Tips til opprinnelige avsendere

Som den opprinnelige avsenderen vil du ha mest mulig kontroll over returforsendelsen. Du kan velge returhastighet og -bestemmelsessted, og du vil være i stand til å bestemme hvor mye kontroll returavsenderen skal ha i løpet av prosessen.

  • Tips til originalutskipere

Returtyper

Når du behandler en internasjonal returpakke med en elektronisk forsendelsesløsning fra FedEx, må du oppgi en årsak til returen av tollklareringshensyn – både på den utgående forsendelsen og på returforsendelsen. Velg riktig returårsak fra tabellen nedenfor. Når du velger ett av disse alternativene fra rullegardinmenyen, hjelper det tollmyndighetene med å behandle papirarbeidet og deg med å søke om refusjon av skatter og avgifter.

Finn ut mer

Etikettalternativer

Med FedEx® Global Returns kan du opprette returetiketter og tolldokumenter samtidig som den utgående forsendelsen, eller opprette dem bare for returen. Det finnes tre måter å gi returetiketten og eventuell tolldokumentasjon til kunden på:

  • Legge ved papirkopier i den utgående forsendelsen.
  • Sende en PDF-fil på e-post.
  • Sende en lenke til returetiketten på e-post. Du kan tillate at kunder redigerer etiketten og tolldokumenter, slik at tollklareringen blir enklere og at kundene unngår forsinkelser når returinnholdet ikke stemmer overens med den opprinnelige forsendelsen.

  • Commercial Invoice

Handelsfaktura

I FedEx Global Trade Manager kan du, i tillegg til å finne de rette dokumentene for dine internasjonale forsendelser, også forberede, lagre og gjenbruke dem online via FedEx Document Preparation Center. Informasjonen om forsendelsen sendes i tillegg direkte til FedEx Ship Manager® at fedex.com, slik at du enkelt også kan fylle ut varefraktetiketten.

Alle forsendelser er underlagt fraktvilkårene som FedEx publiserer i den gjeldende tjenesteveiledningen på fedex.com. Forsendelser som sendes fra Europa, Midtøsten, det indiske subkontinent og Afrika, er underlagt FedEx Express' fraktvilkår for EMEA.

Tips til returavsendere

Finn ut mer

Ofte stilte spørsmål

Finn ut mer