FedEx pomaga Świętemu Mikołajowi dostarczyć prezenty dzieciom z Polski

  • FedEx Helps Saint Nicholas  Deliver Gifts to Children in Poland
  • FedEx Helps Saint Nicholas  Deliver Gifts to Children in Poland
  • FedEx Helps Saint Nicholas  Deliver Gifts to Children in Poland
  • FedEx Helps Saint Nicholas  Deliver Gifts to Children in Poland
  • FedEx Helps Saint Nicholas  Deliver Gifts to Children in Poland

ŁOMIANKI, 6 grudnia 2016 – Dziś, w Dniu św. Mikołaja, potrzebujące dzieci z Polski otrzymały prezenty w ramach programu FedEx Cares, zrealizowanego z Fundacją United Way Polska.

Pracownicy polskich oddziałów FedEx Express, spółki zależnej FedEx Corp. (NYSE: FDX) i największej na świecie firmy świadczącej usługi przewozów ekspresowych ufundowali blisko 100 prezentów i dostarczyli je do 90 rodzin w Warszawie, Krośnie i Raciborzu. Paczki zawierały zabawki, gry, ubrania i książki, o które dzieci prosiły w napisanych przez siebie „Listach do Świętego Mikołaja”.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 10% dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie . FedEx już od ponad dwóch lat współpracuje z Fundacją United Way Polska, by pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Jest to część zobowiązania firmy, która aktywnie wspiera lokalne społeczności. United Way jest globalną fundacją, posiadającą blisko 1800 oddziałów w 41 krajach/terytoriach. Jej misją jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia i aktywizacji zawodowej.

„Nasi pracownicy są zawsze chętni do wspierania lokalnych społeczności. Jesteśmy niezwykle dumni z ich szczodrości i zaangażowania w tworzenie pozytywnych zmian. Dzięki naszym wspólnym działaniom możemy pomóc tym, którzy potrzebują tego najbardziej” – powiedział Mariusz Mik, dyrektor zarządzający FedEx Express Polska.

„FedEx w Polsce wspiera naszą fundację od 2014 roku. Razem pracowaliśmy przy kilku fantastycznych projektach, szczególnie w zakresie rozwoju dzieci i wyrównywania zaległości edukacyjnych tych, którzy pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Doceniamy zaangażowanie FedEx w te inicjatywy – mówi Maja Surowicz, Prezes Zarządu Fundacji United Way Polska.

FedEx Cares to globalna, charytatywna platforma firmy, w ramach której, do 2020 roku, FedEx zainwestuje 200 mln dolarów w ponad 200 społecznościach, aby stworzyć szanse i wykreować pozytywne zmiany na całym świecie. Lokalni wolontariusze uzupełniają i wzbogacają te inwestycje społeczne.

W Polsce, FedEx wspiera Fundację United Way i pomaga ubogim dzieciom również poprzez takie projekty jak Światoteki (świetlice dla dzieci), Pierwszy Dzwonek (dostarczanie paczek z przyborami szkolnymi) oraz w ramach całego obszaru związanego z działaniami edukacyjnymi. W tym roku, członkowie zespołów FedEx z Warszawy i okolic uczestniczyli również w warsztatach twórczych z dziećmi, pomogli także w pracach budowlanych w jednej z placówek dla młodzieży. W ubiegłym roku, pracownicy FedEx zebrali 2 tony produktów, które następnie przekazane zostały ponad 100 potrzebującym rodzinom.

Więcej informacji na temat programu FedEx Cares, zaangażowania firmy w wolontariat i wspierania społeczności, w których działa, można znaleźć na stronie fedexcares.com.


1 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/ubostwo-w-polsce-w-latach-2013-i-2014,1,6.html