Jak wypełnić międzynarodowy
lotniczy list przewozowy FedEx w wersji rozszerzonej


Międzynarodowy lotniczy list przewozowy FedEx w wersji rozszerzonej jest stosowany przy wszystkich dostępnych usługach i opcjach, w tym FedEx International Priority® Freight, FedEx International Broker Select®, i Letter of Credit.

Międzynarodowy lotniczy list przewozowy FedEx jest stosowany jedynie w przypadku najczęściej używanych usług, takich jak FedEx International Priority® i i FedEx 10 kg oraz 25 kg Boxes.
Wypełniając ręcznie formularz międzynarodowego lotniczego listu przewozowego FedEx należy pisać wyraźnie, mocno przyciskając długopis.

1. Od (nadawca)
Wpisz datę, numer konta FedEx, nazwisko, numer telefonu i pełny adres. Jeśli nie masz konta, skontaktuj się z nami.

Lotniczy list przewozowy
2. Twój numer referencyjny do faktury (opcjonalnie)
Wprowadź referencyjny numer wewnętrzny. Na fakturze zostanie wydrukowane pierwszych 24 znaków.

Lotniczy list przewozowy
3. Do (odbiorca)
Wprowadź nazwisko odbiorcy, numer telefonu, pełny adres (z kodem pocztowym) oraz numer identyfikacyjny podatnika.

Lotniczy list przewozowy
4. Informacje o przesyłce
Te informacje muszą zgadzać się z informacjami przedstawionymi na fakturze handlowej. List przewozowy nie zastępuje faktury handlowej w przypadku przesyłek, gdzie taki dokument jest wymagany. Wpisz następujące informacje:

 • Całkowita liczba paczek, waga, wymiary Całkowita liczba paczek w przesyłce, całkowita waga przesyłki (w kilogramach lub funtach) oraz wymiary przesyłki (długość, szerokość i wysokość w centymetrach lub calach).
 • Opis towaru Wpisz pełny opis każdego towaru i określ, czy jest on przeznaczony do dalszej sprzedaży.
 • Zharmonizowany kod taryfy celnej Numer taryfy zharmonizowanego systemu odprawy celnej dla każdego towaru w przesyłce.
 • Kraj produkcji Kraj, w którym wyprodukowano towar.
 • Całkowita wartość do oclenia Ta kwota oznacza koszty wymiany lub cenę sprzedaży (nawet jeśli towar nie jest przeznaczony na sprzedaż) zawartości przesyłki i musi być równy lub większy niż "Całkowita deklarowana wartość do przewozu". Ta kwota służy celnikowi do obliczenia należności celnych i podatkowych. Aby uzyskać informację/pomoc dotyczącą przesyłek o wysokiej wartości rzeczywistej, skontaktuj się z nami.
 • Całkowita deklarowana wartość do przewozu Ta kwota wyznacza odpowiedzialność firmy FedEx za przesyłkę - ograniczoną do 20,38 USD za kilogram (100 USD lub 9,07 USD za funt) lub równowartość w lokalnej walucie - w zależności od tego, która z danych wartości jest wyższa, jeśli przy nadaniu nie zadeklarowano wyższej wartości i nie zapłacono wyższej opłaty. Wysokość tej kwoty nie może być wyższa niż całkowita deklarowana wartość do oclenia. Kwota ta wyznacza wysokość sumy, do jakiej FedEx ponosi odpowiedzialność za przesyłkę w czasie transportu.
 • Tylko dla krajów Unii Europejskiej To pole należy zaznaczyć, jeśli dany towar nie jest dopuszczony do nieograniczonego obrotu. W tym przypadku należy załączyć fakturę handlową.

Lotniczy list przewozowy
5a Usługa paczki ekspresowej
Wybierz rodzaj usługi doręczenia:

 • FedEx International Priority® Doręczenie obejmujące odprawę celną do ponad 210 krajów, zazwyczaj w przeciągu 1-3 dni roboczych.
 • FedEx International Economy Doręczenie obejmujące odprawę celną, zazwyczaj w 4 do 5 dni roboczych.

Lotniczy list przewozowy
5b. Usługa ekspresowego doręczenia przesyłki cięższej
Wybierz rodzaj usługi doręczenia

 • FedEx International Priority® Freight Doręczenie obejmujące odprawę celną przesyłek o wadze do 682 kg (1 500 funtów), zazwyczaj w przeciągu 1-3 dni roboczych.

Uwaga: W przypadku przesyłek cięższych wymagany jest numer rezerwacji. Aby dokonać rezerwacji,skontaktuj się z nami.

Lotniczy list przewozowy
6. Opakowanie (dostępne tylko w przypadku usługi Express Package Service)
Wybierz opakowanie: FedEx Envelope, FedEx Pak lub inne. FedEx 10 kg Box i FedEx 25 kg Box są wyjątkowymi opcjami pakowania (dostępnymi wyłącznie w ramach usługi FedEx International Priority®).

Lotniczy list przewozowy
7. Dodatkowe opcje

(opcjonalne) Aby skorzystać z dodatkowych opcji, takich jak usługa zatrzymania przesyłki w placówce FedEx, należy zaznaczyć odpowiednie pole. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych opcji skontaktuj się z nami lub przejrzyj stronę Dodatkowe opcje. (wymagane) Przesyłanie przedmiotów niebezpiecznych do i z Polski jest niedozwolone.

(wymagane) Niedozwolone jest przesyłanie przedmiotów niebezpiecznych do ani z Polski.

Uwaga: Zaznacz pole "Tylko samolot towarowy" dla towarów, które muszą być dostarczone wyłącznie samolotami towarowymi zgodnie z przepisami stowarzyszenia International Air Transport Association. Nie jest dozwolone przesyłanie suchego lodu do ani z Polski.

Lotniczy list przewozowy
8. Wybór agencji celnej (opcjonalne)
Aby wybrać agencję celną inną niż FedEx, zaznacz to pole i wpisz nazwę agencji, miejscowość, kraj, numer telefonu i kod pocztowy.

Lotniczy list przewozowy
9a. Płatność
Obciążyć opłatami za transport:

Wybierz żądaną metodę płatności za opłaty transportowe, zaznaczając odpowiednie pole. Nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich krajach.

 • " Aby obciążyć nadawcę należy w punkcie 1 podać numer konta FedEx nadawcy.
 • Aby obciążyć odbiorcę, należy podać numer konta FedEx odbiorcy (jeśli jest on znany).
 • Aby obciążyć osobę trzecią, należy podać numer konta FedEx osoby trzeciej.
 • Aby zapłacić kartą kredytową, należy podać numer karty kredytowej i datę ważności.

Uwaga: W niektórych placówkach i w niektórych miejscach odbioru przesyłek nie przyjmujemy opłat gotówką.

Lotniczy list przewozowy
9b. Płatność

Wybierz żądaną metodę płatności za cło i podatek. Wszystkie przesyłki zawierające przedmioty osobiste, podarunki i inne "towary" mogą podlegać opłatom celnym. Firma FedEx nie może oszacować wysokości opłat celnych. Jeśli odbiorca lub osoba trzecia nie opłaci ceł i podatków, za przesyłkę ponosi odpowiedzialność nadawca.

Lotniczy list przewozowy
10. Wymagany podpis
Podpisz się i podaj datę na lotniczym liście przewozowym. (czynność ta musi być wykonana przez nadawcę lub przedstawiciela firmy.)

Lotniczy list przewozowy
Zachowaj dowód nadania (górny egzemplarz formularza) wypełnionego międzynarodowego lotniczego listu przewozowego FedEx. Wszystkie pozostałe kopie tego dokumentu powinny zostać dołączone do listu lub przesyłki.

Inne dokumenty, które mogą być wymagane

Faktura handlowa
Faktura handlowa jest wymagana przez urząd celny w krajach na całym świecie w przypadku przesyłek nie zawierających wyłącznie dokumentów. W zależności od takich czynników jak rozmiar, waga, ilość, wartość i pochodzenie, przepisy poszczególnych krajów mogą różnić się od siebie. Aby uzyskać informacje/pomoc, skontaktuj się z nami.Powrót na górę