Pażdziernik 2016

  • USA wprowadza nowe regulacje dla przesyłek reimportowanych

USA wprowadza nowe regulacje dla przesyłek reimportowanych

podziel się:

Niedawno zostały wprowadzone ważne zmiany w przepisach dotyczących towarów i artykułów, które zostały importowane do USA po ich naprawieniu, zastąpieniu innymi towarami, przetworzeniu lub w dokonaniu zmian ich formy w jakikolwiek inny sposób.

Wszystkie te modyfikacje dotyczą poprawki do rozdziału 98 Zharmonizowanego Systemu Opłat Celnych Stanów Zjednoczonych, a ich celem jest unowocześnienie i uproszczenie sposobu, w jaki należy składać wpisy celne tych towarów oraz tego, jak powinny być one przetwarzane przez amerykańskie organy celne.

Następujące modyfikacje Sekcji 904 Taryfy Celnej zasługują na szczególną uwagę:

  • Wszystkie artykuły zamienne eksportowane z USA w celu naprawy, zmiany, przetwarzania i innych istotnych zmian formy, a następnie importowane do USA mogą zostać połączone w tym samym wpisie celnym.
  • Pochodzenie, wartość i klasyfikacja wszystkich artykułów zamiennych mogą być rozliczane za pomocą metody zarządzania zapasami w oparciu o ogólnie przyjęte zasady rachunkowości, o ile ten sam system jest wykorzystywany do innych artykułów, których importer rości sobie prawo do zmian.
  • Nowa pozycja została stworzona pozwalając na bezcłową obsługę określonych przedmiotów mienia rządu USA, które zostały zwrócone do Stanów Zjednoczonych przez sam rząd USA lub przez kontrahenta rządu USA.

Wszystkie szczegóły dotyczące zmian mogą zostać znalezione na stronie Organów Celnych USA.