FedEx Corporate Logo
 

Co powinien wiedzieć nadawca
Jak wypełnić fakturę handlową

Sprzedawca/eksporter dostarcza ten dokument w celu opisania stron zaangażowanych w transakcję dostawy oraz transportowanych towarów. Jest to główny dokument używany przez urzędy celne. Faktura handlowa powinna być w miarę możliwości przygotowana w języku urzędowym kraju, do którego towary są eksportowane.

Faktura handlowa powinna zawierać szczegółowy wykaz wszystkich elementów przesyłki. Dla każdego towaru należy podać:

 • Nazwę ogólną lub naukową
 • Gatunek oraz ilość
 • Części składowe/skład
 • Kraj produkcji
 • Cenę lub koszt
 • Odpowiednią walutę
 • Numer zharmonizowanego kodu taryfy celnej
 • Warunki dostawy

Wzór zawiera polecany format tego dokumentu.

Obejrzyj wzór faktury handlowej | Wydrukuj formularz faktury handlowej [format PDF]

Faktura handlowa powinna zawierać następujące informacje:

1. Nadawca/eksporter:
Podaj nazwisko osoby kontaktowej, nazwę firmy, pełny adres oraz numer płatnika VAT.

Faktura handlowa

2. Kraj produkcji:
Kraj, w którym wytworzono towar.

Faktura handlowa

3. Importer:
Jeśli przesyłka będzie obsługiwana przez importera, który nie jest odbiorcą, należy dodać tu pełne imię i nazwisko oraz adres.

Faktura handlowa

4. Numer międzynarodowego lotniczego listu przewozowego FedEx®:
Należy podać numer międzynarodowego lotniczego listu przewozowego FedEx. Jest to główna referencja przesyłki.

Faktura handlowa

5. Lista towarów:
Dla każdego towaru należy podać:

 • Pełny opis
 • Zharmonizowany kod taryfy celnej
 • Cel eksportu/przeznaczenie towaru
 • Wszelkie numery części lub numery seryjne
 • Kraj produkcji
Faktura handlowa

6. Wymagany podpis
Podpisz i podaj datę na fakturze handlowej potwierdzając, że podane szczegóły są prawdziwe i przedstawiają zawartość przesyłki. Upewnij się, że wszystkie dane nie są sprzeczne z lotniczym listem przewozowym, w przeciwnym razie przesyłka może zostać zatrzymana dłużej w urzędzie celnym.

Wymagane jest dołączenie oryginału i pięciu kopii faktury handlowej. Wszystkie kopie muszą być oddzielnie podpisane. Zaleca się także umieszczenie jednej kopii wewnątrz przesyłki.

Do niektórych towarów należy załączać dodatkowe dokumenty lub licencje na eksport.

Faktura handlowa

Powrót do początku strony

Strona główna | Usługi FedEx | O firmie FedEx | Kariera w FedEx | Napisz do FedEx | Warunki korzystania z witryny fedex.com | Ochrona danych osobowych | 
Niniejsza witryna podlega ochronie według praw autorskich i przepisów o znakach towarowych zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem Stanów Zjednoczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 1995- FedEx