Tips for forsendelser i jula

 • Holiday Shipping Tips

Sende gaver til USA?

Sjekk ut våre tips!

Import av mat til USA
Matforsendelser må være korrekt merket med hensyn til om ett eller begge av følgende gjelder:

 1. For personlig bruk eller forbruk og ikke for videresalg
 2. Gave

Det amerikanske næringsmiddelstilsynet Food and Drug Administration (FDA) definerer matforsendelser som forsendelser som inneholder mat, drikke, vitaminer, kosttilskudd eller tyggegummi for bruk av mennesker eller dyr. Hvis en forsendelse har flere artikler som ikke er mat, men bare én matartikkel, vil dette føre til at forsendelsen må oppfylle kravene som gjelder for matforsendelser.

Generelle forbud

 • Bedervelige matvarer
 • Personlige forsendelser med alkoholholdige drikkevarer

Krav for HJEMMELAGDE artikler:

 • Luftfraktbrevet og handelsfakturaen må ha en enkeltpersons navn som avsender og mottaker.
 • «Hjemmelaget – til personlig bruk» og produktbeskrivelse må være oppført på både luftfraktbrevet og handelsfakturaen.
 • Eksempel på en god beskrivelse: Hjemmelagd sjokoladekake til personlig bruk
 • For forsendelser med verdi over USD 200 må forhåndserklæring (Prior Notice) sendes til FDA.
 • FDA-erklæring kreves dersom verdien av forsendelsen overstiger USD 200.

Krav for artikler fra person til person:

 • Luftfraktbrevet og handelsfakturaen må ha en enkeltpersons navn som avsender og mottaker.
 • Hvis et firmanavn vises et eller annet sted på luftfraktbrevet og handelsfakturaen, kreves det forhåndserklæring (Prior Notice) uavhengig av verdi.
 • "Til personlig bruk" og produktbeskrivelse må være oppført på både luftfraktbrevet og handelsfakturaen.
 • Eksempel på en god beskrivelse: Til personlig bruk – ikke for videresalg – sjokoladekake
 • For forsendelser med tollverdi over USD 200 må forhåndserklæring (Prior Notice) sendes til FDA.

Mat kjøpt i butikk eller på Internett i et annet land:

 • Spesialkurver og varer som er bestilt gjennom et Internett-selskap og som sendes til en enkeltperson, krever innlevering av Prior Notice til FDA, dersom et firmanavn er oppført på luftfraktbrevet.
 • Hvis pakken sendes fra en enkeltperson til en annen, må luftfraktbrevet og handelsfakturaen ha en enkeltpersons navn som avsender og mottaker.
 • Hvis et firmanavn står oppført som enten avsender eller mottaker på luftfraktbrevet og handelsfakturaen, kreves det forhåndserklæring (Prior Notice) uavhengig av verdi.
 • En god beskrivelse bør inneholde hva det er i pakken, hvordan det er pakket (innvendig emballasje, dvs. glassflaske, plastemballasje osv.), måleenhet (kg, gram osv.), mengde og hvordan/hvor det vil bli brukt (dvs. for bruk av dyr eller mennesker, laboratorietesting osv).

FYtterligere informasjon finner du på FDAs nettsted www.fda.gov 

Gaveforsendelser til USA (UNTATT matvarer eller artikler som er underlagt FDA)

 • Amerikanske tollmyndigheter tillater avgiftsfri innførsel av varer med verdi opptil USD 100 per person.
 • Gavedeklarasjon: Alle gaver må være pakket enkeltvis og merket som gave på utsiden.
 • Konsoliderte forsendelser: Gaver beregnet for mer enn én person, kan konsolideres i samme pakke dersom de er identifiserbare ved mottakers navn og handelsverdi for hver mottaker (f.eks. John, June og Julie Stone).
 • Luftfraktbrevet eller fakturaen må opplyse om at det er en uoppfordret gave, med navnet på hver person som mottar gaven og en verdioversikt per person som ikke overstiger USD 100 per person.
 • Forsendelser av gaver til en enkeltperson fra et utenlandsk selskap vil normalt ikke være kvalifisert for behandling som gave, men det kan imidlertid tillates dersom verdikravet er oppfylt og pakken og luftfraktbrevet eller fakturaen indikerer at det er en gave (med unntak av mat).
 • Dessuten kan fakturaen eller luftfraktbrevet oppgi navn på både en enkeltperson og et firma (f.eks. Cindy Jones c/o ABC Company), så lenge dokumentasjonen indikerer at det er snakk om en gave.
 • Unntak:Alkoholholdige drikker, parfymer som inneholder alkohol, sigarer og sigaretter kan ikke innføres avgiftsfritt. Sigarer av cubansk opprinnelse kan ikke innføres til USA.
 • Fisk- og viltklarering kan være nødvendig hvis produktet stammer fra vilt eller inneholder deler av vilt.

Kvotebegrensninger på tekstiler gjelder ikke for gaveimport. Handelsvarer vil ikke være gjenstand for kvotebegrensninger dersom varene blir importert som gave.

Import til personlig bruk
Definisjon av personlig bruk: En forsendelse som består av artikler som utelukkende er ment for personlig bruk av en enkeltperson og ikke for kommersiell bruk eller videresalg. Merk: Egne eiendeler som sendes separat, er ikke import for personlig bruk, men vurderes som personlige eiendeler og husholdningsartikler.

 • Forsendelser til personlig bruk med en tollverdi på USD 200 eller mindre kan frigis uten vurdering av toll og avgifter (med unntak av skreddersydde dresser fra Hong Kong).

Obligatoriske dokumenter: FedEx luftfraktbrev, kommersiell faktura, spesifikke lovpålagte erklæringer til organer som FCC, FDA osv.

Spesielle forhold:

 • Luftfraktbrevet skal omfatte en beskrivelse av det faktiske innholdet samt en erklæring om personlig bruk, for eksempel «personlig bruk, ikke for videresalg, bomullsskjorter i damemodell».
 • En erklæring om personlig bruk skal også finnes på handelsfakturaen som er utarbeidet av avsender.
 • Personlig bruk-forsendelser er unntatt fra kvote- og visumbegrensninger.
 • For tekstilvarer kreves det ikke produsentinformasjon når varene innføres uformelt.
 • Personlig bruk-artiklene er fortsatt underlagt rapporteringskrav fra organer som f.eks. FDA.
 • Ekstragebyrer for regulatoriske erklæringer kan tilkomme.

Informasjon om innførsel:

 • Forsendelser til personlig bruk med verdi over USD 200 kan frigis uten vurdering av toll eller avgifter.
 • Forsendelser med verdi over USD 200 vil være underlagt avgifter i henhold til tariffklassifiseringen.
 • Importørnummer kreves ikke for uformell innførsel.
 • Varebehandlingsavgift (Merchandise Processing Fee, MPF) vurderes ikke for uformelle innførsler innmeldt av fraktselskaper.

Kundeprofil:
Kunder av FedEx som selger til amerikanske kjøpere via Internett, bør opprette en kundeprofil hos FedEx med nødvendig bakgrunnsinformasjon med hensyn til regulatoriske saker. For ytterligere informasjon kan du kontakte FedEx` kundeservice eller kundeprofilsenteret på telefonnummer 63 94 03 00.