Jak wypełnić międzynarodowy lotniczy list przewozowy FedEx®


Międzynarodowy lotniczy list przewozowy FedEx jest stosowany przy takich usługach jak FedEx International Priority® i FedEx® 10 kg Box oraz FedEx® 25 kg Box.

Aby dostarczyć towar korzystając z usług w ramach FedEx International Priority® Freight, FedEx International Broker Select i Letter of Credit, należy użyć międzynarodowych lotniczych listów przewozowych FedEx w wersji rozszerzonej.
Wypełniając ręcznie formularz międzynarodowego lotniczego listu przewozowego FedEx należy pisać wyraźnie, mocno przyciskając długopis.

1. Od (nadawca)
Wpisz datę, numer konta FedEx, nazwisko, numer telefonu i pełny adres. Jeśli nie masz konta, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
2. Do (odbiorca)
Wpisz nazwisko odbiorcy, numer telefonu, pełny adres (z kodem pocztowym) oraz numer identyfikacyjny podatnika.

Lotniczy list przewozowy
3. Informacje o przesyłce
Te informacje muszą zgadzać się z informacjami przedstawionymi na fakturze handlowej. Lotniczy list przewozowy nie zastępuje faktury handlowej w przypadku przesyłek, gdzie taki dokument jest wymagany. Wpisz następujące informacje:

 • Całkowita liczba paczek, waga, wymiary Całkowita liczba paczek w przesyłce, całkowita waga przesyłki (w kilogramach lub funtach) oraz wymiary przesyłki (długość, szerokość i wysokość w centymetrach lub calach).
 • Opis towaru Wprowadź pełny opis każdego towaru i określ, czy jest on przeznaczony do dalszej sprzedaży.
 • Zharmonizowany kod taryfy celnej Numer taryfy zharmonizowanego systemu odprawy celnej dla każdego towaru w przesyłce.
 • Kraj produkcji Kraj w którym wyprodukowano towar.
 • Całkowita wartość do oclenia Ta kwota oznacza koszty ponownego zakupu lub cenę sprzedaży (nawet jeśli towar nie jest przeznaczony do dalszej sprzedaży) zawartości przesyłki i musi być równy lub większy niż "Całkowita deklarowana wartość do przewozu". Ta kwota służy celnikowi do obliczenia należności celnych i podatkowych. Aby uzyskać informację/pomoc dotyczącą przesyłek o wysokiej wartości rzeczywistej, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
 • Całkowita deklarowana wartość do przewozu Ta kwota wyznacza odpowiedzialność firmy FedEx za przesyłkę. O ile nadawca nie zadeklaruje wyższej wartości na liście przewozowym, odpowiedzialność FedEx za przesyłkę ograniczona jest do wyższej kwoty z następujących dwóch możliwych: a) kwoty wynikającej z postanowień umów międzynarodowych (łącznie z Konwencją Warszawską i CMR) lub b) 22 EUR/kg. FedEx nie oferuje ubezpieczenia transportowego od odpowiedzialności cywilnej ani ubezpieczenia generalnego (all risks), ale jeśli zadeklarowana wartość przesyłki przekracza w/w limity, nadawca może uiścić dodatkową opłatę w wys. 4,09 PLN za każde 390,50 PLN. Dla przedmiotów o wartości szczególnej, np. dzieł sztuki, filmów, antyków, szkła, biżuterii, futer, zegarków itp. zadeklarowana wartość towarów jest ograniczona do 1000 US$ za przesyłkę lub 9,07 US$ za funt (lb) przesyłki (stosowana jest zawsze wyższa z podanych kwot).
 • Tylko dla krajów Unii Europejskiej To pole należy zaznaczyć, jeśli towary nie są dopuszczone do nieograniczonego obrotu. W tym wypadku należy załączyć fakturę handlową.

Lotniczy list przewozowy
4. Usługa wysłania przesyłki ekspresowej
Należy wybrać rodzaj usługi:

 • FedEx International Priority® Doręczenie przesyłki w przeciągu 1 do 3 dni roboczych do ponad 210 krajów, które obejmuje odprawę celną.
 • FedEx International Economy® Doręczenie przesyłki w przeciągu 2 do 6 dni roboczych, które obejmuje odprawę celną.

Lotniczy list przewozowy
5. Opakowanie
Wybierz opakowanie: FedEx Envelope, FedEx Pak lub inne. FedEx® 10 kg Box i FedEx® 25 kg Box są dostępne wyłącznie w ramach usługi FedEx International Priority®.

Lotniczy list przewozowy
6. Dodatkowe opcje

(opcjonalne) Aby skorzystać z dodatkowych opcji, takich jak przechowywanie przesyłki w placówce FedEx, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji skontaktuj się z nami lub przejrzyj stronę Dodatkowe opcje. (wymagane) Przesyłanie przedmiotów niebezpiecznych do i z Polski jest niedozwolone.

Lotniczy list przewozowy
7a. Płatność
Należy zaznaczyć wybraną opcję płatności za opłaty transportowe.

 • Aby obciążyć nadawcę, należy w punkcie 1 podać numer konta klienta FedEx odpowiedni dla nadawcy.
 • Aby obciążyć odbiorcę, należy podać numer konta klienta FedEx odpowiedni dla odbiorcy (jeśli jest on znany).
 • Aby obciążyć osobę trzecią, należy podać numer konta klienta FedEx tej osoby.
 • Aby zapłacić kartą kredytową, należy podać numer karty kredytowej i datę ważności.

Uwaga: W niektórych placówkach i w niektórych miejscach odbioru przesyłki nie przyjmujemy opłat gotówką.
7b. Płatność

Należy zaznaczyć wybraną opcję płatności za cło i podatek. Wszystkie przesyłki zawierające przedmioty osobiste, podarunki i inne "towary" mogą podlegać opłatom celnym. Firma FedEx nie może oszacować wysokości opłat celnych. Jeśli odbiorca lub osoba trzecia nie opłaci ceł i podatków, odpowiedzialność za przesyłkę ponosi nadawca.

Lotniczy list przewozowy
8. Państwa numer referencyjny do faktury (opcjonalnie)
Wprowadź referencyjny numer wewnętrzny. Na fakturze zostanie wydrukowanych pierwszych 24 znaków.

Lotniczy list przewozowy
9. Wymagany podpis
Podpisz się i podaj datę na lotniczym liście przewozowym. (podpis nadawcy lub przedstawiciela firmy)

Lotniczy list przewozowy
Zachowaj dowód nadania (górny egzemplarz formularza) wypełnionego międzynarodowego lotniczego listu przewozowego FedEx. Wszystkie pozostałe kopie tego dokumentu powinny zostać dołączone do listu lub przesyłki.

Inne dokumenty, które mogą być wymagane

Faktura handlowa
Faktura handlowa jest wymagana przez urząd celny w krajach na całym świecie w przypadku przesyłek nie zawierających wyłącznie dokumentów. W zależności od takich czynników jak rozmiar, waga, ilość, wartość i pochodzenie zawartości przesyłki, przepisy poszczególnych krajów mogą różnić się od siebie. Aby uzyskać informacje/pomoc, skontaktuj się z nami.Powrót na górę