Październik 2015

  • Macedonia zyskuje dzięki uproszczonym zasadom handlowym UE

Macedonia zyskuje dzięki uproszczonym zasadom handlowym UE

podziel się:

Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) upraszcza formalności celne między Macedonią i krajami członkowskimi UE.

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii przystąpiła właśnie do WPT Unii Europejskiej oraz do Konwencji o uproszczeniu formalności celnych.

Wszystkie procedury importowe i eksportowe pomiędzy Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz państwami członkowskimi UE i Islandią, Norwegią, Szwajcarią oraz Turcją zyskają na uproszczonych formalnościach celnych w każdym z tych krajów.

Przede wszystkim to wysyłający mogą od teraz korzystać z operacji tranzytowych T1 oraz T2 w przypadku transportu towarów między tymi krajami.

Szczegóły dotyczące decyzji Rady UE w sprawie wprowadzenia tych uproszczonych procedur celnych zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej N° L 132 z dnia 29 maja. Pełny tekst na temat tych zmian możesz przeczytać po kliknięciu poniższych linków:

Decyzja Rady Nr 2015/835
Decyzja Rady Nr 2015/836