• Standard tariffs, value added services and surcharges

Publiserte priser, tilleggsavgifter og ekstragebyr

Finn ut alt om våre publiserte priser, tilleggsavgifter og ekstragebyr. Last ned all informasjon i én pdf.*

Gebyr for tjenester med merverdi

Tilpass forsendelsene til behovene dine (eller til behovene til mottakerne) gjennom tjenester med merverdi. Tilleggsavgifter kan påløpe. Alle avgifter er oppgitt uten mva.Farlig gods og tørris(1)(2)

FedEx Express-tjenestene for farlig gods tillater frakt av regulerte farlige stoffer og materialer, inkludert dør-til-dørlevering og fortolling. Gjeldende gebyrer avhenger av typen farlig gods:

Tilgjengelig farlig gods (ADG): Innholdet i pakken må være tilgjengelig under transporten av sikkerhetsmessige grunner

Pakke (IP): NOK 545,00/forsendelse

Frakt (IPF): NOK 9,00/kg(3)

Utilgjengelig farlig gods (IDG): Innholdet i pakken behøver ikke være tilgjengelig under transporten og kan blandes med annet gods.

Pakke (IP): NOK 361,00/forsendelse

Frakt (IPF): NOK 5,35/kg(3)

Tørris (DI): Tørris er farlig gods som krever spesialhåndtering, underlagt forenklede forskrifter. Dette betyr at det kan tilbys på steder der fullt ut regulerte tjenester for Farlig gods ikke tilbys. I tilfelle en forsendelse inneholder både Tørris og Farlig gods, vil kun det respektive ekstragebyret for Farlig gods gjelde.

Pakke (IP): NOK 57,00/forsendelse

Frakt (IPF): NOK 1,50/kg(3)

 

(1) Tjenestetilgjengeligheten og transittider kan variere etter postnummer. Vennligst kontakt kundeservice for informasjon om tjenestetilgjengelighet og eksakte transittider i ditt område.
(2) Vennligst se FedEx Express’ fraktvilkår og informasjonen om Farlig gods på fedex.com.
(3) Den fulle prisen per kilo vil bli belastet for alle deler av en kilo.

Diplomatpost(1)

Diplomatiske forsendelser for levering mellom ambassader og konsulater i samme land for levering med International Priority-tjenesten. Diplomatpost får diplomatisk immunitet fra inspeksjon eller forsinkelse i henhold til Wien-konvensjonen av 1961.

Uten ekstra kostnad

 

(1) Tjenestetilgjengeligheten og transittider kan variere etter postnummer. Vennligst kontakt kundeservice for informasjon om tjenestetilgjengelighet og eksakte transittider i ditt område.

FedEx® Electronic Trade Documents (ETD)

Med ETD kan du sende tolldokumentene dine elektronisk. Det hjelper deg med å strømlinjeforme forsendelsesprosessen og gjøre forhåndsklarering av forsendelsene dine raskere. Bruk mindre papir og reduser risikoen for at forsendelsen din blir forsinket i tollen. ETD-funksjonen trenger å aktiveres inne i ditt automatiserte forsendelsesverktøy.

Uten ekstra kostnad

FedEx Global Returns eller FedEx Import Shipping utskriftsetiketter(1)

FedEx Global Returns eller FedEx Import Shipping utskriftsetikett: Opprett returetiketter eller importtransportetiketter i varefraktsystemet ditt, enten tilkoblet eller frakoblet. Skriv deretter ganske enkelt ut etiketten og gi den til kunden din, eller send etiketten som PDF via e-post.

Uten ekstra kostnad

FedEx Global Returns eller FedEx Import Shipping e-postetikett: Opprett returetiketter eller importtransportetiketter og la kundene dine få tilgang til disse elektronisk og rediger dem etter behov.

NOK 9,63/etikett

 

(1) Tjenestetilgjengeligheten og transittider kan variere etter postnummer. Vennligst kontakt kundeservice for informasjon om tjenestetilgjengelighet og eksakte transittider i ditt område.

FedEx International Broker Select Option(1)

En avgift på forsendelser klarert av en tollspeditør (annen enn FedEx-megleren eller tollspeditøren som er utpekt av FedEx). FedEx Express henter forsendelsen fra tollspeditørens adresse og leverer den til den endelige mottakeren. Mottakerens adresse tilhører et annet klareringspunkt enn tollspeditørens.

NOK 10,40/kg(2) (minimum NOK 73,00)

 

(1) Tjenestetilgjengeligheten og transittider kan variere etter postnummer. Vennligst kontakt kundeservice for informasjon om tjenestetilgjengelighet og eksakte transittider i ditt område.
(2) Den fulle prisen per kilo vil bli belastet for alle deler av en kilo.

FedEx Priority AlertTM, FedEx Priority Alert PlusTM og On Demand Care

FedEx Priority AlertTM(1) (FPA)
FedEx Priority Alert er en spesialisert, gebyrbasert tjeneste som bare utføres iht. kontrakt, og som er spesielt utviklet for forsendelser som krever en høy grad av oversikt og samsvar med leveringsvilkår. Ved å kombinere spesiell boarding, forbedret sporing av forsendelsesstatus og krisesikringsprosedyrer, kan FPA tilby en helt pålitelig løsning for forsendelsen din.

FedEx International Priority®: NOK 4,15/kg(2) (minimum NOK 103,00)

FedEx International Priority® Freight: NOK 2,10/kg(2) (minimum NOK 779,00)

FedEx Priority Alert PlusTM(1) (FPA+)
FedEx Priority Alert+ inkluderer alle funksjonene fra FPA samt proaktive muligheter for intervensjon for temperaturfølsomme forsendelser. Med FPA+ inkluderes etterfylling av tørris, bytte av gelpakker og kald lagring i tjenesten.

FedEx International Priority: NOK 5,20/kg(2) (minimum NOK 129,00)

FedEx International Priority Freight: NOK 2,10/kg(2) (minimum NOK 1 037,00)

On Demand Care(1) (ODC)
On Demand Care er en gebyrbelagt tjeneste for varer som ikke er næringsmidler, som sørger for intervensjonstjenester som etterfylling av tørris og bytte/fornying av gelpakke, for å beskytte integriteten til temperaturregulerte forsendelser som forsinkes i transitt. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig alle steder. Denne tjenesten er ikke garantert og forutsetter at forsendelsen kan identifiseres, og må bestilles via kundeservice.

FedEx International Priority og FedEx International Economy®: NOK 20,80/kg(2) (minimum NOK 521,00)

FedEx International Priority Freight og FedEx International Economy® Freight: NOK 5,20/kg(2) (minimum NOK 2 079,00)

 

(1) Tjenestetilgjengeligheten og transittider kan variere etter postnummer. Vennligst kontakt kundeservice for informasjon om tjenestetilgjengelighet og eksakte transittider i ditt område.
(2) Den fulle prisen per kilo vil bli belastet for alle deler av en kilo.

Hold at FedEx Location(1)

Mottakeren kan hente forsendelsen på et FedEx-kontor, hvis forsendelsen ikke skal leveres til mottakers adresses.

Uten ekstra kostnad

 

(1) Tjenestetilgjengeligheten og transittider kan variere etter postnummer. Vennligst kontakt kundeservice for informasjon om tjenestetilgjengelighet og eksakte transittider i ditt område.

Tredjepartsmottaker(1)

Tjenesten Third Party Consignee gjør det mulig å levere forsendelser til endelige mottakere uten at en kommersiell faktura er vedlagt. En tjeneste for kunder som ikke ønsker å avsløre den faktiske kommersielle verdien av forsendelsen og utskiperdetaljene til sine mottakere. FedEx TPC gjelder for forsendelser med FedEx International Priority og FedEx International Priority Freight.

NOK 99,60/forsendelse

 

(1) Tjenestetilgjengeligheten og transittider kan variere etter postnummer. Vennligst kontakt kundeservice for informasjon om tjenestetilgjengelighet og eksakte transittider i ditt område.

FedEx’ tollklareringstjenester

FedEx Express tilbyr en sømløs standard tollklareringsprosess som muliggjør levering av varene deres i tide. Vi tilbyr også et utvalg spesialiserte klareringsløsninger for innkommende varer ved betaling av en tilleggsavgift (MVA kan tilkomme etter aktuell sats).

Du finner mer informasjon på fedex.com/no/ancillaryservices/

FedEx signaturalternativer for levering(1)

Følgende leveringsalternativer kan velges når du bestiller forsendelsen:

 1. Ingen signatur kreves: FedEx vil prøve å innhente signatur fra noen på leveringsadressen. Hvis ingen er tilgjengelig for å signere, vil FedEx legge pakken på et trygt sted uten å innhente signatur.

  Gratis
 2. Indirekte signatur kreves: FedEx vil hente inn signatur fra noen på leveringsadressen, fra en nabo eller fra en byggansvarlig. Hvis ingen er tilgjengelig for å signere, vil FedEx prøve å levere pakken på nytt.

  Gratis. Forsendelser til boligadresser i USA og Canada med deklarert verdi under USD 500 er underlagt et ekstragebyr på NOK 16,00 per forsendelse.
 3. Direkte signatur kreves: FedEx vil innhente en signatur, men kun fra noen på leveringsadressen. Hvis ingen er tilgjengelig for å signere, vil FedEx prøve å levere pakken på nytt.

  NOK 21,00 per forsendelse. Gratis for forsendelser til USA og Canada over USD 500.
 4. Signatur fra en voksen påkrevd: FedEx vil, mot gyldig ID, innhente en signatur fra en myndig person på leveringsadressen. Hvis ingen som er kvalifisert for å signere er tilgjengelig, vil FedEx prøve å levere pakken på nytt. Myndighetsalderen vil variere avhengig av bestemmelsesland og styres av den lokale myndighetsalderen for en voksen person, ikke alderen som kreves for å kjøpe spesifikke produkter (f.eks. alkohol).

  NOK 26,00/forsendelse

 

(1) Ikke alle leveringsalternativer er tilgjengelige i alle opprinnelsessteder eller bestemmelssteder. Se leveringsalternativer for detaljer.

Andre ekstragebyr

Transportkostnader kan påvirkes av andre tilleggsavgifter på grunn av forsendelsens beskaffenhet. Alle ekstragebyrer er uten MVA.
Ekstrahåndteringsgebyr – kan ikke stables

Et ekstragebyr for enhver forsendelse med FedEx International Priority® Freight og FedEx International Economy® Freight som inneholder minst én del, spor eller palle som ikke kan stables. Kan ikke stables betyr at en del, spor eller palle ikke kan stables vertikalt på en trygg og sikker måte. Belastes én gang per forsendelse, selv om flere deler som anses som at de ikke kan stables er en del av en forsendelse.

NOK 1 353,00 per forsendelse.

Korrigering av adresse

Hvis en mottakers adresse på et fraktbrev, luftfraktbrev eller varefraktetikett er ufullstendig eller feil, kan det være at vi prøver å finne den korrekte adressen og fullføre leveringen. Hvis vi ikke klarer å fullføre leveransen, er vi ikke ansvarlige for at vi ikke har oppfylt våre leveringsforpliktelser.

For FedEx International Broker Select vil tilleggsavgiften for adressekorreksjon gjelde dersom meglerens adresse er ufullstendig eller feil på luftfraktbrevet eller i annen fraktdokumentasjon. Hvis vi ikke kan fastslå riktig adresse eller ikke når megleren, kan vi forsøke å kontakte avsenderen for adresseavklaring eller instruksjoner om å returnere forsendelsen. Hvis vi ikke klarer å fullføre leveransen under slike forhold, er vi ikke ansvarlige for at vi ikke har oppfylt våre leveringsforpliktelser.

NOK 67,60 per forsendelse.

Utvidet tjenesteområde

Forsendelser hentet eller levert til fjerntliggende og mindre tilgjengelige plasseringer er underlagt et ekstragebyr (Out-of-Delivery-Area eller Out-of-Pick-up-Area). Vennligst se listen over postnumre eller byer hvor dette ekstragebyret gjelder.

Utenfor leveringsområde: NOK 3,75/kg(1) (minimum NOK 177,00)

Utenfor leveringsområde: NOK 3,75/kg(1) (minimum NOK 177,00)

 

(1) Den fulle prisen per kilo vil bli belastet for alle deler av en kilo.

Drivstoffavgift

Internasjonal drivstoffavgift
FedEx har implementert en dynamisk drivstoffavgift som følger prisvariasjonene til kerosenbasert jetdrivstoff, og forbeholder seg retten til å justere drivstoffavgiften.

Se fedex.com/no/fuelsurcharge for oppdateringer om drivstoffavgiftene.

 

Tredjepartsfakturering(1)

Ekstragebyr for tredjepartsfakturering vil gjelde forsendelser som er fakturert til en tredjepart. Ekstragebyret vil bli belastet tredjeparten som betaler(2). Det gjelder når utskipers kontonummer og tredjeparts faktureringskontonummer ikke er en del av det samme selskapet, som fastslått av FedEx.

2,5 % av de totale forsendelseskostnadene (totale forsendelseskostnadene inkluderer transportavgifter, ekstragebyr og tilleggsavgifter, men inkluderer ikke toll, skatter og gebyrer for tilleggsklareringstjenester.

(1) Ekstragebyr gjelder fra 22. januar 2018.
(2) For definisjonen av Fakturer tredjepart, se FedEx’ fraktvilkår for EMEA.Dra nytte av individuelt tilpassede priser basert på forsendelsesvolumet ditt.


 • We are happy to offer you personalized tariff rates
 

* Viktig merknad: Prisene gjelder i Norge fra 1. januar 2018.

Importpriser gjelder for alle kunder. Likevel kan en eksportpris, basert på opprinnelseslandet og konvertert til valutaen i bestemmelsesstedet, gjelde for noen kunder. Kontakt FedEx kundeservice for mer informasjon om importtilbudet vårt.