• Customs Documentation Basics for Exporters

Usługi > Proste i skuteczne rozwiązania celne / Wskazówki dla eksporterów

 

Jesteś odpowiedzialny za dokumentację celną

Jako eksporter jesteś odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji celnej.

Rodzaj wymaganej dokumentacji zależy od rodzaju towarów, ich wartości handlowej i kraju/terytorium przeznaczenia.

Najczęściej wymaganymi dokumentami eksportowymi są międzynarodowy lotniczy list przewozowy (wymagany dla wszystkich przesyłek) oraz faktura handlowa (wymagana dla większości przesyłek wysłanych poza Unię Europejską).

Wskazówka: Prawidłowe wypełnienie dokumentacji pomoże Ci uniknąć opóźnień celnych.

Twoja rola w międzynarodowym procesie transportowym, krok po kroku

Krok 1

Sprawdź, jak wypełnić fakturę handlową ►

Warto wiedzieć:

Pierwsza wysyłka międzynarodowa z FedEx:
Aby przesłać dokumentację drogą elektroniczną, upewnij się, że masz włączoną funkcję ETD (przewidywany czas odjazdu/odlotu). Nie zapomnij wysłać nam swojego pełnomocnictwa (POA) aby upoważnić nas do przeprowadzenia odprawy celnej w Twoim imieniu

Dowiedz się więcej o POA ►

Pierwsza wysyłka tego typu towarów:

Upewnij się, że wysyłane towary są dopuszczalne w danym kraju/terytorium. Zidentyfikuj wymagane dokumenty celne na podstawie kraju/terytorium przeznaczenia i rodzaju wysyłanego towaru.

Wejdź na Global Trade Manager ►

Zobacz listę zakazanych produktów ►


Krok 2

Sprawdź jak wypełnić lotniczy list przewozowy online i przesłać dokumenty celne ►

Podczas przygotowywania przesyłki, na opakowaniu należy umieścić kopię lotniczego listu przewozowego i 3 kopie faktury handlowej.

Wskazówka: Zaoszczędzisz czas i papier, przesyłając dokumenty celne za pośrednictwem FedEx Ship Manager.

Aby przesłać swoje dokumenty elektronicznie (i uniknąć drukowania), wystarczy włączyć usługę Electronic Trade Documents (ETD) w ramach FedEx Ship Manager.

Sprawdź, jak włączyć ETD ►

x

Krok 4

Przeprowadzimy przesyłkę przez eksportową odprawę celną. Skontaktujemy się z Tobą tylko w przypadku braku lub niekompletności dokumentów.

Warto wiedzieć: Opóźnienia w eksportowej odprawie celnej zdarzają się rzadko.


Krok 6

Przeprowadzimy przesyłkę przez importową odprawę celną.

Skontaktujemy się z odbiorcą tylko w przypadku braku informacji (numer EORI, pełnomocnictwo, niekompletne informacje o produktach, etc.).

Wskazówka: Wskazówka: Aby zapewnić terminowe dostarczenie przesyłki, odbiorca powinien reagować szybko na wszelkie kwestie związane z importem.

x

Krok 7

Przesyłka zostanie dostarczona na adres widniejący na lotniczym liście przewozowym.


Krok 8

Jeśli nie uzgodniono inaczej, odbiorca będzie musiał uiścić opłatę za cła i podatki poniesione przez FedEx.

Warto wiedzieć: W zależności od wartości przesyłki, importer może zażądać uiszczenia opłat przed odbiorem przesyłki.

x
 • Your role, step by step, in the international shipping process.
 • Your role, step by step, in the international shipping process.
 • Your role, step by step, in the international shipping process.

Wskazówki celne

Podczas przygotowania dokumentacji i przesyłki:

 

 • Upewnij się, że numer EORI, numer VAT dla eksportera i importera są zamieszczone na fakturze handlowej
 • Załącz szczegółowy opis towarów w języku polskim i angielskim i na fakturze handlowej
 • Załącz dane kontaktowe importera i eksportera
 • Upewnij się, że informacje zamieszczone na fakturze handlowej zgodne są z informacjami na lotniczym liście przewozowym
 • Umieść na opakowaniu 3 kopie faktury handlowej (oryginał i 2 kopie)

 

Internetowe narzędzie wysyłki FedEx przeprowadzi cię przez proces wysyłki międzynarodowej; umożliwi ono przesłanie i przekazanie całej Twojej dokumentacji celnej w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

Dlaczego faktura handlowa jest ważna? Jak wypełnić ją prawidłowo?

Co to jest faktura handlowa i do czego jest potrzebna?

Faktura handlowa jest podstawowym dokumentem stosowanym przez większość zagranicznych agencji celnych do kontroli importu, wyceny i określenia wysokości cła.

Jest to pierwszy międzynarodowy dokument wysyłki, który jest podstawą dla wszystkich innych dokumentów handlowych. Informacje zamieszczone na innych międzynarodowych dokumentach przewozowych, w tym na lotniczym liście przewozowym lub etykiecie przewozowej, muszą być zgodne z fakturą handlową.

Faktura handlowa jest przygotowywana przez eksportera i wymagana przez importera do stwierdzenia własności i zorganizowania płatności.

Kiedy jest potrzebna?

Faktura handlowa wymagana jest dla wszystkich produktów / towarów (bez dokumentów) dla handlu międzynarodowego.

W jaki sposób mogę wypełnić i ściągnąć fakturę handlową?

FedEx Ship Manager na fedex.com przeprowadzi Cię przez dokumentację celną. Możesz też przesłać swoją dokumentację lub wygenerować ją automatycznie.

Sprawdź, jak wypełnić fakturę handlową ►

Sprawdź, jak wypełnić lotniczy list przewozowy online i przesłać dokumenty celne ►

Czym jest numer EORI i gdzie go wprowadzić?

Czym jest numer EORI?

EORI jest unikalnym numerem referencyjnym nadanym przez organ celny w celu zidentyfikowania podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej. Numer niezbędny dla wszystkich firm i wszelkich rodzajów przesyłek eksportowych i importowych. Od 1 lipca 2009 roku Unia Europejska wprowadziła wymóg przyjęcia systemu EORI (Economic Operators Registration and Identification) przez państwa członkowskie.

Dlaczego potrzebujesz numeru EORI?

Numer EORI jest wymogiem prawnym i powinien być uwzględniony we wszystkich zgłoszeniach celnych do krajów/terytoriów spoza Unii Europejskiej. Organy celne odmówią przejścia przez granicę towarom nieposiadającym EORI.

Jak uzyskać numer EORI?

Numer EORI musi być przydzielony przez organy celne kraju/terytorium, w którym Ty lub Twoja firma jesteście zarejestrowani.

Ubiegaj się o nadanie numeru EORI w Polsce ►

Uwaga: Aby zyskać numer EORI online za pośrednictwem Biura Elektronicznego musisz mieć zainstalowany cyfrowy certyfikat Twojej firmy na swoim komputerze.

Gdzie należy wprowadzić numer EORI?

EORI należy podać na fakturze handlowej i przez nasze narzędzia wysyłki online podczas wprowadzania informacji o nadawcy.

Sprawdź, jak wypełnić fakturę handlową ►

Sprawdź, jak wypełnić lotniczy list przewozowy online i przesłać dokumenty celne ►

Z kim się skontaktować w celu zaktualizowania informacji?

Jeśli aplikacja jest w trakcie instalacji, poinformuj nas o zatwierdzeniu numeru EORI na adres e-mail: poland@fedex.com

Czym jest pełnomocnictwo i jak mogę je przyznać FedEx?

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo (POA) jest pisemnym upoważnieniem do reprezentowania lub działania w cudzym imieniu w sprawach prywatnych, biznesowych lub innych.

POA to pozwolenie importera lub eksportera na wykonywanie odprawy celnej przez FedEx w ich imieniu.

Dlaczego jest potrzebne?

Posiadanie POA jest wymogiem prawnym, także wymaganym przez służby celne.

Jak udzielić pełnomocnictwa FedEx?

Możesz go udzielić wysyłając kopię POA na adres e-mail Poland@fedex.com i oryginał do biura FedEx: ul. Wirażowa 35, 02-158 Warszawa.

Jakie przesyłki są zakazane?

Aby uzyskać więcej informacji na temat szczególnych zakazów w danym kraju/terytorium, skontaktuj się z nami

 • Zwłoki, narządy ludzkie lub części ciała, embriony ludzkie i zwierzęce lub skremowane lub ekshumowane szczątki ludzkie.
 • Materiały wybuchowe*
 • Broń palna i jej części (dopuszczalne w USA i Puerto Rico).
 • Psujące się artykuły żywnościowe, żywność i napoje wymagające chłodzenia lub innej kontroli warunków środowiskowych.
 • Żywe zwierzęta, w tym owady.
 • Rośliny i materiał roślinny, łącznie z kwiatami ciętymi (kwiaty cięte dopuszczalne są do transportu z USA do wybranych punktów w Kanadzie oraz z Kolumbii, Ekwadoru i z Holandii do USA).
 • Kupony na loterię i urządzenia do gier, zabronione przez prawo lokalne, stanowe, prowincjonalne lub krajowe/terytorialne.
 • Pieniądze (monety, banknoty, różnego rodzaju waluty, akcje, obligacje i akredytywy gotówkowe).
 • Materiały pornograficzne i / lub obsceniczne.
 • Przesyłki** przetwarzane na podstawie:
  • Zwrotu cła o ile nie zostało ustalone inaczej.
  • Obligacji tymczasowych - dostępnych za pomocą opcji FedEx International Broker Select, tylko dla importu początkowego.
  • Pozwolenia Departamentu Stanu USA.
  • Karnetów.
  • Zezwolenia na eksport wydawanego przez Administrację Legalnego Obrotu Lekarstw.
  • Akredytywy. Przesyłki podlegające akredytywom są z reguły zabronione, z wyjątkiem przesyłek podlegających akredytywom „odbioru przez kuriera”, jak określono w art 25 akredytywy UCP 600, wysłane za pomocą usługi FedEx Expanded Service International Air Waybill.
  • Certyfikat rejestracji przesyłek (CF4455).
 • Odpady niebezpieczne, w tym igły iniekcyjne, strzykawki lub inne odpady medyczne.
 • Przesyłki, które mogą spowodować opóźnienie lub uszkodzenie personelu, sprzętu lub innych przesyłek.
 • Przesyłki, które wymagają uzyskania specjalnej licencji lub zezwolenia na transport, przewóz lub wywóz.
 • Przesyłki lub towary, których przewóz, przywóz lub wywóz jest zabroniony przez prawo, statuty lub regulaminy.
 • Marihuana, w tym przeznaczona do użytku rekreacyjnego lub leczniczego i syntetyczne kannabinoidy.
 • Przesyłki z zadeklarowaną wartością cła przekraczającą dozwoloną.
 • Towary niebezpieczne z wyjątkiem dopuszczonych w sekcji Towary Niebezpieczne.
 • Przetworzone lub nieprzetworzone martwe zwierzęta, w tym owady. Wypchane trofea myśliwskie lub całkowicie przetworzone (zasuszone) okazy całych lub części zwierząt są dopuszczalne do wysyłki do USA.
 • Paczki mokre, nieszczelne lub wydzielające zapachy.
 • Produkty, które wymagają zezwolenia na odprawę celną wydawaną przez U.S. Fish and Wildlife Service przed wwozem na teren USA
 • Przesyłki przeznaczone lub wycofywane ze strefy handlu zagranicznego lub składu celnego, chyba że wybrano opcję FedEx International Broker Select dla przesyłek importowych do USA lub opcję FedEx International Controlled Export wybraną dla przesyłek eksportowych z USA.
 • Adresy APO / FPO / DPO.
 • Przesyłki C.O.D.

Skomplikowane odprawy celne? Pomożemy!

Czy potrzebujesz agenta celnego?

Opcja Broker Select pozwala na wyznaczenie konkretnego agenta celnego. Wystarczy wybrać usługę FedEx International Broker Select podczas przygotowywania przesyłki online i wskazać adres i numer telefonu agenta na międzynarodowym lotniczym liście przewozowym.

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź wszystkie dodatkowe usługi związane z odprawą celną lub skontaktuj się z działem sprzedaży FedEx.

Potrzebujesz rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb?

Możesz polegać na naszej wiedzy dotyczącej odprawy celnej, która pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązania.

Rozwijaj swój biznes z FedEx. Poznaj historie naszych klientów, porady i narzędzia.

Dowiedz się więcej

 • Grow your business with FedEx. Learn more with shipping stories, tips and tools.