Dobroczynność

Firma FedEx zobowiązała się do aktywnego wspierania społeczności, którym służymy poprzez strategiczne inwestycje w naszych ludzi, zasoby i sieci. Nasze zasoby obejmują wkłady finansowe, charytatywne usługi przewozowe i działania wolontariackie członków naszych zespołów.

Wyróżniamy trzy podstawowe obszary, na które ważny i znaczący wpływ mogą mieć nasze inwestycje:

 

W regionie EMEA, FedEx Express oferuje wsparcie finansowe dla następujących organizacji charytatywnych

 

W Wielkiej Brytanii:

 

We Francji:

 

W Belgii:

 

W Niemczech:

W Indiach:

W regionie EMEA:

Działania w sytuacjach kryzysowych i działania na wypadek klęsk żywiołowych

FedEx przyjmuje wnioski aplikacyjne od organizacji, które niosą pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Konkretnie rzecz ujmując, przeznaczamy nasze fundusze na rzecz szybkiego i efektywnego niesienia pomocy oraz inicjatyw edukacyjnych kształcących na wypadek katastrof.


UNICEF
Firma FedEx Express wykonała dwie dostawy lotnicze na rzecz UNICEF celem złagodzenia skutków głodu w Somalii. Dwa samoloty Boeing 777F transportujące 182 tony metryczne wysoko odżywczej żywności dla 6.000 poważnie niedożywionych dzieci i wiozące wzbogaconą żywność dla 4.000 rodzin. Usługa transportu rzeczowego została uzupełniona o wkład pieniężny uzbierany przez pracowników.

Centrum Wysyłek w Sytuacjach Kryzysowych zostaje otwarte na lotnisku CDG.
Firma FedEx Express ogłosiła otwarcie pierwszego w Europie humanitarnego „Centrum Wysyłek w Sytuacjach Kryzysowych” (FRC) na lotnisku Roissy-Charles De Gaulle w ramach huba FedEx. Centrum będzie ułatwiać pracę Heart to Heart International, organizacji nie nastawionej na zysk, specjalizującej się w wolontariacie i pomocy humanitarnej świadczonej na całym świecie. FRC jest bezpiecznym magazynem służącym do przechowywania zaopatrzenia medycznego, które może być szybko przetransportowane do potrzebujących przez FedEx Express w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej.

Wysyłka artykułów humanitarnych do Etiopii
Firma FedEx Express dostarczyła około 4 ton artykułów higienicznych do obozów dla uchodźców w południowo-wschodniej Etiopii. Inicjatywa charytatywna została zorganizowana we współpracy z organizacjami Heart to Heart International oraz International Medical Corps w celu zapewnienia pomocy medycznej rodzinom uchodźców znajdujących się w zatłoczonych obozach dla przesiedleńców w regionie.

Wysyłka na rzecz ofiar tsunami w Japonii
Firma FedEx Express dostarczyła 10 ton artykułów koniecznych podczas klęsk żywiołowych z Niemiec do Japonii celem niesienia pomocy ofiarom zeszłorocznego tsunami. Darowizny rzeczowe zostały przetransportowane we współpracy z HumanPlus, organizacją humanitarną mającą siedzibę w Niemczech.Bezpieczeństwo dzieci poruszających się pieszo

Firma FedEx jest zainteresowana wspieraniem organizacji, które zajmują się promocją bezpieczeństwa dzieci poruszających się pieszo poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa pieszych, pomagając w zmianach niebezpiecznych zachowań pieszych dzieci i / lub poprawiając warunki poruszania się pieszych w lokalnych społecznościach.

Firma FedEx wspiera fundację Safe Kids Foundation
Program Walk This Way został stworzony przez fundację Safe Kids Worldwide i FedEx w 1999 roku celem promocji bezpieczeństwa pieszych dzieci. Od 2007 roku firma FedEx wspiera działania fundacji Safe Kids w Indiach. Fundacja Safe Kids działa w Delhi, Bombaju oraz Ahmadabadzie.Ochrona środowiska

Firma FedEx priorytetyzuje wysiłki filantropijne i wolontariackie, które są ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego, co współgra z naszymi celami biznesowymi. Skupiamy nasze inwestycje na tworzeniu w krajach/terytoriach rozwijających się rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku, celem zachowania cennych ekosystemów i określenia nowych sposobów zrównoważonego dostępu do handlu i inwestycji.

Firma FedEx Express wspiera organizacje ekologiczne w regionie EMEA:

  • "Plant for the Planet" to ogólnoświatowa inicjatywa poszerzającą wiedzę dzieci na temat ochrony środowiska i zajmująca się sadzeniem drzew. Firma FedEx Express EMEA dumnie wspiera dziecięce akademie oraz imprezy sadzenia drzew w Niemczech i wybranych krajach europejskich.
  • Firma FedEx Express ogłosiła rozpoczęcie współpracy z Embarq, wiodącą międzynarodową organizacją nie nastawioną na zysk na rzecz zrównoważonego transportu celem optymalizacji sieci autobusowych w Indiach. W ciągu dwóch lat firma FedEx przekazała na rzecz Embarq 1,4 miliona dolarów celem dostarczenia wiedzy technicznej projektom transportowym przyjaznym środowisku realizowanym w Indiach, Brazylii i Meksyku, aby poprawić jakość życia w tych krajach/terytoriach. W Indiach, FedEx Express i Embarq będą działać na rzecz zwiększenia możliwości technicznych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej do celów organizowania systemów autobusowych.