Zamknij
Drukuj Drukuj
Pomoc FedEx Ship Manager®
Odbiór - Historia odbiorów przesyłek
Opcje pomocy


Menu pomocy


Kliknij na menu Pomoc umieszczone w górnej części każdej strony, aby uzyskać dostęp do następujących narzędzi:

  • Pomoc w obsłudze tej strony – zawiera FAQ, konkretne instrukcje oraz informacje dodatkowe dla sekcji i procesów widocznych na ekranie.
  • Wsparcie techniczne online – Umożliwia wyszukiwanie odpowiedzi online, czat online z jednym z przedstawicieli wsparcia technicznego FedEx lub wysłanie pytania.
  • Interaktywny system pomocy – Oferuje demonstrację, możliwość przećwiczenia używania naszych aplikacji, pomoc w trakcie wykonywania transakcji, drukowanie podręcznika użytkownika i informacje o nowościach.

Kontakt z FedEx
Patrz Biuro Obslugi Klienta FedEx, aby uzyskać informacje na temat możliwości skontaktowania się z FedEx za pomocą e-mail, poczty lub telefonicznie.


Najczęściej zadawane pytania

  1. Jak edytować odbiór?
  2. Jak anulować odbiór?
  3. Jak wyświetlić lub wydrukować szczegółowe informacje o odbiorach?


Historia odbiorów
Wyświetl historię odbiorów przesyłek
Wybierz Zaplanuj odbiór z zakładki Wysyłka, następnie kliknij na zakładkę Historia odbiorów przesyłek.


Wyszukaj odbiory
Wpisz kryteria wyszukiwania w polu tekstowym Wyszukiwanie i za pomocą menu rozwijanego wybierz szukaną kolumnę. Zapisy odbiorów, które są zgodne z kryteriami wyszukiwania, wyświetlane są w tabeli.


Wyświetl odbiory
Wybierz ilość dni do wyświetlenia z menu rozwijanego Wyświetl odbiory z ostatnich.


Sortuj odbiory
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować tabelę w kolejności rosnącej lub malejącej względem tej kolumny.


Edytuj odbiór
Wybierz odbiór i kliknij Edytuj. Wykonaj zmiany na ekranie Zaplanuj odbiór, a następnie kliknij Zaktualizuj odbiór.


Anuluj odbiór
Wybierz jeden lub więcej odbiorów i kliknij Anuluj. Następnie kliknij Tak, aby kontynuować anulowanie. Status każdego anulowanego odbioru zmieni się na Anulowany.


Wyświetl/Drukuj szczegółowe informacje o odbiorach
  • Wybierz odbiór i kliknij Wyświetl/Drukuj szczegółowe informacje o odbiorach.
  • Kliknij link w kolumnie Nr potwierdzenia. Dla odbiorów o statusie Anulowano link nie jest dostępny.
  • Kliknij link w kolumnie Status. Dla odbiorów o statusie Anulowano link nie jest dostępny.


Niniejsze informacje i ich używanie są objęte Umową o automatyzacji FedEx, na podstawie której zostały one uzyskane lub otrzymano autoryzację do używania FedEx Ship Manager na fedex.com. W związku z niniejszymi informacjami, żadna gwarancja nie jest rozszerzona, łącznie z gwarancjami bez ograniczenia, WPROWADZONE GWARANCJE ZAKUPU I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU SĄ ODRZUCANE. W przypadku konfliktu pomiędzy tymi informacjami, a Umową o automatyzacji, lub umową o transporcie pomiędzy klientem i FedEx lub pomiędzy tymi informacjami i Przewodnikiem po usługach FedEx, konflikt ten będzie rozwiązywany na podstawie Umowy o automatyzacji, umowy o transporcie i Przewodnika po usługach FedEx, w podanej kolejności. Korzystanie z tutaj zawartych informacji oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków.

Zamknij