• Obowiązki obywatelskie

O FedEx > Obowiązki obywatelskie

 

Obowiązki obywatelskie

W FedEx zdajemy sobie sprawę, że interesy naszych lokalnych społeczności, miejsca pracy i planety są ze sobą powiązane. Nasza przyszłość zależy od dostrzegania i równoważenia tych potrzeb we wszystkim, co robimy.

W ramach FedEx Cares FedEx inwestuje w programy, których celem jest poprawa jakości życia w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy.

FedEx pragnie wywierać wymierny i długotrwały wpływ na społeczności na całym świecie, koncentrując wysiłki na pięciu kluczowych obszarach:

  • Dobroczynne doręczenia
  • Bezpieczeństwo drogowe
  • Zrównoważony transport
  • Globalna przedsiębiorczość
  • Ścieżki zatrudnienia

  • Our commitment

Nasze zaangażowanie

W roku obrotowym 2016 zobowiązaliśmy się do 2020 roku zainwestować 200 mln USD w ponad 200 społecznościach na świecie. Do końca roku FedEx Express przeznaczył 46 milionów dolarów na cele charytatywne, wspomagając 97 społeczności na całym świecie.

Działalność wolontariuszy

Oprócz pomocy finansowej i rzeczowej pomocy transportowej, FedEx angażuje 400 000 członków swojego zespołu we wspieranie programu FedEx Cares. Wolontariat jest istotną częścią kultury FedEx, a zaangażowanie pracowników dodatkowo umacnia nasze działania. W roku obrotowym 2016 członkowie naszego zespołu przepracowali jako woluntariusze ponad 93 000 godzin w ramach działalności dobroczynnej w ponad 500 miastach na całym świecie.

„Nieustannie mobilizujemy się do rozwiązywania dużych problemów na naszym własnym podwórku i na skalę globalną. Może to pomóc małym firmom w rozszerzaniu ich zasięgu na rynku albo inwestowanie w społeczności, aby pomóc rozwiązać problem bezrobocia młodych. Wszystko, co robimy, aby wspierać lokalne gospodarki mieści się w ramach naszego celu – łączenia ludzi i możliwości."
Neil Gibson, Wiceprezes Corporate Communications, FedEx Services

  • Volunteering