallon petroleumsbasert jetdrivstoff.
  • Prisene i disse indeksene publiseres av det amerikanske energidepartementet, og FedEx er ikke ansvarlig for indeksinformasjonen.
  • Det er to måneders etterslep mellom prisindeksen for drivstoff og drivstofftillegget. Drivstofftillegget for desember 2012 baseres for eksempel på gjennomsnittlig spotpris på drivstoff i oktober 2012.

MERK: Ved å klikke på lenkene ovenfor åpner du et nytt nettsted som ikke er tilknyttet fedex.com, i et nytt nettleservindu.

 

Tilbake til toppen


Historiske drivstofftilleggsatser


Tilbake til toppen

Drivstofftillegg


Tillegg Gyldighetsperiode
3,20 NOK/kg 01. Mai 2017 - 04. Juni 2017
3,20 NOK/kg 03. April 2017 - 30. April 2017

Se tidligere drivstofftillegg

 


Det prosentvise drivstofftillegget for FedEx Express®-tjenestene justeres hver måned basert på et avrundet gjennomsnitt av USGC-spotprisen (U.S. Gulf Coast) for en gallon med petroleumsbasert jetdrivstoff.

Drivstofftilleggsatsen for FedEx Express®-tjenester gjelder FedEx Express FedEx International Freight® (IXF) og FedEx International Airport-to-Airport® (ATA) eksporttransportpriser, som er publisert i Europa, Midtøsten, det indiske subkontinent og Afrika. Se drivstofftillegg for andre tjenester.

Vær oppmerksom på at det amerikanske energidepartementet (EIA) har sluttet å publisere Rotterdam-spotprisen (ARA) for en gallon petroleumsbasert jetdrivstoff. Fra 6. desember 2010 vil FedEx derfor bruke USGC (U.S. Gulf Coast-spotpris for en gallon med petroleumsbasert jetdrivstoff), som publiseres av EIA.

Ta kontakt med din lokale Freight-kundetjenesterepresentant for mer informasjon.


Tilbake til toppen


FedEx Express 023 Freight Fuel Surcharge Tabell
(USGC-pris per gallon i amerikanske dollar ($))

Minst Men mindre enn Tillegg

$0.10

$0.98

1.40 NOK/kg

$0.98

$1.13

1.80 NOK/kg

$1.13

$1.28

2.30 NOK/kg

$1.28

$1.42

2.80 NOK/kg

$1.42

$1.57

3.20 NOK/kg

$1.57

$1.72

3.70 NOK/kg

$1.72

$1.87

4.20 NOK/kg

$1.87

$2.01

4.60 NOK/kg

$2.01

$2.16

5.20 NOK/kg

$2.16

$2.31

5.60 NOK/kg

$2.31

$2.46

6.10 NOK/kg

$2.46

$2.60

6.50 NOK/kg

$2.60

$2.80

7.00 NOK/kg

$2.80

$3.00

7.50 NOK/kg

$3.00

$3.19

7.90 NOK/kg

$3.19

$3.39

8.40 NOK/kg

$3.39

$3.59

8.80 NOK/kg

$3.59

$3.78

9.30 NOK/kg

$3.78

$3.98

9.80 NOK/kg

$3.98

$4.18

10.00 NOK/kg

$4.18

$4.37

10.50 NOK/kg

$4.37

$4.57

11.20 NOK/kg

$4.57

$4.76

11.70 NOK/kg

$4.76

$4.95

12.10 NOK/kg

$4.95

 

12.60 NOK/kg

 


Tilbake til toppenDrivstofftilleggprosenter og beløp, tilknyttede utløsingsverdier og beregningsmetoder kan endres uten varsel. Se avsnitt 22 i fraktvilkårene for FedEx Express i EMEA. Hvis drivstofftillegget stiger over den maksimale verdien eller utløsingsverdiene endres, vil tabellene ovenfor bli oppdatert.

Oppdateringer av drivstofftillegg

Endringer i drivstofftillegg for FedEx Express i Europa, Midtøsten, India og Afrika trer i kraft fra første mandag i hver måned. Det prosentvise drivstofftillegget vil framgå av fakturaen. Informasjon om drivstofftillegget for hver måned vil bli tilgjengeliggjort ca. to uker før tillegget trer i kraft.

  • For FedEx Express viser vi til USGC-indeksen for spotprisen for en gallon petroleumsbasert jetdrivstoff.
  • Prisene i disse indeksene publiseres av det amerikanske energidepartementet and FedEx is not responsible for the information provided.
  • Det er to måneders etterslep mellom prisindeksen for drivstoff og drivstofftillegget. Drivstofftillegget for desember 2012 baseres for eksempel på gjennomsnittlig spotpris på drivstoff i oktober 2012.

MERK: Ved å klikke på lenkene ovenfor åpner du et nytt nettsted som ikke er tilknyttet fedex.com, i et nytt nettleservindu.

 

Tilbake til toppen


Historiske drivstofftilleggsatser

Tillegg Gyldighetsperiode
3,20 NOK/kg 06. Mars 2017 - 02. April 2017
3,20 NOK/kg 06. Februar 2017 - 05. Mars 2017
2,80 NOK/kg 02. Januar 2017 - 05. Februar 2017

Tilbake til toppen