Farlig gods

Farlig gods, som omfatter en rekke stoffer og materialer, krever varsom og presis håndtering. FedEx har et team med høyt kvalifiserte spesialister som kan gi deg hjelp og rådgivning for å sikre at forsendelsen din med farlig gods kommer trygt fram.

FedEx er IATA-medlem og verdensledende innen frakt av farlig gods, og i tillegg et av de få internasjonale fraktselskapene med ekspressfrakttjeneste til viktige europeiske, nordamerikanske og asiatiske markeder.


FedEx’ tjenestealternativer

Send farlig gods med FedEx International Priority® (forsendelse opptil 68 kg per pakke) eller med FedEx International Priority® Freight (forsendelse mellom 68 kg og 1000 kg per stk.), eller ta kontakt med FedEx’ kundeservice for flere tjenestealternativer.

Dekning og transittider

Transittider og leveringsforpliktelser kan variere etter opprinnelse, bestemmelsessted og godstypen som sendes. Vi viser til satsene og transittidene på fedex.com. Eventuelt kan du ta kontakt med kundeservice for å snakke med våre spesialister på farlig gods. (1)

Land/Område Farlig gods Tørris
Afghanistan
Amerikanske jomfruøyer
Anguilla -
Antigua -
Argentina
Aruba
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belgia
Belize -
Bermuda -
Bolivia -
Brasil
Bulgaria
Canada
Caymanøyene -
Chile
Colombia
Curacao -
Danmark
De britiske jomfruøyer -
Den dominikanske republikk -
Dominica -
Ecuador -
El Salvador -
Filippinene
Finland
Forente arabiske emirater
Frankrike
Fransk Guyana -
Grenada
Guadeloupe -
Guam -
Guatemala -
Guyana -
Haiti -
Honduras -
Hong Kong
India
Indonesia -
Island -
Israel
Italia
Jamaica
Japan
Kroatia
Kuwait
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malaysia
Martinique -
Mexico
Monaco
Montserrat -
Nederland (Holland)
Nicaragua -
Norge
Østerrike
Panama
Paraguay -
Peru - -
Polen
Portugal
Puerto Rico
Qatar -
Republikken Irland
Saudi Arabia - -
Singapore
Slovakia
Slovenia
Sør-Korea
Spania
St. Kitts og Nevis
St. Lucia
St. Maarten
St. Martin/St Maarten
St. Vincent
Storbritannia
Surinam -
Sveits
Sverige
Taiwan, Kina
Thailand
Trinidad og Tobago
Tsjekkia
Turks-og Caicosøyene -
Tyskland
Ungarn
Uruguay -
USA
Venezuela -

(1) UN3373 Farlig gods kan sendes til over 220 land/områder og territorier over hele verden. Detaljer for hvert land/område finner du på: http://www.fedex.com/us/dangerous-goods/index.html eller ved å kontakte kundeservice.

Forsendelseskrav

Dokumenter
For forsendelser av farlig gods kreves det utfylling av et utvidet internasjonalt fraktbrev samt innlevering av tre originale erklæringer fra avsender. Vær oppmerksom på at alle slike skjemaer må skrives digitalt og skrives ut. Håndskrevne versjoner godtas ikke av relevante myndigheter.

Tørris

 • Hvis tørris brukes til å kjøle farlig gods:
 • Hvis tørris brukes til å kjøle ikke-farlig gods:
  • Fraktbrevet må inneholde: UN 1845, tørris eller karbondioksid, fast, antall pakker og nettovekt tørris i kilo
  • Erklæring fra avsender kreves ikke
  • Tilleggsavgift for tørris må betales. Klikk her for mer informasjon om priser.


Emballasje
Du er ansvarlig for pakking, merking og dokumentasjon for dine forsendelser av farlig gods. Alt dette må være i samsvar med IATA-reglene. Du må oppgi følgende:

 • UN-nummer eller ID-nummer (etter hva som er aktuelt) (identifikasjonsnummer for farlig gods)
 • Riktig fraktbenevnelse
 • Faremerke
 • Navn og adresse på avsender og mottaker

FedEx-emballasje, inkludert brune esker, kan ikke brukes til å sende farlig gods eller tørris (med unntak av forsendelser i FedEx-merkede bokser og rør under UN3373, biologiske stoffer i kategori B i FedEx UN3373 Pak og litiumbatteri, avsnitt II).

Hva kan du sende med FedEx?*

Fareklasse Underdel Merke Beskrivelse av potensielt farlig gods som sendes med FedEx
Tilgjengelig farlig gods:
Klasse 1 1.1-1.6 Sprengstoff Bare klasse 1.4 aksepteres**
Klasse 2 2.1 Brannfarlig gass Aksepteres
2.2 Ikke-brennbar gass Aksepteres
2.3 Giftgass Aksepteres ikke
Klasse 3 3 Brannfarlig væske Aksepteres
Klasse 4 4.1 Brannfarlig fast stoff Aksepteres
4.2 Selvantennelig brennbart materiale Aksepteres
4.3 Materialer som er farlige når de blir våte Aksepteres i de fleste tilfeller
Klasse 5 5.1 Oksidant Aksepteres
5.2 Organisk peroksid Aksepteres
Klasse 8 Etsende Aksepteres i de fleste tilfeller
Utilgjengelig farlig gods:
Klasse 6 6.1 Gift – toksisk Aksepteres ***
6.2 Smittsomme stoffer Bare kategori B UN3373 aksepteres
Klasse 7
Radioaktivt materiale Aksepteres ikke
Klasse 9 Diverse Aksepteres

* Aksept av gods kan avhenge av forsendelsens størrelse og vekt, klasse, land/område samt postnummer for opprinnelse og destinasjon. Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon.
** Ta kontakt med kundeservice for mer informasjon om denne klassen.
*** Klassene 6.1 I og 6.1 II bare med spesiell pakking, klasse 6.1 III aksepteres.