• Lithium Batteries

Lær hvordan du kan sende litiumbatterier trygt og sikkert

FedEx tar transport av forsendelsen din som inneholder litiumbatterier veldig seriøst og overholder forskriftene bestemt av International Air Transport Association (IATA) og International Civil Aviation Organization (ICAO), som gjelder forsendelse av denne type varer. Vi ønsker å sikre at du som utskiper er klar over alle forsendelseskravene for disse produktene og hjelper deg med å håndtere eventuelle utfordringer eller hindringer du kan komme ut for.

Litiumbatterier, som ofte brukes i mobiltelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, PDA-er, klokker, kameraer og barneleker, er klassifisert som «Farlig gods» under IATA DG-forskrifter, siden forsendelser med batterier som er ladet opp kan bli overopphetet og ta fyr under visse forhold. Hos FedEx gjennomfører vi tiltak slik at forsendelsene dine som inneholder litiumbatterier håndteres korrekt fra de innleveres til FedEx på opprinnelsesstedet, til de leveres til sin endelige destinasjon.

Litiumbatterier klassifiseres som Farlig gods når de sendes ut, og de må identifiseres og klassifiseres korrekt, og i noen tilfeller pakkes, merkes og bli utstyrt med etiketter og sendes sammen med en «Utskipers deklarasjon for farlig gods» under IATA DG-forskriftene. Klikk for å finne ut mer og/eller kontakte din lokale FedEx kundeservice.

Viktig merknad: Fra 1. januar 2017 godtar ikke FedEx lenger litiumbatterier med UN 3090 og UN 3480 som leveres til oss som IATA Avsnitt II. I stedet må disse forsendelsene leveres som fullt ut regulerte Avsnitt IA eller Avsnitt IB. Utskipere som er på listen over forhåndsgodkjente UN 3090 og UN 3480, plasseres automatisk på listen for UN 3090 og UN 3480 Avsnitt I. Det er ikke nødvendig å søke på nytt for forhåndsgodkjenning. Klikk her for mer informasjon om denne endringen i retningslinjene.

Hvordan litiumbatterier sendes og pakkes

Ved sending av en pakke som inneholder litiumbatterier må det brukes sterk og solid ytteremballasje. Avhengig av type litiumbatterier som skal sendes, kan det også være behov for ytterligere merking og påføring av etiketter. FedEx Pak kan ikke brukes som ytteremballasje for litiumbatterier, men FedEx-bokser eller -hylser kan brukes som ytteremballasje for litiumbatterier som er klargjort under Avsnitt II av den relevante pakkeinstruksjonen for IATA DG-forskriftene.

Nedenfor finner du ytterligere detaljer og retningslinjer for forberedelse og pakking av forsendelser som inneholder litiumbatterier.

Avsnitt II IATA retningslinjer for forsendelse og emballering av litiumbatterier
All emballasje som inneholder litiumbatterier er klassifisert som Klasse 9 – Øvrig farlig gods. Pakker som inneholder små litiumbatterier kan unntas fra de fleste IATA- og ICAO-kravene hvis de overholder kravene i Avsnitt II IATA pakkeinstruksjoner (PI) 966 og 967 for litium-ion-batterier og 969 og 970 for litiummetallbatterier.

Forsendelser med litiummetallbatterier pakket sammen med utstyr, og litiummetallbatterier som er en del av utstyr, kan pakkes i henhold til Avsnitt II IATAs emballeringskrav, gitt at metallet eller legeringen i cellen ikke overskrider 1 gram, og at det totale litiuminnholdet ikke overskrider 2 gram per celle.

 

Litium-ion-celler og -batterier som oppfyller kravene i Avsnitt II må overholde de generelle kravene i pakkeinstruksjonene. For litium-ion- eller polymerceller er watt-time-merkingen ikke mer enn 20 Wh (watt-timer) og 100 Wh per batteri.

 

Hvert av varenavnene ved transport, definert i Avsnitt II IATA, kan ha ytterligere krav relatert til typene godkjent ytteremballasje, vektgrenser og tester der pakken slippes ned fra 1,2 meters høyde.

 

For å overholde Avsnitt II IATAs forsendelseskrav må forsendelser som inneholder litiumbatterier og -celler overholde spesifikke retningslinjer for emballering.

 

  • Sørg for at litiumbatterier er pakket individuelt inn i inneremballasje, slik som bobleplast eller papp, for å gi beskyttelse av hvert enkelt batteri.
  • Ivareta og beskytt litiumbatterier for å hindre kortslutninger eller kontakt med ledende materialer inne i emballasjen som kan føre til kortslutninger.
  • Sørg for at emballasjen er utprøvd (dvs. testet) for å overholde kravene til hver test i «UN Manual of Tests and Criteria», del III, avsnitt 38.3.
  • Sørg for at litiumbatterier er pakket helt inn (slik som i utstyr eller omgitt av plast med tomrom fylt for å forhindre bevegelse), unntatt når varenavnene ved transport slutter med «som er en del av utstyr».
  • Plasser innhold i en solid ytre beholder.
  • Sørg for korrekt merking og dokumentasjon.

Du må inkludere UN-nummeret på litiumbatterimerket (IATA-figur 7.1.C), som kan brukes fra 1. januar, 2017. Dersom du ønsker å bruke opp emballasje eller merking som er forhåndsmerket med litiumbatterietikett (IATA-figur 7.4.H), og som du har på lager, kan du fortsette å bruke dette frem til 31. desember 2018, for da blir litiumbatterimerket obligatorisk. Merk: Hvis du bruker litiumbatterietiketten, anmoder FedEx at du påfører UN-nummeret på pakken, ved siden av denne etiketten [FX-05]. Dette vil bli et obligatorisk krav fra FedEx fra 1. juli 2017.

 

Litiumbatterietikett
(gyldig til 31. desember, 2018)

Lithium Battery Mark

* UN-nummer påføres her
** Telefonnummer for ytterligere informasjon påføres her

Litiumbatterimerke
(gyldig fra 1. januar, 2017)

Lithium Battery Label

Avsnitt I IATA retningslinjer for forsendelse og emballering av litiumbatterier

Litiumbatterier, både litium-ion og litiummetall, er fullt ut regulert som farlig gods når de forberedes under Avsnitt IA IATA-reguleringer. Disse varene må identifiseres korrekt, klassifiseres, pakkes, merkes og utstyres med etiketter. I tillegg må pakken ha Utskipers deklarasjon for farlig gods utfylt og signert av en utskiper med opplæring.

 

Avsnitt IB-krav gjelder for litiummetallceller med et litiummetallinnhold som ikke overskrider 1 gram, og litiummetallbatterier med et litiummetallinnhold som ikke overskrider 2 gram, pakket i antall som overskrider det som er tillatt i Avsnitt II, tabell 968-II. Alle Avsnitt IB-forsendelser må ha en Utskipers deklarasjon for farlig gods, og «IB» må angis etter Pakkeinstruksjon, enten i avsnittet for Pakkeinstruksjon, eller i Autorisasjonen.

 

UN 3480, litium-ion-batterier avsnitt IA og IB kan sendes med en state of charge (SoC) på maksimal 30 % uten godkjenning fra kompetent myndighet fra både opprinnelsesland og operatørland. UN 3480, litium-ion-batterier og UN 3090, litiummetallbatterier må tilbys som Bare lastefly med pakkene utstyrt med IATA-etiketten Bare lastefly.

 

Du må inkludere UN-nummeret på litiumbatterimerket (IATA-figur 7.1.C), som kan brukes fra 1. januar, 2017. Dersom du ønsker å bruke opp emballasje eller merking som er forhåndsmerket med litiumbatterietikett (IATA-figur 7.4.H), og som du har på lager, kan du fortsette å bruke dette frem til 31. desember 2018, for da blir litiumbatterimerket obligatorisk. Merk: Hvis du bruker litiumbatterietiketten, anmoder FedEx at du påfører UN-nummeret på pakken, ved siden av denne etiketten [FX-05]. Dette vil bli et obligatorisk krav fra FedEx fra 1. juli 2017.

 

Litiumbatterietikett
(gyldig til 31. desember, 2018)

Lithium Battery Mark

* UN-nummer påføres her
** Telefonnummer for ytterligere informasjon påføres her

Litiumbatterimerke
(gyldig fra 1. januar, 2017)

Lithium Battery Label

 

Vi i FedEx er forpliktet til å transportere forsendelsene dine som inneholder litiumbatterier til endelig destinasjon. For at vi skal kunne gjøre dette, er det viktig at når det forberedes forsendelser som inneholder litiumbatterier, må ikke batteriene være defekte, skadet eller ha potensial til å produsere en farlig varmeutvikling, brann eller kortslutning.

Kontakt gjerne salgsrepresentanten din eller din lokale Kundeservice hvis du har ytterligere spørsmål