• How to Complete International Shipping Documentation

Usługi > Proste i skuteczne rozwiązania celne / Jak wypełnić dokumentację dotyczącą transportu międzynarodowego

Jak wypełnić fakturę handlową

Faktura handlowa jest podstawowym dokumentem stosowanym przez większość agencji celnych do kontroli importu, wyceny i określenia wysokości cła.


 1. Numer międzynarodowego lotniczego listu przewozowego
  Wprowadź numer międzynarodowego lotniczego listu przewozowego FedEx, głównego punktu odniesienia dla Twojej przesyłki.
 2. Informacje eksportowe (tj. numer zamówienia, numer faktury, itp.)
  Przy odprawie celnej numer faktury jest zawsze wymagany
 3. Nadawca / Eksporter
  Pełna nazwa, adres, numer telefonu i numer EORI lub NIP
 4. Odbiorca / Importer
  Pełna nazwa, adres, numer telefonu i numer EORI lub NIP
 5. Importer - jeżeli inny niż odbiorca
  Jeśli przesyłka będzie obsługiwana przez importera, który nie jest odbiorcą, należy podać pełne imię i nazwisko, adres i numer telefonu.
 6. Pełny opis towaru
  Opis powinien zawierać w sobie odpowiedzi na pytania:
  • Co to jest?
  • Ile?
  • Z czego jest zrobione?
  • Do czego przeznaczone?
  • Przykłady:
   • Dwie stalowe sprężyny do obrabiarki drewna
   • 30 stron dokumentów prawnych
   • Żywność - jedna puszka brzoskwiń w plasterkach
 7. Kraj pochodzenia
  Kraj, w którym każdy z towarów w przesyłce był pierwotnie wytworzony lub wyprodukowany. Jeśli posiadasz wiele towarów z różnych krajów, wpisz dany kraj produkcji obok każdego opisu produktu.
 8. Unit Value
  A true customs value is required, even if there is no transactional value for the goods being shipped. If you have multiple commodities with different values, please include each value beside each product description.
 9. Wartość jednostkowa
  Dla wysyłanych towarów wymagana jest prawdziwa wartość celna nawet jeśli nie mają wartości transakcyjnej. Jeśli masz wiele towarów o różnych wartościach, wpisz daną wartość obok każdego opisu produktu.

Jak wypełnić lotniczy list przewozowy online i przesłać dokumentację celną z FedEx Ship Manager® na fedex.com

Krok 1 - Zaznacz opcję elektroniczne dokumenty handlowe (potrzebne tylko raz)

Log in to FedEx Ship Manager at fedex.com

 1. Zaloguj się na FedEx Ship Manager na fedex.com i kliknij na „Preferencje” umieszczone powyżej Informacji Bilingowych.
 2. CZaznacz pole „Electronic Trade Documents” („Elektroniczne Dokumenty Handlowe”).
 3. Kliknij „Zachowaj Zmiany”.
Sprawdź, dla jakich krajów dostępna jest usługa z przewidywanym czasem odjazdu/odlotu ►

Krok 2 - Wprowadź informacje wysyłkowe

 1. Informacje o nadawcy.

  Pamiętaj o podaniu pełnego adresu i numeru telefonu. Dla przesyłek dostarczanych poza UE podaj także numer EORI.

 2. Informacje o odbiorcy.

  Podaj pełen adres i numer telefonu. Dla przesyłek dostarczanych poza UE podaj także numer EORI.

 3. Informacje o płatniku.

  Uzupełnij informacje dla transportu, ceł i podatków.

Krok 3 – Wprowadź informacje o produkcie lub towarze

 1. Wpisz informacje na temat produktu/towaru.

  Dla przesyłek wymagających dokumentacji celnej pojawi się nowe okno do uzupełnienia informacji o produkcie/towarze.

 2. Informacje o towarze

  Dla każdej paczki przygotuj:

  • Pełen opis po angielsku
   • Co to jest?
   • Z czego jest zrobione?
   • Ile?
   • Do czego jest przeznaczone?
  • Wartość celna: należy ją uwzględnić nawet przy braku wartości transakcyjnej (wartość równa zero jest niedopuszczalna)
  • Kraj pochodzenia: jeśli posiadasz wiele towarów z różnych krajów, wpisz dany kraj produkcji obok opisu każdego towaru.

   

 3. Wybierz dokumenty celne, które chcesz wysłać lub stworzyć

  • Faktura handlowa:
   • Sugerujemy: użyj własnej faktury handlowej
   • Upewnij się, że zaznaczyłeś opcję z przewidywanym czasem odjazdu/odlotu
   • Upewnij się, że informacje na fakturze handlowej pokrywają się z informacjami podanymi na lotniczym liście przewozowym
  • Faktura Pro-Forma:
   • Dla przesyłek zawierających darmowe towary jak próbki, katalogi, czy produkty nieprzeznaczone do sprzedaży
   • Nie wszystkie kraje akceptują faktury pro-forma, sugerujemy więc każdorazowe przygotowanie faktury handlowej
  • Dodatkowe dokumenty:
   • Załącz inne wymagane dokumenty dla Twojej przesyłki/kraju przeznaczenia

Krok 4 - Drukuj etykiety i dokumenty

 1. Drukuj etykiety i dokumenty

  To ostatni krok w procesie weryfikacji i wydruku Twojego lotniczego listu przewozowego.

 2. Załączone dokumenty

  Masz możliwość przejrzenia dokumentów załączonych do Twojej przesyłki.

 3. Instrukcje po wydruku

  Złóż wydrukowaną stronę poziomo, umieść etykietę w kopercie i przytwierdź do przesyłki.

Uwaga: Jeśli nie przesłałeś swojej faktury handlowej przez FedEx Ship Manager, wydrukuj 3 kopie faktury handlowej, podpisz je i załącz wraz z lotniczym listem przewozowym do przesyłki.

Rozwijaj swój biznes z FedEx. Poznaj historie naszych klientów, porady i narzędzia.

Dowiedz się więcej

 • Grow your business with FedEx. Learn more with shipping stories, tips and tools.