404 Not Found

Not Found

The requested URL /pl/mainheader.html was not found on this server.

Co powinien wiedzieć nadawca

Wysyłka z Polski


Tu znajdziesz informacje dotyczące procedur celnych, ograniczeń i zakazów. Jeśli odpowiednio przygotujesz przesyłkę, dotrze ona na czas.
Na tej stronie:


Wszystkie przesyłki z Polski do krajów nie należących do Unii Europejskiej muszą zostać odprawione w urzędzie celnym kraju docelowego przed dostarczeniem ich do odbiorcy. Jeśli nadawca nie wyznaczy agencji celnej, FedEx przekaże przesyłkę Urzędowi Celnemu lub innej agencji zajmującej się odprawą celną. Nadawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie niezbędnej i poprawnie wypełnionej dokumentacji. Odprawa przesyłek, które wymagają więcej dokumentów niż jedynie międzynarodowy lotniczy list przewozowy FedEx i faktura handlowa, może zająć więcej czasu. Jeśli przesyłka jest przetrzymywana w urzędzie celnym z powodu nieprawidłowych lub brakujących dokumentów, przede wszystkim powiadomimy o tym jej odbiorcę.

Powrót na górę


Wskazówka 
  Profile krajów Tu znajdziesz informacje o handlu międzynarodowym oraz o wysyłce na cały świat.
Jeśli wysyłasz przesyłkę z Polski do państwa nie należącego do Unii Europejskiej, odprawa celna może przebiegać różnie w zależności od zawartości przesyłki:
 • Dokumenty bez wartości komercyjnej
 • Towary podlegające ocleniu (posiadające wartość komercyjną)
 • Przesyłki o wartości poniżej 22 euro nie podlegają indywidualnej odprawie celnej.

Powrót na górę


Wskazówki
Upewnij się, że możesz przesłać dany towar do kraju docelowego, korzystając z wybranej usługi FedEx.
 
Sprawdź w witrynie internetowej państwa docelowego, jakie zakazy dotyczące importu towarów tam obowiązują.
Urzędy celne zabraniają eksportu niektórych towarów z Polski lub sprawują nad nim kontrolę. Zakaz eksportu tych przedmiotów obowiązuje obok listy przedmiotów zakazanych przez IATA. Obowiązek upewnienia się, że wysyłane towary mogą być wywiezione z Polski, leży po stronie nadawcy.
Następujące przedmioty nie są dopuszczone do transportu z Polski:
 • Przedmioty niebezpieczne wg definicji IATA
 • Żywność, towary łatwo ulegające zepsuciu
 • Żywe zwierzęta
 • Części ludzkiego ciała
 • Materiały wybuchowe
 • Pieniądze

Powrót na górę


Wskazówka
Upewnij się, że dokumenty zostały wypełnione dokładnie i nie zawierają sprzeczności. Sprzeczności w dokumentach mogą spowodować opóźnienie przesyłki.
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty różnią się w zależności od następujących czynników:
 • Jeśli wysyłasz dokumenty nie posiadające wartości komercyjnej (reklamę, bilety lotnicze, raporty roczne, odbitki, książki, broszury, foldery firmowe, katalogi, wydruki komputerowe, faktury, magazyny, manuskrypty, gazety i zestawienia), wystarczy wypełnić międzynarodowy lotniczy list przewozowy FedEx.
 • Jeśli wysyłasz towary podlegające ocleniu (posiadające wartość komercyjną), wymagany jest międzynarodowy lotniczy list przewozowy FedEx i faktura handlowa lub pro forma.
W zależności od miejsca przeznaczenia przesyłki, od rodzaju towaru i od jego miejsca pochodzenia, przy odprawie celnej mogą być wymagane dodatkowe certyfikaty i inne formularze. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, a odpowiemy Ci na szczegółowe pytania.
Narzędzia międzynarodowe FedEx
Oprogramowanie FedEx Global Trade Manager ułatwi Ci wysyłanie przesyłek na cały świat. Kliknij na "Narzędzia międzynarodowe", aby uzyskać dostęp do FedEx Global Trade Manager. Wpisz informacje o swojej przesyłce - reszta jest prosta.
 • Wypełnianie dokumentów międzynarodowych
  Wypełnianie dodatkowych dokumentów celnych nie jest wcale trudne. To bezpłatne oprogramowanie usprawni Twoją pracę, podpowiadając, jakie dokumenty i dane są potrzebne dla danej przesyłki.
 • Biblioteka dokumentów
  Jeśli masz doświadczenie w nadawaniu przesyłek, wybierz samodzielnie potrzebne dokumenty. Wyświetl lub wydrukuj dokumenty wymagane w przypadku danej przesyłki, korzystając z obszernej biblioteki.
 • Profile państw
  Tu znajdziesz informacje o handlu międzynarodowym oraz informacje o wysyłaniu przesyłek na cały świat

Powrót na górę


Eksportując z Polski, należy zapoznać się z informacjami na temat:
 • Maksymalnych rozmiarów i wagi przesyłki (informacje te należy uzyskać w kraju docelowym.)
 • Opłat za przesyłkę, które uzależnione są od ciężaru gabarytowego lub ciężaru rzeczywistego (wyższy z nich jest decydujący).

Powrót na górę


Agencja
Federal Express Poland Sp. z o.o.
Wirażowa 35
02-158 Warszawa
Aby przyspieszyć odprawę celną, zapoznaj się ze wskazówkami na stronie Jak uniknąć kłopotów z urzędem celnym. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Biurem Obslugi Klienta.

Powrót na górę

404 Not Found

Not Found

The requested URL /pl/mainfooter.html was not found on this server.