Løsninger for bransjen din

Alle bransjer har sine egne utfordringer når det gjelde internasjonale forsendelser. FedEx kan være til hjelp. Vi har nok erfaring og ekspertise til å kunne hjelpe bedrifter med å ta de riktige forsendelsesavgjørelsene. Hvis du vil vite mer om hva FedEx kan gjøre for deg og finne ut hvordan våre forsendelsestjenester støtter de ulike bransjene, kan du snakke med noen som kjenner til din bransje.
Hvis du vil finne ut hva vi kan gjøre for bedriften din, sender du en e-postmelding til spercival@fedex.com

Hvordan FedEx kan hjelpe bedrifter av din type


Luftfartsbransjen
Det kreves kyndig internasjonal ekspertise for å kunne transportere utstyr for luftfartsbransjen til hele verden på en rask og pålitelig måte og unngå unødvendige forsinkelser. Stol på FedEx.
FedEx og luftfartsbransjen 
Bilbransjen
Distribuering av bildeler blir stadig mer komplisert, fra importforskrifter og tariffer til valutakurs og sikkerhet. Vi gjør det enkelt.
FedEx og bilbransjen 
Mote (klær) og luksusvarer
Når det gjelder mote og luksusvarer, trenger du en transportpartner som forstår sesongendringer. Trenger du automatisk oppfylling? Da kan FedEx hjelpe deg.
FedEx og motebransjen 
FedEx Supply Chain Services
Vi kan bidra til å gjøre styring av forsyningskjeden og logistikk til en konkurransedyktig strategi. Dermed kan du konsentrere deg om det du gjør best.
Mer om forsyningskjedetjenester 
Høyteknologien
Transport av datamaskiner, halvledere og kontorutstyr krever et godt organisert nettverk. Dra nytte av FedEx' ekspertise.
FedEx og høyteknologien