Czerwiec 2017

  • Amerykański program FSVP wchodzi w życie

Amerykański program FSVP wchodzi w życie

podziel się:

Program FSVP, który wszedł w życie 27 maja, jest centralnym elementem amerykańskiej Ustawy o modernizacji bezpieczeństwa żywności (FSMA). Ma on zapewnić elastyczny system weryfikacji zagranicznych dostawców i bezpieczeństwa żywności, którą produkują. Kluczowe elementy programu to:

  • identyfikacja każdego importera produktów spożywczych FSVP dostarczanych przez zagranicznych producentów;
  • konieczność zagwarantowania przez każdego z importerów, że ich zagraniczni dostawcy zawsze korzystają z bezpiecznych procedur, a dostarczane przez nich pożywienie nie jest podrabiane lub niewłaściwie oznakowane;
  • właściwa identyfikacja każdego importera FSVP na wszystkich dokumentach ACE (Automated Commercial Environment)
  • obowiązek określenia przez każdego importera żywności, czy jest on importerem uznanym przez FSVP (a jeśli nie to wskazanie go), aby można było rozpocząć sprawdzenie wszystkich zagranicznych dostawców.

Kim jest importer FSVP?

Importer FSVP musi być właścicielem lub odbiorcą importowanych towarów w USA, mającym bezpośredni interes finansowy związany z danym produktem spożywczym. Zgodnie z definicją FDA, takim właścicielem/odbiorcą jest osoba, która w chwili przekroczenia granicy USA posiadała lub zakupiła produkty spożywcze bądź wyraziła na piśmie zgodę na ich zakup.

Jeśli w chwili przekroczenia granicy USA właściciel lub odbiorca nie są obecni, zagraniczny dostawca żywności musi wyznaczyć agenta FSVP w Stanach Zjednoczonych, który będzie odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie wymagane czynności weryfikujące dostawców są przeprowadzane należycie dla każdego przywożonego produktu spożywczego. We wszystkich takich przypadkach powołanie agenta musi zostać potwierdzone na piśmie, które zostanie przedstawione w trakcie odprawy celnej w USA i podpisane przez agenta w celu potwierdzenia jego zgody. Nie powinno się mylić agenta FSVP z agentem wymaganym podczas rejestracji produktu spożywczego.

Importerzy FSVP muszą również sprawdzić, czy ich zagraniczni dostawcy wytwarzają żywność w sposób odpowiadający temu samemu poziomowi ochrony zdrowia publicznego, jak Przepisy dotyczące prewencyjnego nadzoru nad żywnością dla ludzi i zwierząt (21 CFR część 117, część 507) i zasadom bezpieczeństwa (21 część CFR 113) a także zagwarantować, że takie produkty nie są fałszowane i są odpowiednio oznakowane ze względu na alergeny.

Pamiętaj, że FedEx w żadnym wypadku nie może działać jako agent FSVP na rzecz naszych klientów.

Wyjątki od nowych przepisów

Żywność przywożona w celu spożycia lub przeznaczona do badań, różne napoje alkoholowe i soki oraz niektóre produkty spożywcze są zwolnione z powyższych kontroli. Wyjątki dotyczą również importerów o niskich dochodach ze sprzedaży w wybranym przedziale czasowym, niektórych mniejszych dostawców żywności oraz transportu z krajów/terytoriów o systemach bezpieczeństwa żywności podobnych do tych stosowanych w Stanach Zjednoczonych, a także kilku innych kategorii.

Więcej szczegółów na temat wyjątków znajdziesz tutaj.

Daty zgodności

Istnieje szereg terminów, w których importerzy muszą spełnić nowe przepisy FSVP. Zależą one od rozmiaru placówki przyjmującej, charakteru importera oraz daty, w której dostawca jest zobowiązany do przestrzegania nowych przepisów dotyczących FSMA.

Najwcześniejszy z tych terminów miał miejsce 30 maja 2017 roku, a ostatni – dla "bardzo małych firm" zdefiniowanych w 21 CFR 112.3, 27 lipca 2020 r. Aby uzyskać więcej informacji o datach zgodności, kliknij tutaj.