FedEx® Electronic Trade Documents (ETD)

For en smidigere tollklareringsprosess sender du tolldokumentene elektronisk med FedEx Electronic Trade Documents. Denne enkle, effektive og pålitelige løsningen bidrar til å unngå forsinkelser i tollen, sikrer levering av internasjonale pakker i tide og reduserer mengden papir som må skrives ut.

  • Woman on a laptop

Paperwork icon

Vær effektiv

Last opp dine egne tolldokumenter eller bruk handelsdokumenter fra FedEx. Du kan også tilpasse dine elektroniske handelsdokumenter ved å laste opp bedriftens brevhode og signaturbilde.

Clock icon

Spar tid og penger

Last opp og send inn handelsdokumenter elektronisk for å eliminere behovet for å signere, brette, legge i konvolutt og legge ved tolldokumenter til hver forsendelse manuelt. I tillegg sparer du papir, energi og utskriftskostnader.

Self Serve icon

Nyt den bekymringsfrie følelsen

Ligg foran når det gjelder tollklarering ved å sende handelsdokumentene før forsendelsen. FedEx Electronic Trade Documents gir hjelp til klarering på forhånd og proaktiv problemløsning, slik at du kan redusere sjansene for forsinkelser i tollen.

Self Serve icon

Spar penger på papir og utskrifter for forsendelser i Europa

Når FedEx Electronic Trade Documents er aktivert, trenger du ikke å skrive ut like mange etiketter for alle forsendelser som kommer og går fra EU-land.

Bli kjent med strømlinjeformede internasjonale forsendelser

FedEx gir deg nå tre måter du kan laste opp tolldokumenter på via FedEx Electronic Trade Documents:

Alternativ 1: Før forsendelse

Tolldokumenter kan lastes opp før du oppretter etiketten på FedEx Ship Manager™ at fedex.com. Bruk Global Trade Managers dokumentklargjøringssenter for å opprette og lagre tolldokumenter for senere bruk. Deretter, når du oppretter etiketten i FedEx Ship Manager, kan du velge « Legg ved fra dokumentsenteret » for å laste opp dokumentet som du opprettet tidligere.

Alternativ 2: Ved forsendelse

Tolldokumenter kan lastes opp av forsendelsesløsningen samtidig som etiketten opprettes. Dette er den vanligste metoden for å laste opp tolldokumenter. Du kan enten velge å benytte handelsfaktura som genereres av FedEx, eller laste opp din egen handelsfaktura i foretrukket format (f.eks. PDF, Microsoft® Word, Microsoft® Excel, skannet bilde osv.). Uansett, så sendes de inn elektronisk.

Alternativ 3: Etter forsendelse

Tolldokumenter kan lastes opp av forsendelsesløsningen etter at etiketten har blitt opprettet. Dokumentopplasting etter forsendelse (PSDU) er et nytt alternativ som er ideelt for utskipere som oppretter sine egne handelsfakturaer og ikke har tolldokumenter klare før eller mens etiketten opprettes.

  • Still from the demo

Oppdag kraften til FedEx Electronic Trade Documents

Lær mer om fordelene ved å bruke FedEx Electronic Trade Documents.

Aktiver FedEx Electronic Trade Documents ►

Slik oppretter du en ETD-forsendelse ►

  • Enable FedEx Electronic Trade Documents

Aktiver FedEx Electronic Trade Documents

Gå gjennom denne hurtigveiledningen for å finne alt du trenger for å opprette og laste opp tolldokumentene dine.

Kom i gang

  • Set Up Post-Shipment Document Upload (PSDU)

Konfigurere dokumentopplasting etter forsendelse (PSDU)

Dokumentopplasting etter forsendelse gjør det nå mulig å laste opp tolldokumenter etter at en etikett er opprettet.

Finn ut mer

Vanlige spørsmål om FedEx Electronic Trade Documents

Hva er FedEx Electronic Trade Documents?

FedEx Electronic Trade Documents er en automatisk løsning for internasjonale forsendelser som gjør det mulig å sende inn tolldokumentasjon elektronisk. Den reduserer mengden papir du skriver ut for hver forsendelse, gir raskere henting og bidrar til å forhåndsklarere forsendelsene. Med ETD reduserer du risikoen for at forsendelsen blir forsinket i tollen og du får derfor en bedre tjeneste.

Hvorfor skal jeg bruke FedEx Electronic Trade Documents?

Det vil forenkle den internasjonale forsendelsesprosessen. Du trenger ikke skrive ut, signere, brette og legge ved flere kopier av handelsdokumentasjon for hver forsendelse. Du kan spare penger på dokumentutskrifter og spare tid på behandling av internasjonale forsendelser.

Hva er de største fordelene med FedEx Electronic Trade Documents?

FedEx Electronic Trade Documents bidrar til å forenkle den internasjonale forsendelsesprosessen, gjør driften mer effektiv ved at du sparer papir og reduserer utskriftskostnadene, i tillegg til at det sparer deg for bekymring.

  • Ved å laste opp handelsdokumentene på forhånd av forsendelsen er det tid til assistanse før klarering.
  • Last opp bedriftens brevhode og signaturbilder for å bidra til å følge kravene til tollklarering i noen land.
  • Reduser forbruket av papir, skrivere, blekk og forsendelsesmateriell, og dermed også karbonfotavtrykket.
  • Reduser tollforsinkelser, noe som øker din leveringspålitelighet og gir bedre omdømme.
  • Spar tid ved klargjøring av dokumentasjon. Det gir deg bedre tid til andre oppgaver, noe som øker bedriftens produktivitet og fortjeneste.
  • Reduser faren for tyveri av forsendelser ved at det ikke er noen fakturaer på pakkene og at vareinformasjon ikke avsløres til tredjeparter.

Hvordan strømlinjeformer FedEx Electronic Trade Documents tollklareringsprosessen?

Det gjør at du kan sende tolldokumentasjonen mye tidligere. Hvis det mangler noe eller ytterligere informasjon er nødvendig, blir du varslet om dette tidligere, noe som reduserer effekten av eventuelle forsinkelser eller stansede forsendelser.

Hvilke land kan godta en forsendelse med bruk av FedEx Electronic Trade Documents?

FedEx Electronic Trade Documents kan brukes til både import og eksport. Se listen over tilgjengelige land for å se om det er godkjent i de landene du sender til/fra.

Når ett eller begge opprinnelses- eller destinasjonsland ikke godkjenner ETD, vil forsendelsen bli merket som EWO (elektronikk med originaler). Elektronikk med originaler (EWO) gir deg mulighet til å knirkefritt laste opp tolldokumenter for land som krever papireksemplarer for tollklarering når du bruker ETD. Ved å laste opp dokumentene for disse forsendelsene vil du ha fordelen med en tidlig gjennomgang fra megler av dokumentasjonen din, noe som gir et tidlig varsel dersom det skulle oppstå problemer med papirene, noe som ytterligere reduserer faren for at det mangler noe. Du må fortsatt skrive ut og legge ved tolldokumentene til forsendelsen for å overholde bestemmelser.

Hvilke typer forsendelser kan bruke FedEx Electronic Trade Documents?

Det er tilgjengelig for FedEx Express®-forsendelser. FedEx Electronic Trade Documents er mest fordelaktig for utskipere av ikke-dokumenter eller varer. Forsendelser som inneholder farlig gods og tørris kan være kandidater for elektronisk innsending av handelsdokumenter.

Hvilke alternativer har jeg for å klargjøre internasjonale handelsdokumenter?

Du kan klargjøre, lagre og gjenbruke tolldokumenter på nett med FedEx dokumentklargjøringssenter på FedEx Global® Trade Manager. Delen for internasjonal dokumenthjelp inneholder mer informasjon om hvordan du fyller ut tolldokumentasjonen.

Hvilke alternativer har jeg for å laste opp internasjonale handelsdokumenter?

Du kan velge å enten sende inn egne handelsdokumenter elektronisk eller benytte dokumenter generert av FedEx. Valget er ditt.

Betyr det at jeg ikke lenger trenger å skrive ut handelsdokumentasjon?

Det kan være påkrevet at du sender inn originale papirer basert på bestemmelser i destinasjonslandet. Landprofilfunksjonen på FedEx® Global Trade Manager gir en oversikt over viktig, landspesifikk forsendelsesinformasjon og lovbestemte krav, inkludert egnet dokumentasjon, spesielle klareringskrav, hvilke skatter og avgifter som må betales og mye mer. Husk å skrive ut den internasjonale forsendelsesetiketten for alle forsendelser.

Må jeg fortsatt skrive ut forsendelsesetiketten?

Ja. FedEx Electronic Trade Documents gir deg mulighet til å sende inn tolldokumenter elektronisk, men du må fortsatt skrive ut en forsendelsesetikett.