Zamknij
Drukuj Drukuj
FedEx Ship Manager® Pomoc
FedEx Ship Manager® Wyniki sprawdzania adresów w książce adresowej

Opcje pomocyMenu pomocy
Kliknij na menu Pomocumieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:
  • Pomoc w obsłudze tej strony - Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
  • Wsparcie techniczne online - Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
  • Interaktywny system pomocy - Oferuje Demo, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx
Patrz Biuro Obslugi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx poprzez e-mail, pocztę lub telefonicznie.


Wyniki sprawdzania adresu FedExWybierz zgodny wynik
Kliknij Wybierz przy opcji, z której chcesz skorzystać ze względu na PODOBNE WYNIKI.


Edytuj adres
Kliknij Edytuj na ekranie Wyniki sprawdzania adresu, aby edytować dane na ekranie Edytuj adres.


Zachowaj wybrane elementy
  • Zaznacz pole(pola) wyboru dla wpisanych adresów, aby zapisać adresy wpisane pierwotnie.
  • Zaznacz pole(pola) wyboru dla sugerowanych zmian, aby zapisać sugerowaną zmianę w wynikach.
  • Po wybraniu pożądanego adresu kliknijZachowaj wybrane elementy.

Dostosuj sprawdzanie adresu
Kliknij zakładkę Dostosuj znajdującą się na ekranie Książka adresowa, aby skonfigurować ustawienia domyślne dla automatycznego sprawdzania adresów i wyświetlania wyników. Patrz Dostosuj w celu uzyskania dodatkowych informacji. Patrz Sprawdz adres w celu uzyskania ogólnej informacji na temat funkcji sprawdzania adresu FedEx.Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania aplikacji FedEx Ship Manager w systemie fedex.com. W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy tymi informacjami a Umową o automatyzacji lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie oraz Przewodniku po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z zawartych tutaj informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.
Zamknij