Wysyłanie przesyłek w okresie świątecznym

 • Holiday Shipping Tips

Wysyłanie przesyłek w okresie świątecznym

Wysyłka prezentów do USA?

Prosimy o zapoznanie się z naszymi wskazówkami!

Przesyłanie żywności do USA
Przesyłki zawierające żywność muszą być odpowiednio oznakowane, w zależności od tego, czy :

 1.  są przeznaczone na użytek własny, a nie do dalszej sprzedaży;
 2.  są prezentem.

Przesyłki z żywnością to takie, które zawierają jedzenie, napoje, witaminy, suplementy diety, gumę do żucia, artykuły przeznaczone do spożycia przez ludzi lub zwierzęta. Przesyłka, w której znajduje się duża ilość produktów niesklasyfikowanych jako żywność i tylko jeden artykuł żywnościowy, musi spełniać wymogi dotyczące importu żywności.

Ogólne zakazy

 • Żywność łatwo psująca się.
 • Przesyłki do osób prywatnych zawierające napoje alkoholowe.

Wymogi dotyczące produktów WŁASNORĘCZNIE WYTWORZONYCH

 • Lotniczy List Przewozowy i Faktura Handlowa muszą zawierać dane osoby (zarówno nadawcy, jak i odbiorcy).
 • Określenie „Własnoręcznie wytworzone – na użytek własny" i opis produktu musi znajdować się na Lotniczym Liście Przewozowym oraz na Fakturze Handlowej.
 • Przykład: Czekoladowe ciasteczka własnoręcznie wytworzone, na użytek własny.
 • Jeśli zadeklarowana wartość przekracza 200 USD, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (Prior Notice – PN), wypełnione za pośrednictwem FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków)
 • Jeśli wartość przesyłki przekracza 200 USD, wówczas stosuje się procedurę celną FDA.

Wymogi dotyczące przesyłek między osobami fizycznymi

 • Lotniczy List Przewozowy i Faktura Handlowa muszą zawierać dane osoby (zarówno nadawcy, jak i odbiorcy).
 • Jeśli na Lotniczym Liście Przewozowym i Fakturze Handlowej znajduje się nazwa firmy, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (Prior Notice – PN), niezależnie od wartości przesyłki.
 • Określenie „Na użytek własny" oraz opis produktu muszą znajdować się na Lotniczym Liście Przewozowym i Fakturze Handlowej. 
 • Przykład prawidłowego opisu: Na użytek własny – nie do odsprzedaży – ciasteczka maślane. 
 • Jeśli zadeklarowana wartość przekracza 200 USD, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (Prior Notice – PN), wypełnione za pośrednictwem FDA (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków)

Artykuły żywnościowe zakupione w sklepie lub za pośrednictwem Internetu za granicą

 • Kosze podarunkowe oraz przedmioty zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego, a wysyłane do osoby prywatnej, wymagają wcześniejszego zgłoszenia (Prior Notice – PN) do FDA, jeśli na Lotniczym Liście Przewozowym pojawia się nazwa firmy.
 • Jeśli nadawcą i odbiorcą przesyłki jest osoba fizyczna, wówczas Lotniczy List Przewozowy i Faktura Handlowa muszą zawierać dane obu tych osób. 
 • Jeśli nadawcą lub odbiorcą tego typu przesyłki jest firma, a jej nazwa znajduje się na Lotniczym Liście Przewozowym lub Fakturze Handlowej, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie (Prior Notice – PN), niezależnie od wartości przesyłki.
 • Prawidłowy opis powinien zawierać informacje o zawartości paczki tym co znajduje się w paczce, sposobie pakowania produktów (opakowanie wewnętrzne np. butelka szklana, opakowanie plastikowe itd.), jednostce miary (kilogramy, gramy, uncje itd.), ilości towaru oraz jego przeznaczeniu (np. do spożycia przez człowieka lub zwierzęta, do testów laboratoryjnych itd.).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej FDA www.fda.gov.

Wysyłanie prezentów do USA (Z WYŁĄCZENIEM żywności lub towarów podlegających przepisom FDA)

 • Urząd Celny USA dopuszcza zwolnienie z opłat celnych i podatkowych przesyłek z prezentami o wartości nie przekraczającej 100 USD na osobę.
 • Każda stanowiąca prezent przesyłka, która zawiera żywność o zadeklarowanej wartości przekraczającej 200 USD przechodzi przez odprawę celną i wymaga wcześniejszego zgłoszenia (Prior Notice – PN). 
 • Deklaracja o przeznaczeniu zawartości przesyłki na prezent: Wszystkie prezenty powinny być pakowane oddzielnie i oznaczone na zewnątrz jako „prezent”.
 • Przesyłki zbiorcze: Prezenty przeznaczone dla więcej niż jednej osoby mogą być przesyłane w jednej przesyłce zbiorczej, jeśli poszczególne części przesyłki są identyfikowalne według nazwisk odbiorców i jeśli zaznaczona została odpowiednia wartość dla każdego odbiorcy (np. John, Julie i Julie Stone) 
 • Faktura Handlowa lub Lotniczy List Przewozowy musi zawierać informację, że jest to prezent niezamawiany, a także nazwisko każdej osoby otrzymującej prezent (wartość każdej części przeznaczonej dla każdego odbiorcy nie może przekraczać 100 USD).
 • Przesyłki dla osoby fizycznej od firmy zagranicznej zazwyczaj nie są traktowane jak prezent i podlegają innym regulacjom, aczkolwiek jeżeli warunek odnośnie wartości przesyłki jest spełniony oraz na opakowaniu, Lotniczym Liście Przewozowym lub Fakturze Handlowej podano, że jest to prezent (z wyłączeniem żywności), wówczas możliwe są wyjątki.
 • Na Fakturze Handlowej lub Lotniczym Liście Przewozowym można podać nazwisko osoby fizycznej i nazwę firmy (np. Firma ABC, do rąk Cindy Jones), o ile dokumenty określają, że przesyłka zawiera prezent
 • Wyjątki: Przepisy o zwolnieniu z opłat celnych/podatkowych nie dotyczą napojów alkoholowych, perfum z zawartością alkoholu oraz cygar i papierosów. Przywóz cygar kubańskich do USA jest zabroniony. 
 • Jeżeli produkt wykonano z dzikich zwierząt lub zawiera ich elementy, może być wymagana odprawa jak dla przesyłek zawierających ryby i dziką zwierzynę.

Kontyngenty określone dla tkanin nie odnoszą się do prezentów. Artykuły z tkaniny zadeklarowane jako prezenty nie podlegają ograniczeniom przy imporcie do USA.  

Import towarów „Na użytek własny”
Definicja kategorii „Na użytek własny”:
Przesyłka składająca się z przedmiotów przeznaczonych wyłącznie na użytek własny, której odbiorcą jest osoba fizyczna; przedmioty stanowiące zawartość przesyłki nie są przeznaczone do celów handlowych ani do odsprzedaży. Uwaga: Przedmioty należące do majątku osobistego, z którymi właściciel nie podróżuje, nie są uznawane za przedmioty „na użytek własny”, lecz jako przedmioty osobiste i zastosowania domowego.

 • Przesyłki „na użytek własny” o zadeklarowanej wartości nieprzekraczającej 200 USD mogą zostać zwolnione z opłat celnych i podatkowych (wyjątek stanowią szyte na miarę garnitury z Hongkongu).

Wymagane dokumenty:Lotniczy List Przewozowy FedEx, Faktura Handlowa, informacje szczegółowe zawarte w odpowiednich deklarajach takich jak FCC lub FDA..

Należy pamiętać

 • Lotniczy List Przewozowy powinien zawierać opis rzeczywistej zawartości przesyłki oraz deklarację, że dany towar jest przeznaczony „na użytek własny”, np. „Na użytek własny, Nieprzeznaczone do odsprzedaży, Bluzki bawełniane damskie”. 
 • Określenie, że dany towar jest przeznaczony „na użytek własny”, powinno znaleźć się również na Fakturze Handlowej przygotowanej przez nadawcę. 
 • Wymagania kontyngentowe i wizowe nie obejmują przesyłek „na użytek własny”.
 • W stosunku do przesyłek zadeklarowanych „na użytek własny” nie obowiązują kontyngenty ani wymogi zezwoleń na przywóz. 
 • Towary zakwalifikowane do kategorii „na użytek własny” także podlegają wymogom przepisów odpowiednich instytucji, np. FDA.  
 • Konieczność przedłożenia dodatkowych deklaracji poszczególnym urzędom może wiązać się z dodatkowymi opłatami. 

Informacje dotyczące wwozu

 • Przesyłki „na użytek własny” o zadeklarowanej wartości nie przekraczającej 200 USD mogą zostać zwolnione z opłat celnych i podatkowych. 
 • Przesyłki o zadeklarowanej wartości powyżej 200 USD podlegają opłatom celnym i podatkowym. Ich wysokość jest uzależniona od klasyfikacji taryfowej. 
 • W przypadku zwolnienia z odprawy celnej podanie numeru importera nie jest wymagane. 
 • W przypadku zwolnienia z odprawy celnej opłata Merchandise Processing Fee (MPF) nie jest pobierana od firm zajmujących się transportem ekspresowych przesyłek międzynarodowych. 

Profil Klienta:
Klienci firmy FedEx sprzedający towary do USA za pośrednictwem Internetu powinni zarejestrować swój Profil Klienta w firmie FedEx, aby udostępnić nam, jako przewoźnikowi, dodatkowe informacje związane z wymogami przepisów celnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub zadzwonić do Centrum Profilu Klienta pod numer 001- 888-251-9637.