Październik 2015

  • Nie przegap eksportowych okazji dla MŚP

Nie przegap eksportowych okazji dla MŚP

podziel się:

Ostatnie badania Komisji Europejskiej pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają fundamentalną rolę w europejskiej gospodarce. Komisja uważa sektor MŚP oraz działających w nim przedsiębiorców za “klucz do zapewnienia wzrostu gospodarczego, innowacji, tworzenia miejsc pracy oraz integracji socjalnej w ramach UE*”.

Jako czołowy dostawca usług przewozowych FedEx zlecił Harris Interactive przeprowadzenie badania, mającego na celu poprawę zrozumienia trendów i wyzwań stawianych przedsiębiorstwom z sektora MŚP w całej Europie.

Przyjrzyjmy się kluczowym danym, zebranym w raporcie:

  • Tylko 38% przedsiębiorstw z sektora MŚP jest “aktywnych międzynarodowo”, czyli eksportuje swoje produkty do przynajmniej jednego kraju;
  • Przedsiębiorstwa, które szybko się rozwijają (52%) są prawie dwukrotnie bardziej skłonne do eksportowania, niż przedsiębiorstwa notujące spadek bądź stojące w miejscu (28%) – podkreśla to rolę eksportu w budowaniu biznesowego sukcesu;
  • Przedsiębiorstwa eksportujące mają bardziej pozytywny stosunek do swojej działalności w przyszłości (60% spodziewa się w przyszłym roku wzrostu przychodu) niż te, które nie eksportują (48%);
  • Typowa częstotliwość eksportu na rynku europejskim i globalnym waha się między tygodniową i miesięczną – większość przedsiębiorstw wysyła towary nie częściej niż 20 razy w miesiącu.

Średnia wartość przesyłek jest wysoka – generuje około 604,000 € przychodów rocznie dla eksportu europejskiego oraz 647,000 € przychodów rocznie dla rynku globalnego. Należy również wziąć pod uwagę to, że w obliczu coraz częstszego przeprowadzania transakcji importowo-eksportowych online oraz faktu, że rozmiar i lokalizacja nie są już barierami na drodze międzynarodowego biznesu, przyszłość rysuje się jasno dla postępowych przedsiębiorców z sektora MSP.

Pobierz Europejski Raport Eksportu MŚP, aby dowiedzieć się więcej.

Dzięki naszej światowej sieci specjalistów ds. logistyki możemy śledzić nowe trendy w każdym kraju i sektorze ekonomicznym. Nie wahaj się skorzystać z naszej pomocy i rad na temat odkrywania nowych możliwości biznesowych dla firm.

*Źródło: Komisja Europejska