Pażdziernik 2016

  • WTO obniża taryfy dotyczące globalnego handlu produktami IT

WTO obniża taryfy dotyczące globalnego handlu produktami IT

podziel się:

Pierwsza umowa Information Technology Agreement (ITA) została zawarta przez 29 uczestników Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO) w Singapurze w grudniu 1996. Obecnie liczba jej uczestników (w tym UE i państw członkowskich) wzrosła do 61. Razem reprezentują oni około 97% światowego handlu produktami IT.

Podczas ostatniej Konferencji Ministerialnej, która odbyła się w Nairobi w grudniu 2015 roku, ponad 50 członków spotkania podsumowało ważne rozszerzenie warunków Umowy. Poprzez całkowitą eliminację ceł na produkty IT rozszerzenie nie tylko zmniejszy koszty dla konsumentów, pozwalając im w ten sposób korzystać z najnowszych technologii oraz innowacji łatwiej i szybciej niż kiedykolwiek, ale da to także inwestorom i handlowcom ulepszony dostęp do rynku i zapewni możliwość jego prognozowania.

ITA obejmuje dużą liczbę zaawansowanych technologicznie produktów, w tym komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego, półprzewodników, produkcji półprzewodników i testowania sprzętu, oprogramowania i instrumentów naukowych, jak również większość części oraz akcesoriów stosowanych w tych produktach.

Sektor IT jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w handlu światowym. Obecnie sprzedaż eksportowa 201 produktów wynosi 1,3 biliona dolarów rocznie, co stanowi około 10% całkowitego handlu światowego.

Pierwsza tura cięć taryfowych rozpoczęła się 1 lipca. Według szacunków WTO:

  • około 65% odpowiednich pozycji taryfowych (stanowiących 88% procesów importowych omawianych produktów z ramienia uczestników konferencji) nie podlegało ocleniu 1 lipca;
  • 95% zostanie objętych cięciami do 2019 roku;
  • 100% procesów importowych sprzętu IT, dokonywanych przez kraje/terytoria biorące udział w konferencji, zostanie zwolnione z obowiązku oclenia do 2024 roku.

Więcej informacji na temat umowy WTO Information Technology Agreement znajdziesz tutaj.