Rodzaje zwrotów

  • Choosing your return type

Wybierz rodzaj zwrotów

Gdy przygotowuje międzynarodową przesyłke zwrotną z pomoca narzedzi FedEx, na przesyłce pierwotnej i zwrotnej musi znaleźć sie informacja o potencjalnym zwrocie i jego rodzaju. Wybierz najbardziej odpowiadający Twoim potrzebom powód zwrotu z tabeli poniżej. Prawidłowa deklaracja usprawni proces odprawy celnej i ułatwi odzystanie opłat celnych i podatków.

Przesyłka pierwotna – co wpisać? Przesyła zwrotna – co wpisać? Kiedy wpisać?
Grzecznościowa etykieta zwrotna Odrzucony towar Gdy przesyłasz do klienta etykietę zwrotną, ale nie oczekujesz zwrotu.
Wystawa/ targi Zwrot z wystawy/targów Gdy towary, które wysyłasz, po zakończonym wydarzeniu mają zostać dostarczone do Ciebie z powrotem.
Artykuł do wypożyczenia Zwrot wypożyczonego artykułu Gdy towary, które wysyłasz, są przeznaczone do tymczasowego użytku i zostaną Ci zwrócone w niezmienionym stanie.
Egzemplarz testowy Zwrot egzemplarza testowego Gdy towary, które wysyłasz, są egzemplarzami testowymi/ próbnymi.
Wymiana Wysyłany wadliwy artykuł Gdy wysyłasz artykuł zamienny i otrzymujesz z powrotem wadliwy artykuł.
Tymczasowy eksport — Inne Zwrot – Inne Gdy nie ma zastosowania żaden z innych wymienionych powodów Będziesz mieć możliwość podania dokładnych powodów zwrotu.
Dla celów naprawy/przetworzenia Naprawa/Przetworzenie Gdy towary, które wysyłasz, zostaną naprawione bądź w inny sposób przetworzone przed ich zwrotem do Ciebie. Przetwarzanie może obejmować modyfikację, włączenie lub rodzaj obróbki.
Po naprawach/przetwarzaniu N/D Gdy odbiorca wcześniej wysłał Ci artykuł do naprawy, ale nie za pośrednictwem FedEx.

Rodzaje zwrotów

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

Dowiedz się więcej