Październik 2015

  • Specjalne wymagania wybranych terytoriów UE

Specjalne wymagania wybranych terytoriów UE

podziel się:

Należy pamiętać, że nie wszystkie kraje należące do obszaru celnego Unii Europejskiej stosują rozliczenie WNT lub rozliczenie przy sprzedaży towarów objętych akcyzą.

Przepisy celne dotyczące przewozu towarów z i do UE oraz jej wybranych terytoriów mogą znacząco się różnić. Na przykład:

  • przesyłki niewymagające uiszczenia opłat celnych i mogące być swobodnie przekazywane z jednego kraju członkowskiego UE do drugiego, mogą jednak potrzebować załączonej deklaracji celnej na potrzeby obliczenia podatku VAT;
  • przesyłki o wartości większej niż 22 € muszą posiadać fakturę handlową lub fakturę pro forma, aby uzyskać dokumentację odprawy celnej VAT.

Możesz uniknąć opóźnień w trakcie odprawy celnej oraz dodatkowych opłat, jeśli upewnisz się, że znasz wszystkie przepisy dotyczące przewożenia towarów między państwami członkowskimi UE i wybranymi terytoriami Wspólnoty. Pełną listę tych państw znajdziesz tutaj.