Czerwiec 2017

 • Co powinna zawierać Twoja komercyjna faktura handlowa?

Co powinna zawierać Twoja komercyjna faktura handlowa?

podziel się:

Przygotowanie i przekazanie organom celnym wypełnionych komercyjnych faktur handlowych odgrywa bardzo ważną rolę w zapewnianiu szybkich, wydajnych i bezproblemowych transakcji handlowych na całym świecie. Błędy i pomyłki podczas ich wypełniania mogą spowodować:

 • opóźnienie przesyłki;
 • wyższe cła i podatki, ze względu na brak możliwości określenia przez zespoły rozliczeniowe FedEx właściwej klasyfikacji taryfowej towarów znajdujących się w przesyłce;
 • zatrzymanie lub przejęcie przesyłki.

Oto kilka przykładów typowych błędów podczas przygotowywania komercyjnej faktury:

 • niedokładne lub niewystarczające opisy przesyłki;
 • wskazywanie zera jako wartości dla przesyłek niedokumentowych lub wpisywanie niewłaściwych/sprzecznych wartości;
 • niewskazanie kraju producenta lub produkcji dla każdego towaru znajdującego się w przesyłce.

Lista kontrolna przygotowywania komercyjnej faktury handlowej

Skorzystaj z poniższej listy kontrolnej, aby upewnić się, że zawsze udostępniasz nam następujące informacje na fakturach, niezależnie od pochodzenia i przeznaczenia przewożonego towaru:

 • pełna nazwa i adres wysyłającego oraz odbiorcy;
 • nazwa importera i jego adres, jeśli są inne od adresu odbiorcy.
 • Kompletny opis wszystkich towarów znajdujących się w przesyłce:
  • kod HTS (Harmonised Tariff Schedule) do 6 znaków (Uwaga: wszystkie kody HTS mają identyczne pierwsze 6 cyfr dla danego produktu);
  • kraj pochodzenia (produkcji) dla każdego towaru znajdującego się w przesyłce;
  • skład materiału w opisie dla produktów, które wymagają podania takiej informacji;
  • wartość każdego towaru (jednostkowa i całkowita) ze wskazaniem właściwej waluty;
  • powód importu (sprzedaż komercyjna, podarunek, element wystawowy, naprawa, itp.).

Uważaj na różnice w poszczególnych krajach

Niektóre kraje wymagają przedłożenia dodatkowych informacji lub dokumentacji (np. dotyczących wartości lub kraju produkcji danego towaru), zanim przesyłka zostanie odprawiona. W innych przypadkach niektóre towary lub progi wartości dla danego adresu doręczenia wymagają dostarczenia świadectwa pochodzenia, formularza, pozwolenia lub licencji uzyskanej od agencji rządowej lub innego organu celnego.

Ponadto, chociaż w wielu przypadkach wszystkie dokumenty mogą być dostarczone przez wysyłającego, niektóre organy wymagają przedstawienia przez importera lub odbiorcę wskazanej dokumentacji. W innych przypadkach odprawa celna danej przesyłki wymaga zatwierdzenia jej przez wszystkie agencje rządowe zaangażowane w regulowanie określonej pozycji, jak również organy celne w kraju przeznaczenia.

Papierowo czy elektronicznie?

Ponad 72 kraje obsługiwane przez FedEx akceptują elektroniczne dokumenty handlowe (ETD) w trakcie odpraw celnych.

Ponieważ korzystanie z ETD umożliwia natychmiastowe pobieranie elektronicznej dokumentacji i wstępne oclenie przesyłek, gdy organy celne na to zezwalają, radzimy Tobie i Twoim dostawcom zawsze korzystać z usługi ETD w celu przyspieszenie odprawy celnej. Szczegółowe informacje na temat wszystkich krajów akceptujących ETD można znaleźć tutaj.

Uwaga: niektóre kraje nadal wymagają posiadania podczas odprawy celnej wydrukowanej komercyjnej faktury handlowej, jak również jej wersji elektronicznej, dlatego bardzo ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, czego wymaga się w danym kraju.

Aby uzyskać więcej informacji lub zasięgnąć pomocy skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta.