Czerwcowe 2016

  • Chiny zmieniają stawki podatku na rzeczy osobiste oraz importy e-commerce

Chiny zmieniają stawki podatku na rzeczy osobiste oraz importy e-commerce

podziel się:

Chińskie Ministerstwo Finansów wprowadziło właśnie istotne zmiany importowych stawek celnych, pobieranych przez urzędników w przypadku odprawy rzeczy osobistych oraz transgranicznych przesyłek importowych e-commerce (B2C).

Oto szczegóły na temat nowych stawek podatków oraz przepisy dotyczące tych dwóch rodzajów importu:

Rzeczy osobiste

Jaki rodzaj produktów kwalifikuje się do tego trybu celnego?
Przesyłki, które mogą zostać zadeklarowane jako zwierające rzeczy osobiste, ze względu na fakt, że ich wartość nie przekracza że ich wartość 1000 RMB lub dlatego, że przesyłka zawiera tylko 1 przedmiot.

Istniejące warunki dotyczące definicji wybranych towarów oraz wszystkie procedury, wymagane w celu ich zadeklarowania, pozostają niezmienione. Stawki celne zostały jednak zwiększone, co pokazuje tabela poniżej:

Rodzaj Stara stawka podatku Nowa stawka podatku
Produkty spożywcze 10% 15%
Napoje bezalkoholowe 10% 15%
Aparaty fotograficzne 10% 15%
Odzież 10% 30%
Obuwie 10% 30%
Torby 10% 30%
Obiektywy fotograficzne 10% 30%
Zegarki 20% 30%
Akcesoria golfowe 30% 60%
Luksusowe zegarki 30% 60%
Papierosy i tytoń 50% 60%
Napoje alkoholowe 50% 60%
Kosmetyki 50% 60%

 

Zakupy e-commerce

Gdy ktoś w Chinach kupuje towary ze strony internetowej zarejestrowanej w Chinach, odprawa celna podlega istniejącym procedurom EDI (Elektronicznej Wymianie Danych), obowiązującym przed dokonaniem odprawy celnej.

Gdy takie przesyłki docierają do Chin, muszą spełnić jeden z 3 poniższych warunków:

  • Ich wartość nie przekracza 1000 RMB,
  • Ich wartość jest niższa niż 800 RMB, jeśli pochodzą z Hongkongu, Tajwanu lub Makau,
  • Zawierają tylko 1 przedmiot, jeśli ich wartość przekracza powyższe limity.

Zostały wprowadzone dwie istotne zmiany tych warunków, obejmujące import zamówień internetowych:

  • Pułap wartości takich zakupów wzrósł z 1000/800 RMB do 2000 RMB;
  • Wartość nieobjęta podatkiem, która wcześniej obejmowała zakup pojedynczych przedmiotów, nie ma już zastosowania.

Należy także zwrócić uwagę na szczególną zmianę podatkową: jeżeli całkowity, należny w ramach tego kanału, podatek jest mniejszy niż 50 RMB, Urząd Celny pobierze cło i nie odstąpi już od jego pobierania.

Chińskie władze ogłosiły również, że odpowiednie departamenty rządowe są w trakcie opracowywania oficjalnego wykazu towarów importowanych w ramach transgranicznych transakcji e-commerce, w celu ułatwienia czynności administracyjnych mających na celu pobór należności.

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Uwaga: Choć FedEx dokłada wszelkich starań, aby zawrzeć w tym newsletterze dokładne i aktualne dane oraz informacje, nie jest jednak w stanie wziąć odpowiedzialności lub udzielić gwarancji, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, co do poprawności danych oraz informacji zawartych w niniejszym dokumencie, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia. Niniejszym informujemy, że korzystając z informacji oraz danych, zawartych w tym newsletterze, robisz to na własną odpowiedzialność.