Grudzień 2016

  • Zmiany przepisów dotyczących przesyłek zawierających baterie litowe

Zmiany przepisów dotyczących przesyłek zawierających baterie litowe

podziel się:

Ostatnie lata badań nad bateriami litowymi wykazały, że są one niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie, jeśli nie zostaną przygotowane do wysyłki zgodnie z przepisami transportowymi. IATA (International Air Transport Association) ogłosiło, że baterie litowe to obecnie preferowane źródło energii mające zastosowanie w wielu produktach, więc tym bardziej należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyko wynikające z ich przewozu.

1 stycznia 2017 roku klienci FedEx Express chcący nadać przesyłki wieloelementowe zawierające baterie litowe [Numer 3090 wg oraz numer 3480 wg Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN)] mogą to zrobić, pod warunkiem potraktowania takich przesyłek jako w pełni podlegających przepisom o wysyłaniu Towarów Niebezpiecznych (TN).

Jak powyższa inicjatywa wpłynie na przesyłki wieloelementowe zawierające baterie litowe?

Od 1 stycznia 2017 roku klienci FedEx Express nadający przesyłki oznakowane jako UN 3090 i UN 3480 będą musieli podjąć następujące kroki:

  • dodać Deklarację wysyłającego Towary Niebezpieczne – może ona zostać wypełniona tylko przez personel przeszkolony w zakresie obsługi Towarów Niebezpiecznych;
  • załączyć etykietę Klasy 9 oraz etykietę Tylko Samolot Transportowy;
  • umieścić odpowiedni numer Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN) na oznaczeniu baterii litowej Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA);
  • dokonać przeglądu opakowania baterii litowych w celu upewnienia się, czy spełnia ono wymagania dotyczące pakowania (IATA UN 3480 - PI965 oraz UN 3090 – PI968).

Należy pamiętać, że dodatkowe opłaty w ramach przewozu towarów niebezpiecznych mogą być stosowane do przesyłek zawierających baterie litowe.

Chociaż zasada ta nie dotyczy pojedynczych baterii litowych znajdujących się w opakowaniu lub we wnętrzu urządzeń (Sekcja II UN 3091 oraz UN 3481), od 1 stycznia 2017 roku na oznaczeniu baterii litowej IATA musi zostać umieszczony numer nadany przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Bądź na bieżąco z wszystkimi aktualizacjami odwiedzając fedex.com/pl/. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej od IATA i znaleźć więcej przydatnych informacji dotyczących pakowania, znakowania, etykietowania i dokumentacji baterii litowych, zawartych w Przewodniku po przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych IATA dostępnym do nabycia na stronie http://www.iata.org/.

Jeśli masz pytania dotyczące przewozu baterii litowych, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta i poproś o połączenie ze specjalistą w zakresie Towarów Niebezpiecznych.