Kwiecień 2016

  • Raport na temat światowego obywatelstwa

Raport na temat światowego obywatelstwa

podziel się:

Współcześnie, bardziej niż kiedykolwiek, klienci chcą robić interesy z firmami, wykazującymi dużą aktywność w prowadzeniu zrównoważonej, przyjaznej dla środowiska i odpowiedzialnej społecznie polityki oraz działań operacyjnych.

Dla FedEx efektywne prowadzenie interesów oznacza rozwijanie naszej firmy w odpowiedzialny i zaradny sposób, połączony z myśleniem przyszłościowym. Wierzymy, że bezpieczna, etyczna oraz zrównoważona działalność biznesowa przekłada się na długoterminową rentowność. Dowodem na to jest fakt, że w 2015 roku ponad 6,2 miliardów dolarów przychodów pochodziło od klientów poszukujących informacji na temat obywatelstwa korporacyjnego i danych dotyczących emisji dwutlenku węgla.

Co roku publikujemy nasz Global Citizenship Report (GCR) zawierający istotne aktualności dotyczące naszego wpływu na środowisko, wkładu w rozwój gospodarczy oraz działań na rzecz ludzi i tworzonych przez nich społeczności, w których działamy. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów naszych zeszłorocznych osiągnięć. 


Rozwój ekonomiczny
Przyczyniamy się do globalnego, społecznego i gospodarczego postępu poprzez łączenie ponad 90% światowego PKB dzięki usługom FedEx.

  • Jednym z przykładów sposobu, w jaki małe firmy mogą korzystać z naszego wsparcia logistycznego i doświadczenia w zakresie handlu, aby przejść na poziom globalny, jest firma Boda Skins z Wielkiej Brytanii, która wysyła obecnie ponad 70% swoich luksusowych skórzanych kurtek na rynki zagraniczne.

Środowisko
Wierzymy, że możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, rozszerzając jednocześnie działalność FedEx – fakty popierają nasze stanowisko:

  • W trakcie 2015 roku 15 naszych placówek zasilanych bateriami słonecznym zaoszczędziło 4,613 ton metrycznych emisji CO2;
  • Nasz program „neutralności węglowej” pozwolił nam doręczyć ponad 580 milionów ekologicznych kopert.

Społeczeństwo
Doświadczenie logistyczne i globalny zasięg pozwalają nam nieść pomoc w ofiarom katastrof, poprawiać bezpieczeństwo na drogach oraz promować zrównoważony rozwój w społeczeństwach, którym służymy na całym świecie.

  • FedEx jest zaangażowany w pomoc uchodźcom przybywającym do Europy z terenów ogarniętych wojną. Zobowiązaliśmy się przeznaczyć na ich rzecz 1 milion dolarów w gotówce, jak również zaoferować wsparcie transportowe w dostarczaniu potrzebnego zaopatrzenia i pomocy medycznej.

Ludzie
Łączenie świata w odpowiedzialny oraz przedsiębiorczy sposób zaczyna się i kończy pracą z ludźmi. W FedEx mamy zaszczyt współpracować z milionami osób każdego dnia.

  • W 2015 roku ponad 15,822 członków zespołu przepracowało na zasadzie wolontariatu 69,065 godzin w ponad 500 miastach w ramach naszego corocznego programu FedEx Cares.

Dowiedz się więcej o strategii obywatelstwa FedEx i pobierz Global Citizenship Report 2015 tutaj.