Zaangażowanie

Firma FedEx zobowiązała się do stworzenia doskonałego miejsca pracy, przemyślanej opieki nad środowiskiem i obywatelskiego udziału w życiu lokalnych społeczności, w których żyjemy i pracujemy. Jesteśmy pasjonatami trwałej komunikacji łączącej ludzi i miejsca, a także poprawy jakości życia na całym świecie.

 

W tym dziale

Działalność dobroczynna

Firma FedEx zobowiązała się do aktywnego wspierania społeczności, którym służymy w drodze strategicznych inwestycji w naszych ludzi, zasoby i sieć. Zasoby naszej firmy obejmują wkłady finansowe, rzeczowe charytatywne usługi kurierskie oraz usługi świadczone w ramach wolontariatu członków naszych zespołów.

Dowiedz się więcej

Działalność dobroczynna

Wolontariat

FedEx odgrywa aktywną rolę w podwyższaniu poziomu życia społeczności, którym służymy. Członkowie naszych zespołów poświęcają setki tysięcy godzin wolontariatu każdego roku, celem uczynienia naszych lokalnych środowisk lepszymi miejscami do życia, pracy i zabawy.

Dowiedz się więcej

Wolontariat

Raport o zaangażowaniu globalnym

Niniejsza informacja o zaangażowaniu globalnym dostarcza wielu przykładów tego, w jaki sposób wywiązujemy się z naszych zobowiązań.

Dowiedz się więcej

Raport o zaangażowaniu globalnym

 

Raport o globalnym zaangażowaniu

 

Linki źródłowe

Najnowsze wiadomości

Blog FedEx