Powiadomienia, regulacje prawne oraz aktualizacje dotyczące usług

Powiadomienia dotyczące usług

Migracja protokołów bezpieczeństwa

Nowe funkcje FDS 1.2.0

Nowa wersja usługi Federal Domestic Shipping 1.2.0 została poszerzona o dodatkowe funkcje dla Twojej wygody. Korzystając z FDS możesz teraz zamówić kuriera bez konieczności tworzenia listu przewozowego – wystarczy podać liczbę i łączną wagę przesyłanych paczek lub palet. System pozwala także na anulowanie zamówienia.

Ponadto nowa wersja FDS umożliwia wszystkim użytkownikom stworzenie indywidualnego szablonu listu przewozowego oraz sortowanie i filtrowanie listów wg oddziału doręczającego. Listy przewozowe można teraz także tworzyć między nadawcami i odbiorcami z zamkniętej książki adresowej.

Wyszczególnianie Sekcji II baterii litowych podczas przygotowywania przesyłki w trybie offline

IATA donosi, że baterie litowe to obecnie preferowane źródło energii, mające zastosowanie w wielu produktach, od telefonów komórkowych przez zabawki aż po samochody i e-rowery. Są one jednak niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie, jeśli nie zostaną przygotowane do wysyłki zgodnie z przepisami transportowymi. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Ograniczanie ryzyka i poprawa bezpieczeństwa

Od teraz podczas przygotowywania przesyłek zawierających baterie litowe Sekcji II (UN3481 i UN3091) za pomocą FedEx Ship Manager®, FedEx Ship Manager®, FedEx Web Services lub rozwiązań FedEx® Compatible należy wskazać, który typ baterii litowych zawiera przesyłka.

Ponieważ baterie litowe Sekcji II podlegają regulacjom w mniejszym stopniu niż inne rodzaje baterii litowych, Twój wybór pomoże nam zwiększyć ich widoczność w całej sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo oraz integralność przesyłek towarów niebezpiecznych aż do momentu ich doręczenia.

Jak wypełnić dokumenty?

FedEx Ship Manager® Software

 1. Otwórz FedEx Ship Manager
 2. Wybierz Wyślij, a następnie Stwórz przesyłkę, aby uzupełnić informacje o przesyłce
 3. W Specjalnej Obsłudze zaznacz “Baterie litowe/ogniwa” i kliknij Edytuj, aby wybrać opis pasujący do Twojej przesyłki:
  • jonowe zapakowane z urządzeniem (UN 3481, PI966)
  • jonowe znajdujące się we wnętrzu urządzenia (UN 3481, PI967)
  • metalowe zapakowane z urządzeniem (UN 3091, PI969)
  • metalowe znajdujące się we wnętrzu urządzenia (UN 3091, PI970)

FedEx Ship Manager® Server, FedEx Web Services lub rozwiązania FedEx® Compatible

 1. Otwórz preferowane rozwiązanie wysyłkowe
 2. Uzupełnij szczegóły przesyłki tak, jak to robisz zwykle
 3. W sekcji Towary Niebezpieczne wybierz odpowiednią klasyfikację Baterii litowych/ogniw, pasującą do Twojej przesyłki:
  • jonowe zapakowane z urządzeniem (UN 3481, PI966)
  • jonowe znajdujące się we wnętrzu urządzenia (UN 3481, PI967)
  • metalowe zapakowane z urządzeniem (UN 3091, PI969)
  • metalowe znajdujące się we wnętrzu urządzenia (UN 3091, PI970)

Kliknij tutaj, aby zyskać dostęp do aktualizacji, przewodników oraz innych informacji dotyczących dokumentacji wysyłkowej z FedEx Developer Resource Centre.

Dowiedz się więcej
 • Odwiedź naszą stronę poświęconą przewozowi baterii litowych.
 • Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i poproś o konsultację z ekspertem ds. Towarów Niebezpiecznych.
 • Dowiedz się więcej o bateriach litowych z Przewodnika po przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych IATA, dostępny na stronie www.iata.org. Przewodnik zawiera informacje na temat pakowania baterii litowych, oznaczania i etykietowania przesyłek oraz przygotowywania dokumentacji.

Planowana aktualizacja bazy kodów pocztowych – 1 kwietnia 2017

W dniu 1 kwietnia 2017 roku nastąpi aktualizacja bazy kodów pocztowych, stosowanych w procesie obsługi przesyłek krajowych FedEx. W związku z planowaną zmianą, w dniu 31 marca 2017 roku konieczna jest samodzielna aktualizacja bazy kodów pocztowych w wykorzystywanych przez Ciebie narzędziach automatyzacji wysyłki FedEx Domestic Shipping Plus oraz Ship Fast.

Przeprowadzenie w/w zmiany umożliwi utrzymanie dalszej sprawnej obsługi Twoich przesyłek oraz terminowości doręczeń. Plik zawierający zaktualizowaną bazę kodów pocztowych pobierz tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj sie z Biurem Obsługi Klienta FedEx.

Wypełnianie informacji w Sekcji II dotyczących baterii litowych podczas przygotowywania przesyłki w trybie online

IATA donosi, że baterie litowe to obecnie preferowane źródło energii mające zastosowanie w wielu produktach m.in. w telefonach komórkowych, zabawkach, samochodach czy e-rowerach. Takie przesyłki są jednak niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie, jeśli nie zostaną przygotowane zgodnie z przepisami transportowymi. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Ograniczanie ryzyka i poprawa bezpieczeństwa

Od teraz, podczas przygotowywania przesyłek zawierających baterie litowe z Sekcji II (UN3481 i UN3091) za pomocą FedEx Ship ManagerTM na fedex.com należy wskazać typ(y) przewożonych baterii litowych.

Ze względu na to, że baterie litowe z Sekcji II podlegają obostrzeniom w mniejszym stopniu niż baterie litowe innego rodzaju, Twój wybór pozwoli nam zwiększyć ich widoczność w całej naszej sieci oraz zapewnić bezpieczeństwo i integralność Twoich przesyłek, zawierających Towary Niebezpieczne aż do momentu ich doręczenia.

Łatwość użytkowania

 1. Na górze tej strony wybierz opcję Wyślij, a następnie Wyślij online – wszystkie narzędzia
 2. Wpisz swój login i hasło, jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany
 3. Wybierz opcję Wyślij, a następnie Stwórz przesyłkę, aby uzupełnić informacje o przesyłce
 4. W sekcji Usługi specjalne (opcjonalne) wybierz „Baterie/ogniwa litowe” oraz opis, który odpowiada Twojej przesyłce:
  • Baterie/ogniwa litowo-jonowe zapakowane z urządzeniem (UN 3481 – Instrukcja pakowania 966)
  • Baterie/ogniwa litowo-jonowe znajdujące się we wnętrzu urządzenia (UN 3481 – Instrukcja pakowania 967)
  • Baterie/ogniwa litowo-metalowe zapakowane z urządzeniem (UN 3091 – Instrukcja pakowania 969)
  • Baterie/ogniwa litowo-metalowe znajdujące się we wnętrzu urządzenia (UN 3091 – Instrukcja pakowania 970)

Dowiedz się więcej

 • Odwiedź naszą stronę poświęconą przewozowi baterii litowych.
 • Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta FedEx Express i poproś o konsultację z ekspertem ds. Towarów Niebezpiecznych.
 • Dowiedz się więcej o bateriach litowych z Przewodnika po przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych IATA, który można znaleźć na stronie iata.org. Przewodnik zawiera informacje na temat pakowania baterii litowych, oznaczania i etykietowania przesyłek oraz przygotowywania dokumentacji.

Zawieszenie usług do i z Syrii – 7 lutego, 2012

W nawiązaniu do zarządzenia Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki wszystkie usługi exportowe oraz importowe do i z Syrii zostają zawieszone do odwołania.

Aktualizacje prawne

Zmiany w usługach FedEx Express związane z nową ustawą dotyczącą systemu monitorowania drogowego przewozu towaru

17 kwietnia 2017 roku w życie weszła Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która nakłada obowiązek rejestracji towarów objętych systemem monitorowania.

W związku z obowiązywaniem nowych przepisów pragniemy poinformować, że FedEx Express nie realizuje przewozu towarów wymienionych we wspomnianej Ustawie w ramach oferowanych usług krajowych.

W przypadku dokonania zgłoszenia realizacji przesyłki zawierającej produkt widniejący na liście towarów objętych systemem monitorowania przewozu, FedEx Express zastrzega sobie prawo do anulowania zgłoszenia lub odmowy przyjęcia towaru.

W przypadku ominięcia przez Klienta prawa i zatajenia przed FedEx Express zawartości towaru, w przypadku kontroli, wszystkie koszty karne poniesie Klient.

Wspomniane koszty obejmują m.in. odpowiedzialność Klienta za ewentualne kary i szkody poniesione przez wszystkie strony w tym FedEx Express, jego podwykonawców i kierowców wskutek nadania towarów podlegających ustawie.

Pobierz pełną listę towarów objętych systemem monitorowania przewozu tutaj.

Ważne zmiany dotyczące przewozu produktów medycznych podlegających przepisom FDA

Eksportowanie do USA produktów podlegających przepisom Food and Drug Administration (FDA) zawsze wymagało dostarczenia informacji o produkcie w dokumentacji przesyłkowej.

Jednak agencja FDA zwiększyła ostatnio liczbę danych wymaganych dla przesyłek z nadanym Kodem Produktu i Przeznaczenia Produktu FDA, które należy uwzględnić na fakturze handlowej lub na oddzielnym arkuszu informacyjnym. Podanie ich jest obowiązkowe. Ponadto wpisywanie pozycji NIEZNANE (UNK) nie jest już akceptowalne w żadnej z kategorii.

Nowe postanowienia dotyczą wszystkich towarów kontrolowanych przez FDA – urządzeń medycznych, leków dla ludzi i zwierząt oraz produktów pochodzenia biologicznego. Największy nacisk zostanie jednak położony na kontrolę urządzeń medycznych. Jeśli jakakolwiek część dołączonej do przesyłki dokumentacji będzie niedokładnie wypełniona lub niekompletna, przesyłka taka nie zostanie dopuszczona do wjazdu do Stanów Zjednoczonych.

Dlatego, aby uniknąć opóźnień doręczeń, zachęcamy wszystkich klientów FedEx eksportujących produkty nadzorowane przez FDA, aby upewniali się, że ich dokumentacja wysyłkowa jest dokładnie wypełniona, kompletna i w pełni zgodna z wymogami FDA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzupełniania dokumentacji wysyłkowej zgodnie z nowymi przepisami, kliknij tutaj. Możesz również postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie FDA.

Aktualizacja Warunków Przewozu dla Usług Krajowych – 6 marca 2017

W związku ze stałym doskonaleniem jakości usług świadczonych przez FedEx Express, w dniu 30 marca 2017 aktualizacji ulegają Warunki Przewozu dla Usług Krajowych („Regulamin”). Stanowią one integralną część Twojej umowy ramowej z FedEx o stałą obsługę przesyłek, dlatego bardzo prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami, które związane są przede wszystkim z

 • wprowadzeniem możliwości odbioru przesyłek krajowych w punktach odbioru FedEx;
 • zmianami organizacyjnymi w procesie wnoszenie reklamacji przez klientów, polegających na rezygnacji z możliwości inicjowania procesu reklamacyjnego drogą telefoniczną.

Pełna treść Regulaminu dostępna jest tutaj . Akceptacja nowych postanowień Regulaminu, stosownie do treści Umowy nie wymaga podpisywania jakichkolwiek dokumentów, ani podejmowania dodatkowych czynności.

Jeżeli nie akceptujesz wprowadzonych zmian, masz prawo wypowiedzieć umowę ramową, składając pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji od FedEx.

Regulamin w zaktualizowanej treści zacznie obowiązywać w terminie wynikającym z indywidualnych ustaleń umownych zawartych w łączącej Państwa z FedEx umowie ramowej, lub w przypadku braku odpowiednich zapisów w umowie ramowej, jako wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym, to jest stosownie do treści art. 3841 Kodeksu Cywilnego, od 30 marca 2017 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, prosimy o kontakt z Twoim przedstawicielem handlowym lub Biurem Obsługi Klienta FedEx.

Dowiedz się więcej o nowym porozumieniu handlowym CETA zawartym pomiędzy Kanadą i Unią Europejską

Zawarta przez Unię Europejską (UE) i Kanadę Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa (CETA) weszła tymczasowo w życie 21 września 2017 r. Umowa stworzy więcej możliwości dla przedsiębiorstw w obu regionach, ułatwiając import i eksport towarów oraz usług.

Główne korzyści dla Twojego biznesu
21 września 2017 roku CETA znosi około 98% ceł importowych1, czyniąc tańszym handel w Kanadzie dla przedsiębiorstw z UE, a tym samym dając kanadyjskim przedsiębiorcom możliwość handlu w Europie. Umowa oznacza również szansę uzyskania nowych partnerów handlowych, inwestycji, a także łatwiejszy dostęp do materiałów i części potrzebnych do produkcji Twoich towarów oraz wiele więcej.

Wymagania
Abyś mógł skorzystać z 0% stawki cła importowego, Twoje produkty importowane w Kanadzie muszą pochodzić z UE (tak samo jest w przypadku produktów importowanych w UE, które muszą pochodzić z Kanady). Należy pamiętać, że świadectwa pochodzenia nie będą wydawane przez organy celne, a formularz EUR1 nie może już być wykorzystywany jako dowód pochodzenia. Dowód pochodzenia będzie opierał się na deklaracji, a nie na formalnym zaświadczeniu.

Jako eksporter będziesz musiał napisać deklarację pochodzenia na swojej fakturze handlowej – lub na innym dokumencie handlowym – wraz ze szczegółowym opisem swoich produktów. Produkty zostaną wtedy objęte CETA w oparciu o deklarację pochodzenia.

Jeśli Twoja przesyłka ma wartość ponad 6000 EUR, jesteś zobowiązany podać swój numer Zarejestrowanego Eksportera (numer REX) i wpisać go na Świadectwie Pochodzenia. Jeśli nie posiadasz jeszcze tego numeru, musisz zarejestrować się w systemie REX.

Aby zobaczyć przykładowe Świadectwo Pochodzenia lub dowiedzieć się więcej o rejestracji w systemie REX, odwiedź naszą stronę poświęconą CETA.

Rola FedEx
Pomożemy Twojej firmie wykorzystać jej potencjał na globalną skalę. W ramach usług eksportowych do Kanady oferujemy doręczenia z odprawą celną, od drzwi do drzwi z UE do Kanady w ciągu 1-3 dni roboczych2.

Skontaktuj się z FedEx, jeśli rozważasz aktywność biznesową w Kanadzie

1 Niektóre produkty rolne pozostaną objęte ograniczeniami, a cła na wybrane inne produkty zostaną wyeliminowane poprzez stopniowe wycofywanie ceł w ciągu następnych kilku lat.
2 Usługi doręczenia oraz czas ich realizacji mogą się różnić w zależności od pochodzenia i miejsca doręczenia przesyłki Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801 002 800, aby potwierdzić dostępność usługi w zależności od kodu pocztowego.

Zmiana polityki FedEx Express w zakresie wysyłek baterii litowych (obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.)

FedEx Express wprowadza następujące zmiany do swojej polityki wysyłki towarów niebezpiecznych (DG). Nasza niezależna inicjatywa wyprzedza zmiany przepisów, których należy się spodziewać w związku z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo obsługi transportów baterii litowych luzem i w indywidualnych opakowaniach.

Od 1 stycznia 2017 r. klienci FedEx Express wysyłający baterie litowe luzem (nr UN (ONZ) 3090 i nr UN (ONZ) 3480) mogą to robić wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie takie przesyłki będą traktowane jako w pełni regulowane towary niebezpieczne (DG).

Inicjatywa ta pomoże nam również zwiększyć widoczność poszczególnych typów baterii litowych w całej naszej sieci oraz zapewnić integralność przesyłek tego rodzaju towarów niebezpiecznych aż do miejsca docelowego.

W jaki sposób ta inicjatywa zmienia sposób wysyłki baterii litowych luzem?

Od 1 stycznia 2017 r. klienci FedEx Express wysyłający towary o numerach UN 3090 i UN 3480 muszą wykonać następujące czynności:

 • Dołączyć Deklarację wysyłającego dot. towarów niebezpiecznych, którą wypełnia wyłącznie pracownik przeszkolony w zakresie towarów niebezpiecznych.
 • Oznaczenie Baterii Litowej (Lithium Battery Mark), które może być stosowane od 1 stycznia 2017 r. (IATA rys. 7.1.C), powinno zawierać numer UN (ONZ). Jeśli jednak chcesz wykorzystać opakowania lub etykiety z Etykietą Baterii Litowych (Lithium Battery Label) (IATA rys. 7.4.H), które znajdują się w Twoich zasobach, to możesz ich używać do 31 grudnia 2018 r. Po tej dacie obowiązkowe jest Oznaczenie Baterii Litowych (Lithium Battery Mark). Uwaga: Jeśli używasz Etykiety Baterii Litowych, prosimy obok tej etykiety na opakowaniu podać numer UN [FX-05]. FedEx będzie tego bezwzględnie wymagać od 1 lipca 2017 r.

Oznaczenie Baterii Litowych (Lithium Battery Mark)
(ważne od 1 stycznia 2017 r.)

Lithium Battery Label

Etykieta Baterii Litowych (Lithium Battery Label)
(ważna do 31 grudnia 2018 r.)

Lithium Battery Label

* Miejsce na numer(y) UN

** Miejsce na numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje

Ponadto, chociaż ta nowa zasada nie dotyczy pojedynczych baterii litowych zapakowanych razem z urządzeniami lub znajdujących się w urządzeniach (UN3091 i UN3481 zgodnie z definicją w Sekcji II), należy przestrzegać podanych tu instrukcji dotyczących dołączenia Oznaczenia Baterii Litowych lub Etykiety Baterii Litowych.

 • Do każdej przesyłki dołączyć etykietę „Baterie litowe klasy 9” i etykietę „Wyłącznie przesyłki lotnicze”

Cargo Aircraft Only label      Class 9 Lithium Battery Label

 • Sprawdzić opakowanie każdej przesyłki baterii litowych, aby upewnić się, że spełnia ono instrukcje pakowania IATA 3480 - PI965 i UN 3090 - PI968.

Należy pamiętać, że w przypadku przesyłek zawierających takie baterie litowe może być doliczana dopłata za obsługę towarów niebezpiecznych.

Gdzie można znaleźć więcej informacji?

 • Wejdź na stronę fedex.com/pl
 • Lub skontaktuj się Biurem Obsługi Klienta FedEx Express pod nr telefonu pod numerem 801 002 800* (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 211 80 00** (dla telefonów komórkowych) - należy poprosić specjalistę ds. towarów niebezpiecznych (Dangerous Goods Specialist) Nowa Polityka FedEx Express w zakresie baterii litowych opisana jest w Instrukcji IATA na temat towarów niebezpiecznych (IATA Dangerous Goods Regulations Manual), którą można zamówić na www.iata.org. Instrukcja zawiera również informacje na temat opakowania, oznakowania, etykiet i dokumentacji baterii litowych.

* koszt połączenia jak za połączenie lokalne wg stawek operatora

** koszt połączenia wg stawek operatora

W dniu 1 maja przepisy zawarte w Unijnym Kodeksie Celnym (UKC) stają się prawem celnym obowiązującym na terenie krajów UE

Dnia 1 maja 2016 roku Unijny Kodeks Celny (UKC) staje się obowiązującym prawem celnym we wszystkich dwudziestu ośmiu państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Jego wprowadzenie będzie miało istotny wpływ na sposób importu, eksportu, clenia i dostawy towarów. Jest zatem bardzo ważne, abyś był w pełni świadomy wszystkich nowych przepisów UKC.

Oto krótkie podsumowanie, które pomoże Ci zrozumieć najważniejsze zmiany przepisów i procedur celnych, mających wpływ na Twoją działalność:

 • organy celne w każdym państwie członkowskim są zobowiązane do dokonania ponownej oceny wszystkich istniejących zezwoleń celnych między 1 maja 2016 a 1 maja 2019 roku;
 • licencje procedury uszlachetniania czynnego (IPR) oraz procedury przetwarzania pod kontrolą celną (PCC) zostaną połączone w jeden program - Zawieszenie procedury IPR;
 • definicja eksportera ulega zmianie. Uwaga: wszyscy eksporterzy muszą zostać oficjalnie zarejestrowani w UE lub być reprezentowani przez oficjalnie wyznaczonego przedstawiciela fiskalnego;
 • każdy organ celny jest teraz zobowiązany zebrać wszystkie cła, włącznie z tymi dla towarów o wartości poniżej 10 EUR (praktyka ta nie jest jeszcze stosowana we wszystkich krajach UE);
 • przewozowa deklaracja skrócona (ENS) ma zostać wprowadzona w 2020 roku dla każdej wartości towarów z wyjątkiem przesyłek korespondencyjnych;
 • 6-cyfrowy zharmonizowany kod dla każdego towaru będzie również wymagany na deklaracjach ENS w 2020 roku.

 

Co będziesz robić inaczej?

 • Numer referencyjny Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) musi zostać odnotowany na wszystkich deklaracjach celnych wymaganych dla zakwalifikowanych produktów. Należy pamiętać, że okres ważności WIT został zredukowany do trzech lat;
 • podczas ustalania podstawy celnej dla naliczania ceł oraz podatków dla produktów brana jest pod uwagę wartość ostatniej sprzedaży dokonanej przed wejściem do UE;
 • tantiemy i opłaty licencyjne muszą zostać wymienione na fakturze wraz z wartościami;
 • deklaracja DV1 będzie zautomatyzowana i wymagana tylko w przypadku wartości powyżej 20 000 EUR.

It should be noted that several of the above requirements are dependent on changes to national customs systems and procedures. We therefore strongly advise you to regularly check individual country’s customs websites for exact implementation dates and related documentation requirements.*

Należy podkreślić, że niektóre z powyższych wymagań są zależne od zmian systemów i procedur na poziomie krajowym. Dlatego radzimy regularnie odwiedzać strony internetowe Służb Celnych w poszczególnych krajach, w celu zasięgnięcia informacji na temat dokładnych dat realizacji oraz powiązanych wymagań w zakresie dokumentacji*.

Możesz być pewien, że FedEx dostarczy Ci aktualizacje i zapozna Cię z nowymi wymogami w najprostszy możliwy sposób.

Strona Służby Celnej w Polsce - http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna

Unijny Kodeks Celny (UKC) – FAQ Często zadawane pytania

Q: Co ulegnie zmianie w kwestii przeprowadzania przez FedEx odprawy celnej w moim imieniu po 1 maja 2016 roku?

A: Sposób przeprowadzania odprawy celnej nie ulegnie żadnym zmianom. Niewykluczone, że zmiany mogą zostać przeprowadzone w późniejszym terminie.

Q: Czy musimy dostarczyć FedEx nowe lub szczegółowe informacje zawczasu?

A: Posiadanie numeru referencyjnego Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT) będzie obowiązkowe. Należy dostarczyć go FedEx w celu potwierdzenia przyznania prawa do korzystania z zatwierdzonego kodu taryfy celnej dla wybranej deklaracji.

Q: Jak długo trwa ważność numeru referencyjnego Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT)?

A: Numer WIT jest ważny tylko przez 3 lata. Należy ściśle przestrzegać daty wygaśnięcia , aby złożyć nowy wniosek w terminie i zapewnić ciągłość procesu WIT.

Q: W jaki sposób ustalana jest podstawa celna dla naliczania ceł oraz podatków?

A: Pod uwagę brana jest wartość ostatniej sprzedaży dokonanej przed przekroczeniem granic UE.

Q: Jak nowy sposób obliczania ceł oraz podatków wpływa na proces sprzedaży pośredniej oraz na transakcje łańcuchowe?

A: Zmianie ulega wartość towarów znajdujących się w przesyłce doręczonej do UE, która w trakcie realizacji procesu doręczenia przebywała poza granicami Unii.

Na przykład, jeśli chińskie przedsiębiorstwo sprzedaje towary firmie w Dubaju, która natychmiast przekazuje je do odbiorcy w UE, to czynnikiem inicjującym przemieszczanie towarów z Chin jest zlecenie odbiorcy. Wartość towarów zamieszczona w deklaracji celnej UE jest ceną uzgodnioną pomiędzy sprzedającym w Dubaju i kupującym w UE. Dla celów odprawy celnej potrzebna jest faktura handlowa sprzedającego w Dubaju i kupującego w UE.

Q: Co z tantiemami i opłatami licencyjnymi?

A: Jeśli kupujący płaci Ci tantiemy lub opłaty licencyjne, należy osobno wymienić je na fakturze wraz z ich wartością lub zaznaczyć, że są one zawarte w cenie całkowitej.

Q: Co dzieje się z cłami o wartości poniżej 10 EUR?

A: Organy celne mają teraz obowiązek zbierania wszystkich należności bez względu na ich wartość, co oznacza, że całościowa kwota na Twojej fakturze dla cła/podatku może wzrosnąć, jeśli posiadasz takie przesyłki.

Q: Czy zaszły jakiekolwiek zmiany dotyczące informacji, które powinienem umieścić na fakturze?

A: W dalszym ciągu wymagany jest szczegółowy opis towaru. Od 2020 roku dodatkowo wymagany będzie także 6-cyfrowy zharmonizowany kod dla każdej kategorii produktów, który powinien zostać umieszczony na przewozowej deklaracji skróconej (ENS). Kod ten jest powszechnie używany we wszystkich krajach członkowskich Światowej Organizacji Celnej (WCO).

Q: Czy UKC wpłynie na przesyłki o wartości poniżej 22 EUR?

A: Wybrane przesyłki mogą okazjonalnie ulec opóźnieniom celnym, ponieważ organy celne mają prawo zatrzymywania przesyłek z tej kategorii w celu kontroli bezpieczeństwa. Nie przewiduje się jednak natychmiastowego wpływu UKC na przesyłkę.

Q: Co jeszcze powinienem wiedzieć jako eksporter?

A: Definicja eksportera ulega zmianie. Eksporter musi mieć swoją siedzibę w UE lub posiadać przedstawiciela fiskalnego w UE. Jeśli jesteś klientem biorącym udział w eksportowych transakcjach trójstronnych, powinieneś sprawdzić, czy Twoja sytuacja prawna jest zgodna z nowymi wymogami. FedEx zaleca skontaktowanie się z księgowym lub doradcą prawnym, jeśli nie jesteś pewny swojej sytuacji prawnej w UE.

Q: Czy DV1 (deklaracja wartości) nadal jest wymagana?

A: Deklaracja DV1 będzie zautomatyzowana i wymagana tylko w przypadku wartości powyżej 20 000 EUR. To postanowienie nie obowiązuje jeszcze jednak od dnia 1 maja 2016 roku i zależy od systemów zmian w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Q: Czy de minimis (wartość towarów nieobjęta cłem) ulegnie zmianie?

A: Nie, należność de minimis w dalszym ciągu będzie wynosić 150 EUR.

Q: Czy zmiany będą miały wpływ na upoważnionych przedsiębiorców (AEO)?

A: Jeśli nie jesteś jeszcze upoważnionym przedsiębiorcą (AEO), dotyczą Cię nowe kryteria uzyskania certyfikacji w zakresie uproszczeń celnych. Musisz udowodnić profesjonalne kwalifikacje swojego personelu odprawy celnej poprzez wykazanie, że mają 3-letnie doświadczenie zawodowe, przedstawiając dokumentację dotyczącą szkolenia zawodowego lub potwierdzając, że jesteś posiadaczem oficjalnych kwalifikacji zawodowych.

Q: Czy zmianie ulegnie moja licencja Inward Processing Relief (IPR) lub Processing under Customs Control (PCC)?

A: Tak. IPR oraz PCC zostaną połączone. Program IPR zostanie zniesiony, a odsetki wyrównawcze nie będą już obowiązywać, pozostawiając zawieszenie IPR jako jedyny możliwy program.

Ważne powiadomienia

Niezgodne z prawem wykorzystanie nazwy FedEx

Niezgodne z prawem wykorzystanie nazw FedEx®, oznaczeń usług oraz logotypów
Firma FedEx została poinformowana o nieautoryzowanym wykorzystaniu nazw firmowych, oznaczeń usług oraz logotypów przez osoby, które bezprawnie przedstawiają się jako pracownicy lub przedstawiciele FedEx. Codziennie wysyłane są miliony fałszywych wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych "sms". Mają one pochodzić z wielu różnych źródeł, a niektóre z nich udają wiadomości od firmy FedEx lub jej przedstawicieli. Fałszywe wiadomości lub sms-y, określane często jako „phishing” lub „spoofing” wysyłane są coraz częściej. Zawierają one logotypy, schematy kolorystyczne i oświadczenia prawne firm w celu jak najlepszego upodobnienia się do prawdziwej wiadomości. Są wysyłane w celu oszukania użytkowników i zachęcenia ich do wysyłania pieniędzy i danych osobistych, np. nazw użytkownika, haseł czy danych kart kredytowych, z myślą o dokonaniu kradzieży, kradzieży tożsamości i/lub innych przestępstw.

Rozpoznawanie fałszywych wiadomości i sms-ów phishingowych
Umiejętność rozpoznawania fałszywych wiadomości e-mail lub sms jest podstawą zabezpieczania się przed kradzieżą i innymi przestępstwami. Do wskazówek pozwalających zidentyfikować fałszywą wiadomość e-mail bądź sms zaliczają się:

 • Niespodziewane prośby o dokonanie wpłat w zamian za dostarczenie paczki lub innego przedmiotu oraz prośby o podanie informacji osobistych/finansowych, np. numeru ubezpieczenia, konta bankowego itp.
 • Odnośniki do stron z błędami w nazwie lub nieco zmienione adresy stron internetowych. Np. fałszywymi wersjami adresu strony fedex.com mogą być adresy fedx.com lub fed-ex.com.
 • Wiadomości ostrzegawcze lub żądania podjęcia natychmiastowych działań, np. „Twoje konto zostanie zablokowane w ciągu 24 godzin, jeśli nie odpowiesz na tę wiadomość” lub informacje o wygraniu nagrody lub loterii.
 • Błędy ortograficzne i gramatyczne oraz nadmierne wykorzystywanie wykrzykników (!).
 • Spelling and grammatical errors and excessive use of exclamation points (!).


Firma FedEx nigdy nie prosi za pośrednictwem niezamawianej poczty, wiadomości e-mail lub sms o opłaty lub dane osobiste w zamian za przewożone lub przechowywane towary. W przypadku otrzymania wiadomości podszywającej się pod firmę FedEx prosimy o przesłanie jej na adres abuse@fedex.com.

W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów związanych z usługami świadczonymi przez FedEx prosimy o zapoznanie się z naszymi usługami na stronie Usługi FedEx lub o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta.

Internet jest istotnym kanałem komunikacyjnym pomiędzy firmą FedEx i jej klientami. Nie istnieje wprawdzie niezawodny sposób na zabezpieczenie nazwy FedEx przed nieautoryzowanym jej wykorzystaniem, ale bezustannie monitorujemy aktywności tego typu, aby jak najlepiej zabezpieczać dobra naszych klientów.

Dziękujemy za pomoc w identyfikowaniu i zwalczaniu oszustw e-mailowych i sms-owych.

 


UWAGA: Firma FedEx nie odpowiada za jakiekolwiek koszty spowodowane oszustwami, które wykorzystują nazwę FedEx, oznaczenia usług lub logotypy.

Korzystanie z usług FedEx nie wymaga przelewu środków za pośrednictwem transakcji escrow lub jakichkolwiek platform płatności online przed dostarczeniem przesyłki.

Wykorzystanie logo i nazwy firmy FedEx na tego typu stronach jest nieautoryzowane, a nasz dział prawny zgłosi tę sprawę odpowiednim władzom.

Listy e-mail, których celem jest zdobycie danych poufnych (phishing)

Firma FedEx przykłada wielką wagę do ochrony bezpieczeństwa i integralności swojej sieci.

Nie istnieje wprawdzie niezawodny sposób na zabezpieczenie nazwy FedEx przed wykorzystaniem jej w wiadomościach spamowych lub w potencjalnych oszustwach, ale bezustannie staramy się identyfikować aktywności tego typu i współpracujemy z organami ścigania na całym świecie.

Zalecamy klientom ostrożność w przypadku napotkania na jakiekolwiek wiadomości niepochodzące bezpośrednio od pracowników lub z domeny firmy FedEx, zwłaszcza jeśli wiadomość taka zawiera załącznik, o którego otwarcie proszony jest użytkownik.

Klienci powinni kontaktować się z nami, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości odnośnie autentyczności otrzymanej wiadomości, która wymaga dokonania wcześniejszej wpłaty lub podania dodatkowych danych osobistych.

Contact FedEx By Phone

Customer Services
Tel: 902 100 871
Hours: Monday - Friday 8:00 - 20:00
If you call from outside Spain, dial: +34915209060

x