Wolontariat

FedEx odgrywa aktywną rolę w poprawie warunków życia społeczności, którym służymy. Członkowie naszych zespołów spędzają w ramach wolontariatu setki tysięcy godzin każdego roku, aby uczynić nasze lokalne środowiska lepszymi miejscami do życia, pracy i zabawy.

Członkowie naszych zespołów regularnie działają na rzecz kwestii ważnych w życiu ich lokalnych społeczności. Niezależnie od tego czy chodzi o naszych pracowników w Belgii oddających odzież i produkty na rzecz lokalnego schroniska dla bezdomnych lub o członków naszych zespołów uczących dzieci o bezpieczeństwie pieszych w Indiach, nasi pracownicy są zaangażowani i oddani zaspokajaniu potrzeb społeczności, w ramach których żyją i pracują.

Wolontariat pracowników zajmuje czołowe miejsce w kulturze pracy FedEx: ponad 40 wolontariuszy pomaga w kształtowaniu i prowadzeniu strategi ochrony środowiska firmy w regionie EMEA. Ponadto, darowizny pracownicze oraz dni rodzinne są organizowane w całym regionie celem wspierania partnerstwa FedEx z takimi organizacjami jak Czerwony Krzyż, Orbis oraz Action for Children w Wielkiej Brytanii.

Każdej jesieni, członkowie zespołu FedEx w regionie EMEA uczestniczą w wydarzeniu FedEx Cares Week, tygodniowym wydarzeniu wolontariackim na rzecz lokalnej społeczności oraz stowarzyszenia „Wspólna Droga”. W ciągu całego tygodnia, więcej niż 800 członków zespołu FedEx zakasuje rękawy, by społecznie przepracować 2519 godzin w ramach organizacji społecznych w 20 miastach w całym regionie EMEA. Realizowane projekty to między innymi remonty i renowacja lokalnych parków i plaż, malowanie dziecięcych ośrodków opieki i szpitali czy uczestnictwo w maratonach mających na celu wsparcie lokalnych stowarzyszeń służących bezdomnym.